Dat hebben het ministerie van Justitie en het Nationaal Archief dinsdag bevestigd. Het archief schat de dossiers over de drie oorlogsmisdadigers Kot?lla, Fischer en Aus der F?nten niet eerder dan volgend jaar in huis te hebben. Justitie denkt zo ongeveer aan de maand mei, maar er is geen enkele zekerheid.

De stukken liggen nu nog op het ministerie van Justitie. Ze gaan nog wel dit jaar naar het CAS voor de bewerking. Het Nationaal Archief moet die bewerking vervolgens goedkeuren en dan weer met Justitie afspraken maken over hoe er in de toekomst mee om te gaan. De drie hoofdpersonen zijn allemaal dood, maar diverse personen die in de dossiers voorkomen kunnen nog in leven zijn en hebben recht op bescherming ingevolge de Archiefwet.

De dossiers over de Drie maken deel uit van de allerlaatste nog te bewerken oorlogsarchieven.

Bron: Brabants Dagblad