TERUGBLIK FEBRUARI 2015 (546)

546Hans Onderwater vertelt in dit nummer verder over de luchtoorlog boven Barendrecht.
De opening van het nieuwe Nationale Militaire Museum in Soesterberg heeft de aandacht getrokken, al was het alleen al om het gigantische aantal bezoekers in de eerste maanden. Hans van Lith was bij de opening en doet verslag van dit festijn.
Rudi Dolfin deelt zijn ons zijn Italiaanse propaganda-ansichtkaarten en zijn grote achtergrondkennis over dit onderwerp met ons.
Ruurd Kok laat ons meekijken naar de brug van Vroenhoven. Wist u trouwens dat hier voor de Belgen WO II is begonnen?
Op 5 januari jongstleden ontving Streekmuseum Jan Anderson in Vlaardingen een schoolklas die daar een bijzondere les en een boekje kreeg. U leest het in een kort verslag.

 

TERUGBLIK MAART 2015 (547)

img007In dit nummer wordt vanuit de Werkgroep Brandweerhistorie de geschiedenis van de gekazerneerde brandweercompagnieen naar Duits model belicht.
De foto’s lieten bij Jac. Baart een belletje rinkelen, zijn artikel over luchtaanval nummer 26 is het resultaat. Ook viel hem iets in Zierikzee op, hij deelt het met ons.

Onze Documentatiegroep ’40-’45 wordt steeds meer als kennisplatform gezien. Dit keer doet de Werkgroep Vermiste Personen Tweede Wereldoorlog een beroep op uw kennis
bij het vaststellen van de identiteit van drie vlak na de bevrijding opgegraven lijken.

TERUGBLIK JANUARI 2015 (545)

TERUGBLIK 545Hans Onderwater vertelt over de laatste maanden van de oorlog in Barendrecht, waarin dit rustige stadje werd opgeschrikt door een plotselinge ’drukte’ in de lucht en de daarmee samenhangende vervelende gevolgen. Hans schenkt bovendien aandacht aan hoe de hedendaagse jeugd met dit gegeven omgaat. Rene Taselaar heeft samen met Hans Bonselaar uitgezocht wat er is gebeurd na de ar­restatie van Mr. Geert Willem Kleine, een verzetsstrijder uit Assen. Fred Klijndijk doet verslag van de ceremonie op 24-11-2014 bij het Keienmonument naast de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn, ter herdenking van vijftien verzetsstrijders en een Amerikaanse piloot die daar door de bezetter zijn gefusilleerd.

DECEMBER 2014 (544)

terugblik 544Zeventig jaar geleden begonnen de Duitsers aan hun laatste wanhoopsoffensief in de Ardennen.
Het nog bezette deel van Nederland zuchtte onder het Duitse juk en de honger. Hongerwinter, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Rudi Dolfin legt nit.
Hans van Lith vertelt ons over zijn jeugdherinneringen als jongen in hongerend Amsterdam. Geweldig dat wij oudere leden hebben die eigen oorlogservaringen met ons willen delen. Ons redactielid Peter Schaapman maakte enkele jaren geleden als WOII gids een stadswandeling door Amsterdam. Hij had een opmerkelijk gesprek dat een link opleverde tussen Rotterdam en Kleef in de Tweede Wereldoorlog. Hij deelt dit met ons.
Jac. Baart onderhoudt contacten met de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) en refereert aan het veertigjarig jubileum daarvan. In een korte terugblik licht hij toe dat Henk Kwik aan de wieg heeft gestaan van zowel de SGLO als de Documentatiegroep ’40-’45.

Volgend jaar hopen wij samen met u aandacht to schenken aan wat zeventig jaar geleden gebeurd is. Ook de Documentatiegroep ’40-’45 is bij de herdenkingen betrokken en zal hier in de Terugblik ruimschoots aandacht aan besteden.

Binnen de St. Herinnering LO-LKP wordt gewerkt aan de digitalisering van Het Grote Gebod, het gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Dit gedenkboek werd in twee dikke banden voor het eerst gepubliceerd in 1951 en daarna driemaal herdrukt (1951, 1979, 1989). Een bescheiden voorproefje is al te vinden op www.hetgrotegebod.nl .

NOVEMBER 2014 (543)

cover 513In november 1944 vonden razzia’s plaats in een aantal grote steden en werden vele duizenden mannen weggevoerd – de vader van onze redacteur Dirk Docter was één van hen. Adam van der Linden laat enkele voorbeelden zien van brieven waarmee de weggevoerde mannen het thuisfront een teken van leven wilden geven.

Ruurd Kok laat ons weer een stukje lokale oorlogsgeschiedenis zien, hoe belangrijk het is om deze gebeurtenissen goed vast te leggen.

Vorig jaar was Henny Meijer bij de onthulling van de nieuwe Waalbrug in Nijmegen, hij plaatst dit in het historisch kader met extra aandacht voor uitgereikte hoge onderschei­dingen.

René Taselaar schreef een artikel over de Gedenkplaats Haaren, welke mannen hebben daar gevangen gezeten en hoe wordt de herinnering levend gehouden? Ook geeft hij een aanvulling op een artikel uit 2013.

Onze vice-voorzitter Hans Onderwater was even in Groot-Brittannië voor Operatie Manna en doet hier verslag van.

Volgend jaar zal de bevrijding 70 jaar geleden groots gevierd worden op veel plaatsen in het land. Een aanzet werd gegeven door de onthulling van een luistersteen in Mesch­ Zuid-Limburg. Kees van Ginnike was daarbij en doet verslag in deze Terugblik.

Het artikel over Zwarte Zaterdagen leverde een reactie op in de vorm van een mooi affiche uit de oorlogsjaren, wij laten het u zien.