Wij, Nederlanders, zijn trots op de verworven vrijheden in ons land, waar ruimte is voor diverse religies en levensovertuigingen. We vinden het belangrijk dat iedereen in onze samenleving zijn stem laat horen en zich niet belemmerd voelt een afwijkende mening te hebben of zelfs kritiek te uiten. Daarbij hechten we in Nederland veel waarde aan het recht op gelijke behandeling. Bij wet is geregeld dat iedereen in gelijke gevallen, gelijk behandeld wordt, ongeacht etnische afkomst, sekse, religie of seksuele gerichtheid. Hoewel deze grondwettelijke waarden op papier vredig naast elkaar staan, lijken ze in de praktijk soms met elkaar te botsen. Zo ontstaat er vaak onenigheid wanneer mensen op basis van hun geloof zich al dan niet discriminerend uitlaten over homoseksualiteit. Maar wanneer houdt nu onze vrijheid van meningsuiting op en bevinden we ons op het vlak van homodiscriminatie?
 
Peter Bergwerff, hoofdredacteur van het Nederlands Dagblad, zal zijn visie geven op de (on)mogelijke combinatie van geloof en homoseksualiteit en in hoeverre gelovigen in hun benadering van homoseksuelen de wet overtreden. Herman Meijer, voorzitter bestuur Art.1 en voorzitter van de Dialoog Adviesraad over homoseksualiteit, religie, levensbeschouwing en ethiek, zal als coreferent reageren op de lezing. Daarna krijgt de zaal gelegenheid om onder leiding van mevrouw Meryem Kilic-Karaslaan (adviseur bij Twijnstra Gudde) met de sprekers in discussie te gaan. De lezing wordt afgesloten met een drankje in de entreehal van het museum.

Sinds 2002 organiseren Art.1 en het Verzetsmuseum Amsterdam ieder jaar een gezamenlijke lezing over intolerantie en discriminatie. De samenwerking tussen Art.1 en het Verzetsmuseum laat zien dat discriminatie en het verzet ertegen van alle tijden is. Voorheen heette deze voordracht LBR-lezing; met de naamsverandering van het LBR (Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie) naar Art.1 in 2007, heeft de lezing ook een nieuwe naam gekregen, de Anton de Kom-lezing. Met het vernoemen van de lezing naar Anton de Kom menen Art.1 en het Verzetsmuseum Amsterdam recht te doen aan de inhoud ervan. De Kom (1889 – 1945) kwam als schrijver op voor zijn Surinaamse landgenoten tijdens de koloniale onderdrukking en was verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog. Zijn onvermoeibare strijd tegen onrecht vormt een inspiratie voor zowel Art.1 als het Verzetsmuseum Amsterdam.

De Anton de Kom-lezing vindt plaats in het Verzetsmuseum Amsterdam en is gratis toegankelijk. In verband met het beperkte aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk:
tel 020 – 620 25 35 of e-mail info@verzetsmuseum.org