Eigenaars gelden WOII gezocht

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) maakte dit dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag over 2001 bekend. Uit vergelijkingen van de rekeningen met lijsten van overledenen -initiaal en achternaam- blijkt dat het vermoedelijk gaat om rekeningen van mensen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd.

In de oorlog was het gezamenlijke saldo 90.000 gulden. Voor 90 procent gaat het om spaarrekeningen waarvan het tegoed op een bepaald moment wel is opgenomen, maar waar een storting van rente nog volgde. De banken hadden al 2,3 miljoen euro voor deze individuele claims gereserveerd.

Het bestuur van de nieuwe stichting zal bestaan uit twee NVB-leden en twee vertegenwoordigers van Joodse instellingen. Voorzitter is oud-minister van Justitie W. Sorgdrager. In maart 2002 wordt met advertenties in Nederlandse, Amerikaanse en Israëlische kranten bekendgemaakt dat deze rekeningen nog niet zijn opgeëist.

Eerder al hielden andere stichtingen onder de naam ”Sjoa” zich bezig met individuele aanspraken op verzekeraars en op effecteninstellingen.

Meer kans op nieuw proces tegen SS?er

Tot op heden maakte justitie altijd melding van vier personen die Hoogendam -alias de beul van Hoogeveen- had opgepakt en die later omkwamen in kampen of zijn vermoord. Het zijn echter niet vier, maar zeker tien personen die omkwamen als gevolg van het schrikbewind van Hoogendam. Na de Tweede Wereldoorlog vluchtte Hoogendam naar Duitsland, waar hij nog steeds woont.

De Hoogeveense historicus Albert Metselaar, die diverse publicaties aan Hoogendam wijdde, zegt desgevraagd de tien namen op papier te hebben. Hij werkt het dossier momenteel uit en zal zijn bevindingen binnenkort overdragen aan de Arnhemse officier van justitie mr. M. de Roos-Schoenmakers, belast met de opsporing en vervolging van oorlogsmisdadigers.

De rechtbank in Assen besliste vorige week dat Hoogendam op grond van het vonnis in 1950 niet meer bij verstek kan worden gestraft. De feiten waar het om ging, betroffen „het in vreemde krijgsdienst treden” en „mishandeling van diverse personen.” Die zaken zijn inmiddels verjaard. De rechter stond vorige week niet toe dat de aanklacht van destijds zou worden verzwaard met „oorlogsmisdaden”, waar geen verjaring voor geldt.

Een geheel nieuw proces, met als nieuw uitgangspunt de tien omgekomen personen, behoort zeker tot de mogelijkheden. Zo’n proces kan lang gaan duren, maar volgens historicus Metselaar is dat niet erg. „Hoogendam zal zich dan in ieder geval onveilig voelen.” Dirk Hoogendam voerde in de Tweede Wereldoorlog in Hollandscheveld een waar schrikbewind. Zo schepte hij er behagen in om gevangenen met zijn vuisten te bewerken. Dat leverde hem de bijnaam De Bokser op.

Nicolaas (N.) Aafjes (M)

ID 5
Achternaam Aafjes
Voornaam Nicolaas
Initialen N.
Voorvoegsel
Getrouwd met
Geslacht M
Geboortedatum 13-8-1906
Onderdeel
Legernummer
Begraafplaats

Schuilnaam , , , ,
Adres
Plaats
Beroep
Sterfdatum/leeftijd 16-3-1944 ()
Categorie Verzet
Titel
Krijgsmacht
Onderscheidingen
Rang
Vak, Rij, Graf , ,

Achtergrond:
Aanvullingen:
Bronnen:
Naamregister Ereveld Loenen