In de Terugblik staat helaas een verkeerd gironummer vermeld:
het goede gironummer is 51 13 751.