Rond middernacht belden gewapende mannen aan bij de directeur van de Tiense
Suikerrafinaderij, Andr? Janssens. Hij werd voor de ogen van zijn jonge vrouw
doodgeschoten. Twee rijkwachters die kwamen aangerend, werden weggestuurd.

Soortgelijke tonelen deden zich voor bij de bonthandelaar Guilaume en Dr. Moers.
De dokter was ondergedoken, maar zijn vrouw werd meegenomen en vermoord.

Janssens stond bekend als Franskiljon en ?anglofiel?. Hij en Guillaume leefden
in onmin met de VNV-oorlogsburgemeester van Tienen, Marcel Engelen.

GEALLIEERDE DRUK WORDT GROTER

De Duitse troepen in Normandi? krijgen het nu behoorlijk moeilijk.

Hitler heeft opnieuw een aanval op Avranches bevolen, maar veldmaarschalk von
Kluge heeft die moeten uitstellen, want intussen zijn de Brits-Canadese legers
van Montgomery opgerukt tot vlak voor de stad Falaise. De Duitsers moeten daar
standhouden, willen zij een kansje behouden om de strijd in Normandi? in hun
voordeel te doen keren.

Intussen heeft generaal Bradley bevolen dat een deel van het Amerikaanse leger
dat Bretagne moet veroveren, oostwaarts moet oprukken, richt Alen?on en
Argentan. Hij hoopt daarmee de Duitse troepen in een tang te nemen.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994