Mede dankzij de gekozen invalshoeken: Een Japanner in Pearl Harbor
en het gezin van een NSB?er. Het derde boek beschrijft de strijd om een kasteel.

 
?Wie alles prijsgeeft? vertelt het verhaal van 7 december 1941: de aanval op
Pearl Harbor, de Amerikaanse marinebasis op Hawaii. Auteur P. S. Kuijper heeft
gekozen voor een Japanse hoofdpersoon, Kazo Ikoeda. Kazo is gevechtsvlieger en
bevindt zich op een van de schepen van de Japanse vloot. Dit vaart in de
richting van de grote basis van de Verenigde Staten in de Pacific.
 
Kazo is opgevoed met de opdracht ?de goddelijke keizer blindelings te dienen.?
Tot zijn vader vertelt dat hij door de doop is toegetreden tot de christelijke
kerk. De hele familie keert zich tegen vader, behalve Kazo. Die neemt het Nieuwe
Testament mee tijdens zijn tocht naar Pearl Harbor.
 
Als de aanval op Pearl Harbor echt begint, is Kazo bang dat hij onschuldige
slachtoffers moet maken. De aanval zelf wordt door Kuijper heel realistisch met
woorden geschilderd: ?Het gedreun van de explosies en het bloedstollende gehuil
van de duikbommenwerpers overstemden het gekerm van de in hun slaap overrompelde
Amerikanen.? Kazo ziet alles als in een film gebeuren. Verwonderd vraagt hij
zich af waarom God deze wereld nog verdraagt.
 
Als hij de opdracht krijgt een Nederlandse boot aan te vallen, weigert Kazo. Met
deze daad verliest hij alle eer. Doordat hij weigert zijn leven op te offeren
voor de keizer, kan hij zijn familie nooit meer onder ogen komen. Uiteindelijk
wordt zijn toestel geraakt en stort hij neer in zee. In een rubberbootje lukt
het hem om de kust te bereiken. Daar zegt iemand tegen hem dat hij zijn eer
helemaal niet kwijt is. Want Jezus zei: ?Indien iemand Mij dienen wil, de Vader
zal hem eren.?
 
Pesterijtjes
 
Ook Jan van Reenen koos voor een oorlogsboek waarbij de hoofdpersonen tot de
vijand behoren. De vaders van Jaap Welten en Wim de Wilde zijn lid van de NSB.
De lezer proeft de verontwaardiging over de toestand in Nederland, zoals de
NSB?ers die beleefden. Zo verzucht de moeder van Wim: ?Je kunt bijna niet meer
rustig leven in Nederland.?
 
Ruud en Jaap hebben het op school niet gemakkelijk. Regelmatig zijn ze het
doelwit van pesterijtjes. Gaandeweg het verhaal treedt er bij Jaaps familie een
verandering op. Zo zegt vader tegen Jaap: ?Geloof in de Heere Jezus is
belangrijker dan lid zijn van de NSB.? Deze verandering wordt zichtbaar voor
anderen, als er in de klas van Jaap (zijn vader is de leraar van die groep) een
Joods meisje komt. Terwijl Wim en zijn vader jacht op haar maken, probeert de
familie van Jaap haar uit handen van de Duitsers te houden.
 
Dan breekt bijltjesdag aan, de dag na de bevrijding waarop wraak wordt genomen
op alle Nederlanders die met de Duitsers hebben samengewerkt. De vaders van Jaap
en Wim worden ook gevangen genomen. Bij de vrijlating van Jaaps vader speelt het
Joodse meisje uiteindelijk een belangrijke rol. De laatste woorden in dit boek
zijn ook van Jaaps vader: ?Ik heb de verkeerde keuze gemaakt toen ik lid werd
van de NSB. Ik belijd ook persoonlijk schuld te hebben aan de oorlog. Als ik nog
iets goed kan maken, zal ik het doen.?
 
Kat en blijde
 
Tot slot een boek dat ouderen mogelijk al gelezen hebben: ?Strijd om de
Toutenburg? van Gerrit van Heerde. De oorspronkelijke uitgave van dit boek stamt
namelijk uit 1950.
 
Het kasteel van ridder Schenk van Toutenburg wordt bedreigd door een andere
ridder, die van het nabijgelegen Kuinre.
 
Gewapend met kat (een wapen om de muren te rammen) en blijde (een wapen dat
zware stenen over de muren van een kasteel slingert) belegeren strijders de
Toutenburg. De burchtbewoners doen hun uiterste best, maar het wordt steeds
zwaarder om stand te houden. Tot hun verrassing staat plotseling de abt van het
naburige klooster voor hen. Door een geheime gang is het de geestelijke gelukt
om vanuit het klooster ongezien in de Toutenburg te komen. Daar merkt hij dat
hulp voor de verdedigers van de Toutenburg dringend gewenst is. ?Iemand moet de
bisschop bereiken en hem om hulp vragen?, stelt de abt voor.
 
Conraedt, de zoon van de heer van Toutenburg en zijn vriend Eric gaan door de
geheime gang naar het klooster. Daar worden ze verder geholpen door de abt. Op
hun tocht naar de bisschop staan ze aan grote gevaren bloot, intussen onbekend
met het feit dat de Toutenburg bijna in handen van de vijand is gevallen. Het
zal niemand verwonderen dat het bisschoppelijke leger precies op tijd door de
geheime gang verschijnt, zodat het leger van de vijand kan worden teruggedrongen.

 
Liefhebbers van een stuk geschiedenis zullen deze boeken met veel plezier lezen.
Alle drie de boeken zijn mooi verzorgd en hebben een aantrekkelijke prijs.
 
Het boek over Pearl Harbor is aan te bevelen voor jongeren vanaf 12 jaar, de
andere twee boeken kunnen ook in de bovenbouw van de basisschool worden gelezen.

Bron: Reformatorisch Dagblad