Eerder werd er al een akkoord gesloten tussen de Belgische overheid, verzekeringsmaatschappijen en Joodse vertegenwoordigers om 56 miljoen euro te betalen als herstelbetaling voor bezittingen die tijdens de nazi-bezetting verloren zijn gegaan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is de toentertijd uit 40.000 mensen bestaande Joodse gemeenschap in België bijna al haar bezittingen kwijtgeraakt.

De Belgische minister van Financiën, Didier Reynders, zei dat de regering ook in gesprek is met de Belgische zigeunergemeenschap om tot een schadevergoedingsregeling te komen voor eigendommen die tijdens de oorlog verloren zijn gegaan.