Persbericht

Een comit?, bestaande uit leden van de werkgroep Kaatsheuvel van de stichting Oranjevieringen, de Stichting Slachtoffers Tweede Wereldoorlog en enkele particuliere verzamelaars, organiseert in het kader van de 60 jarige bevrijding van de gemeente Loon op Zand in de periode van 28 oktober t/m 12 november diverse activiteiten. Zo is het mogelijk om in die periode in het gemeentekantoor te Kaatsheuvel een tentoonstelling te bezichtigen, tevens kunt u op dinsdag 2 november een lezing volgen, op 6 november een bevrijdingsconcert van muziekgezelschap Concordia en het koor Echo der Duinen bijwonen en worden er tijdens de opening van de herinrichting van het Vredesmonument op 30 oktober rondleidingen gegeven op het terrein van het voormalig Duitse munitiedepot “De MASt”. Het organisatiecomit? heeft tevens de bedoeling de scholen binnen de gemeente erbij te betrekken en hun met ondersteuning van een lesbrief de mogelijkheid te bieden een bezoek aan de tentoonstelling te brengen.

Belangstellenden kunnen vanaf 28 oktober t/m 12 november in het gemeentekantoor te Kaatsheuvel een tentoonstelling bezichtigen waarbij een beeld wordt gegeven van de gebeurtenissen in de 2e Wereldoorlog, zowel in de wereld als in de drie kerkdorpen van de gemeente Loon op Zand. Niet alleen foto’s, uniformen en munitie, zijn tijdens de tentoonstelling te bekijken, maar ook dagelijkse zaken zoals, zeep, sigaretten, knijpkatten en distributiebonnen zijn er te zien. De tentoonstelling, die in samenwerking met de particuliere verzamelaars Michel van Best uit Kaatsheuvel en Frans en Alexander van Venrooij uit Loon op Zand, georganiseerd is, wordt op 27 oktober in besloten kring geopend.
Bij de opening is, hoogstwaarschijnlijk voor de laatste keer, een delegatie van de 51st Highland Division aanwezig. Deze divisie, die betrokken was bij de bevrijding van de gemeente Loon op Zand, wordt bij aankomst op ludieke wijze vanaf de gemeentegrens tot aan het gemeentehuis begeleid.

Lezing en belevenissen
Op dinsdag 2 november vanaf 20.00 uur kunt u in het gemeentekantoor te Kaatsheuvel een lezing volgen van Jack Didden en Andre van Riel. Dhr. Didden houdt zijn lezing over de bevrijding van Loon op Zand, waarna dhr. Van Riel zijn persoonlijke belevenissen vertelt. Voor de lezing zijn echter een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Gratis kaarten hiervoor zijn af te halen bij het VVV-kantoor te Kaatsheuvel en bij Alexander van Venrooij, Ruimtevaartstraat 34 te Loon op Zand, tel. 0416-363946.

Keep them Rolling
Op zondag 7 november brengt Keep them Rolling in de middag een bezoek aan de tentoonstelling. Deze organisatie bestaat uit leden die nog in het bezit zijn van een voertuig uit de Tweede Wereldoorlog en stellen deze op die dag dan ook tentoon op het Marktplein in Kaatsheuvel. Ge?nteresseerden krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen. U kunt tevens op deze dag van 12.00 – 17.00 uur een bezoek brengen aan de tentoonstelling.

Overige activiteiten
Tijdens de opening van de herinrichting van het Vredesmonument, op zaterdag 30 oktober, worden er in het gebied van het voormalig Duitse munitiedepot, genaamd MASt, rondleidingen georganiseerd. De herinrichting van het Vredesmonument is een initiatief van de Lionsclub, afdeling Loon op Zand/Udenhout.
Muziekgezelschap Concordia en het koor Echo der Duinen organiseren op 6 november in De Werft te Kaatsheuvel vanaf 20.30 uur een bevrijdingsconcert genaamd “Happy days are here again”. Het programma bestaat vooral uit muziek en liedjes die tijdens de bevrijdingsdagen ten gehore werden gebracht. De entree is gratis.

Openingstijden gemeentekantoor
De tentoonstelling is te bezichtigen in het gemeentekantoor te Kaatsheuvel, Nieuwe Markt 1, van maandag t/m donderdag van 08.30 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur en op de vrijdag van 08.30 – 12.30 uur.

Noot voor de redactie: voor nadere info kunt u zich wenden tot Kees Grootswagers, tel. 0416-278971.