Bij de totstandkoming van de Tsjecho-Slowaakse republiek na de Eerste Wereldoorlog -een oorlog die voor de dubbelmonarchie verloren ging- vroegen de Sudeten-Duitsers om aansluiting bij Duitsland. De geallieerde overwinnaars van de oorlog wezen dit echter af. De naam Sudeten-Duitsers is overigens afkomstig van een bergketen in Midden-Europa die onder andere door het gebied langs de Duits-Tsjechische grens loopt, waar de Sudeten-Duitsers in groten getale woonden.

Benes werd minister van Buitenlandse Zaken in de jonge republiek, schopte het tot voorzitter van de Volkenbond en nam in 1935 het presidentschap over van de toen zittende president Masaryk. Na het akkoord van München in 1938 trad de 54-jarige Benes af. Het verdrag bepaalde dat Tsjecho-Slowakije de gebieden langs de Duitse grens waar de Sudeten-Duitsers woonden, moest afstaan aan Hitler-Duitsland. Benes kon zich hierin niet vinden, vertrok naar de Verenigde Staten en werd hoogleraar filosofie aan de universiteit van Chicago. Twee jaar later, na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, vertrok hij naar Londen, waar hij president werd van de Tsjecho-Slowaakse regering in ballingschap.

In 1945 keerde Benes terug naar Praag, waar de Tsjechen en Slowaken hem opnieuw tot president kozen. Een van zijn eerste daden was het tekenen van een aantal decreten die het mogelijk maakten 3 miljoen Sudeten-Duitsers en 100.000 Hongaren, die collectief werden beschuldigd van collaboratie met het nazi-regime, het land uit te zetten.