Henk Waardenburg speelt meditatieve composities uit de renaissance. Het concert draagt het karakter van een muzikale herdenking van de ca. 35.000 gevangenen van het kamp, waar een meedogenloos regime heerste. Het benefietconcert vindt plaats op zondag 2 november 2003 in de St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28 te Amersfoort. Aanvang: 15.00 uur. Toegang inclusief programmaboekje: 10 euro. Nadere info: r.lof@chello.nl; http://stars.musiversum.net/gregoriana; tel. 0294-419754.