Informatie over activiteiten n.a.v. coronavirus

Alle activiteiten van de Documentatiegroep ’40-’45 zijn afgelast. De Documentatiegroep ’40-’45 en uiteindelijk het bestuur draagt voor het organiseren van eigen activiteiten de verantwoordelijkheid.  Op dit moment kunnen we de activiteiten niet organiseren op de manier, zoals wij willen. Daarnaast behoren veel leden van onze vereniging tot de zogenaamde kwetsbare groep.

De ALV van 17 april a.s. zal zoveel mogelijk online plaatsvinden.

Eind mei 2021 wordt de situatie opnieuw bekeken en kan (onder voorbehoud) worden besloten over de nog te organiseren activiteiten in 2021.

Het bestuur

Klik hier voor onze agenda