De oproep werd vrijdag gedaan aan het eind van een conferentie over landmijnen van de Afrikaanse Unie. In een slotcommuniqu? werd gezegd dat de Europese landen die de mijnen hebben gelegd een ?redelijk percentage? van hun begroting zouden moeten bestemmen voor het opruimen van de mijnen.

Groot?Brittanni? en Duitsland hebben miljoenen mijnen in Afrika geplant, vooral tijdens de slag bij El Alamein in Egypte. Van die krachtmeting tussen de veldmaarschalken Bernard Montgomery en Erwin Rommel, die een keerpunt in de oorlog betekende, resteren nog zeker zeventien miljoen mijnen. Het ruimen daarvan zal volgens Egyptische experts zo?n twintig miljard dollar kosten. Het is de morele verantwoordelijkheid van de oorlogvoerende partijen om daaraan bij te dragen, vinden de Afrikanen.

De bijeenkomst in Addis Abeba gaat vooraf aan een topconferentie over de uitvoering van het Verdrag van Ottawa, dat landmijnen verbiedt en beoogt voor 2009 alle achtergebleven landmijnen te verwijderen. Het verdrag is door 143 landen geratificeerd, waaronder 48 Afrikaanse landen. De enige Afrikaanse landen die niet hebben getekend zijn Egypte, Ethiopi?, Libi?, Marokko en Somali?.

Sinds de conventie in 1999 van kracht werd is het aantal van 35.000 slachtoffers van mijnen per jaar gehalveerd. Naar schatting 37 miljoen mijnen zijn geruimd, maar er zijn er nog zo?n tweehonderd miljoen over.

Bron: Reformatorisch dagblad