Landweer werkte in de oorlog op het bevolkingsregister en vervalste persoonsbewijzen voor Joden. Hij moest zijn werk met de dood bekopen, in juli 1944 werd hij in kamp Vught gefusilleerd. Bij de onderscheiding horen een oorkonde en een medaille. Landweers naam komt op een eremuur in Jeruzalem te staan. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn 22.300 mensen op deze manier door Israël onderscheiden, onder wie 4900 Nederlanders.

Nabestaanden van Landweer hadden hem voorgedragen voor de onderscheiding