Bij de berging is reeds een aanzienlijk deel van het Duitse jachtvliegtuig geborgen. Naast onherkenbare vliegtuigwrakdelen, zijn ook duidelijk herkenbare motoronderdelen, delen van de cockpit, de vleugels en het staartwiel geborgen. De Explosieven OpruimingsDienst (EOD) van de luchtmacht heeft inmiddels de boordwapens, enkele honderden granaten van 20 mm en de boordmunitie geborgen en veiliggesteld.

Donderdag zijn de laatste vliegtuigwrakdelen uit de kuil naar boven gehaald. In totaal wordt ruim 300 m3 uitgegraven grond doorzocht. Tijdens de berging zijn ook kleine hoeveelheden asbest en licht radioactief materiaal geborgen. In de Tweede Wereldoorlog werden cockpitinstrumenten enigszins lichtgevend gemaakt door ze met radiumverf te bewerken en werd asbest in remvoeringen en motoronderdelen gebruikt. Binnen de bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht is de expertise aanwezig om deze materialen volgens de huidige regelgeving op veilige wijze te verwerken. Metingen hebben aangetoond dat er geen restmaterialen op de plaats van de opgraving zijn achtergebleven.

Ministerie van Defensie