Het bijzondere is dat het programma de oorlog op een andere manier laat zien dan tot dus­ver.
We kennen deze periode uit de propagandafilms, meestal gedraaid vanuit een hoog camerastand­punt. Nu zie je de oorlog op ooghoogte, vanaf de stoeprand. Dat geeft een ver­ras­send ‘normaal’ beeld van zowel het alledaagse leven (ook in de oorlog kwam Sinter­klaas op school en maakten de mensen groenten schoon), als van de gruwelen van de oorlog (aan­grijpende shots van een joodse familie die op weg naar de deportatie het huis verlaat en naar de buren zwaait).

Ook laat ‘Het leven ging door’ nooit eerder vertoonde beelden zien van ver­voer, feestjes, onder­duiken, voedsel­droppings en de bevrijding. De uitzending is, anders dan anders, zonder commen­taar en zonder interviews: alle aandacht gaat naar het beeld. De redactie van het ge­schie­denis­programma heeft een selectie van ruim een uur gemaakt uit meer dan 25 uur amateur­film afkom­stig uit het Smalfilmmuseum, regionale en andere archie­ven. In deze Andere Tijden-special ziet de kijker de Tweede Wereldoorlog door de ogen van Neder­landers van toen. De uitzen­ding is chronologisch opgebouwd aan de hand van thema’s als de komst van de Duitsers, het dagelijks leven, de toe­nemende dreiging, Dolle Dinsdag, voedsel­droppings, de bevrijding en de arrestatie van NSB-ers. Bij de beelden zijn passende dagboek­fragmenten gekozen, afkomstig uit onder andere de archieven van het NIOD.

Eindredacteur Ad van Liempt: “De laatste jaren is er ongelooflijk veel amateurfilm boven water geko­men. De zoektocht van filmresearcher Gerard Nijssen leverde ruim 25 uur mate­riaal op uit het hele land van uiteenlopende kwaliteit en over veel onderwerpen. Er is veel mooi en nieuw materiaal van de be­vrij­ding. Dat vermoeden hadden we al, er gold een film­verbod tijdens de oorlog. Mensen bewaarden allemaal een filmpje voor de bevrijding. Een aantal mensen heeft de hele oorlog door gefilmd; gebeur­tenissen waarvan veel materiaal is, zijn Dolle Dinsdag en de voedseldroppings in het westen, maar ook bijvoorbeeld ‘de klokken­roof’ in 1943. Wat deze uitzending zo bijzonder maakt is dat we bekende his­torische gebeur­tenissen laten zien in ‘onbekende’ plaatsen. En soms zie je simpelweg het straat­tleven.”