Met zijn foto’s zet Van der Bij ons aan het denken over onze verbondenheid met het verleden, met onze geboortegrond, met Europa. Zijn werk roept vragen op: wat weten wij van de geschiedenis van onze omgeving? Wat is de functie van conserveren en herdenken? Hoe gaan we om met ons cultureel erfgoed? Van der Bij reisde al jaren naar de sporen van oorlogsdaden voordat de samenwerking met NM Kamp Vught in gang was gezet. Hij zegt over zijn werk: ‘Het fenomeen oorlog fascineert mij. De Tweede Wereldoorlog is voor ons de meest nabije en tastbare oorlog. Ik zie het als mijn opdracht de aandacht op deze oorlog te vestigen. Ik breng gebieden en objecten, die met rampzalige gebeurtenissen uit die tijd in verband staan, in hun huidige toestand in beeld. Zo creëer ik een actuele collectieve herinnering aan een periode die voor veel mensen alleen vanuit overlevering bekend is. Op deze manier hoop ik dat de oorlog geen abstractie in de geschiedenisboeken wordt, maar als een waarschuwing blijft gelden. Ik wil het verleden onttrekken aan de vergetelheid met mijn fotografie.’

Van der Bij kiest niet voor het gebruikelijke persoonlijke of historische perspectief. Door middel van zijn fotografische interpretatie van het landschap geeft hij een andere betekenis aan bewustmaken. Met deze tweetalige expositie wil Nationaal Monument Kamp Vught op een onverwachte manier de Tweede Wereldoorlog en de hiermee verbonden thema’s dichterbij brengen.

Robin van der Bij (Woerden, 1976) is woonachtig in Rotterdam. Hij is opgeleid aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht en sinds 2002 werkzaam als fotograaf. Voor meer foto’s zie ook www.photobij.com. Robin van der Bij vertelt aan de hand van foto’s over zijn werk op 7 mei.

Aan de tweetalige expositie is een educatief aanbod gekoppeld voor groep 8 van het basisonderwijs, de derde klas van het vmbo en havo/vwo. Het lesmateriaal is op de doelgroep aangepast en is gratis beschikbaar.

De tentoonstelling wordt financieel mogelijk gemaakt door het Slingsby van Hoven Fonds, beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, de stichting SFMO en de BankgiroLoterij. Het gebruik maken van het educatieve project door Vughtse scholen wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Vught.