De voorbereidingen voor de berging kunnen nu echt van start gaan. De
Stichting Berging Halifax 1944 heeft namelijk aan een belangrijke voorwaarde
voldaan, die in juni was gesteld door de gemeente Werkendam: het inzamelen van
25.000 euro, tien procent van de geschatte kosten. Dat bedrag staat inmiddels op
de bankrekening van de stichting en is gisteren door voorzitter G. van Velthoven
symbolisch overhandigd aan burgemeester H. Hellegers. De regie van de berging
ligt nu verder bij de gemeente Werkendam.
Het bestuur van de stichting en Hellegers hebben gisteren overlegd over de
verdere gang van zaken. De voorbereidingen blijken meer tijd te kosten dan
gedacht. De stichting had gehoopt, dat de berging nog dit najaar zou
plaatshebben, maar voorzitter Van Velthoven stelde gisteren, dat de ervaring met
andere bergingen leert dat de voorbereidingen een jaar kosten. ?We moeten re?el
zijn. Als we straks anderhalf jaar na het indienen van het verzoek tot berging
ook echt kunnen beginnen, is dat al een succes.?
De komende tijd moeten veel zaken geregeld worden, benadrukte burgemeester
Hellegers. Zo moeten allerlei zaken rond de aanwezigheid van explosieven in het
wrak in kaart worden gebracht en moet rekening worden gehouden met lekkende
brandstof, de aanwezigheid van minstens vijf stoffelijke resten en asbest. Dat
vergt allerlei vergunningen. Verder moeten meerdere gespecialiseerde bedrijven
worden aangeschreven voor offertes. Dat gebeurt in nauw overleg met de
ministeries van Defensie en Binnenlandse Zaken. De gemeente draait op voor de
kosten, de rijksoverheid vergoedt een deel ervan hoeveel precies wordt achteraf
vastgesteld.

Draagvlak
De benodigde 25.000 euro was veel sneller binnen dan gedacht. Voorzitter Van
Velthoven rekende op drie tot vier maanden, maar in feite is het in ruim
veertien dagen binnen. ?De giften varieren van 2,50 tot duizend euro. Een teken
dat het breed gedragen wordt?, aldus Van Velthoven.
Tot nu zijn ongeveer 500 giften binnengekomen, vooral uit de gemeente zelf. In
het gemeentehuis in Werkendam zijn inmiddels via de post enkele contante giften
uit Engeland binnengekomen, naar aanleiding van een artikel in de Daily Mail. De
stichting blijft overigens geld inzamelen. Bijvoorbeeld om nabestaanden die over
willen komen, financieel te helpen. Als de berging eenmaal begint, dan zal die
naar verwachting van bergingsofficier H. Spierings zo?n vier weken duren.


Bron: Brabants Dagblad