Het Rijksmuseum ziet in Kimpes verleden geen reden Verwoest stadhuis van Middelburg niet te verwerven en te exposeren. Volgens een woordvoerder gaat het om het historisch belang: "Naast schilderijen van het verwoeste Rotterdam, bestaan er weinig werken uit de tijd zelf die oorlogs- of gevechtshandelingen uit de Tweede Wereldoorlog tot onderwerp hebben." De laatste eigenaar van het doek wilde het onlangs verkopen aan de gemeente Middelburg, maar die wilde er niet aan gezien de achtergrond van de kunstenaar. ANP