,,De Belgische overheid heeft een gewillige houding aangenomen (tegenover de jodenvervolging) door op zeer diverse en cruciale terreinen een voor een democratie onwaardige medewerking te verlenen aan een voor de Joodse (vreemdelingen-)bevolking desastreuze politiek”, luidt de belangrijkste conclusie van het rapport van Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA).

bron: www.brabantsdagblad.nl