Ook in de winkel is het druk waardoor ik veelvuldig gevraagd wordt om de artikelen aan te vullen.
Natuurlijk is het in het museum ook druk waar verder diverse mensen komen omallerlei zaken aan te bieden aan het museum.
Buiten is er een Re-enactmentgroep aanwezig die een zeer mooie opstelling heeft.
Deze mannen hebben er echt werk van gemaakt waar velen enthousiast over zijn.
Hieronder volgen enkele foto?s van deze groep die er ook voor zorgen dat het leuke dagen zijn.


Alle foto?s zijn eigendom van de Documentatiegroep 40-45