Om 10:00 uur memoreerde onze voorzitter W. Boersma de geschiedenis van onze vereniging vanaf de oprichting tot aan de dag van vandaag.
De oprichters kunnen trots zijn op hun initiatief.
Niemand had kunnen bedenken dat wij door een medium dat Internet heet zelfs na 40 jaar steeds meer bekendheid , en leden,krijgen .
Omstreeks 10:15 uur werd de jubileumdag officieel geopend en iedereen kon de tentoonstelling bezoeken.
Tevens werd de Database van de Documentatiegroep ’40-‘45 geopend, waar nu al meer dan 25.000 namen in staan die gebruikt kunnen worden door leden en niet leden.
Deze database zal maandelijks aangevuld worden met nieuwe gegevens en natuurlijk kunt U ook nieuwe gegevens aanleveren via database@documentatiegroep40-45.nl .

Alle aanwezige leden liepen met veel belangstelling langs de kramen waar de diverse standhouders de mooiste stukken uit hun verzameling lieten zien. We zagen daar zaken, die in een museum niet zouden misstaan.
Sommige standhouders boden ook items te koop aan, wat erg op prijs gesteld werd.
Dr. Otmar Schob zou het middagprogramma openen, maar was de gehele dag aanwezig.
Zijn belangstelling ging vooral uit naar een zeer mooie kraam met allerlei muziekbladen uit en boekjes over muziek en zang tijdens de oorlog uit de verzameling van onze oprichter , de heer J. Anderson van het gelijknamige streekmuseum uit Vlaardingen. Hij schreef op een vel papier allerlei namen van liedjes en tekstdichters, die hij vast wel in zijn repertoire gaat opnemen.

Verder stond Albert Ziëck er met een greep uit zijn verzameling van de Stichting “Leven achter prikkeldraad” .
Hiervoor had hij een educatief kunstwerk meegenomen. Dit is een grote zuil in diverse kleuren en tinten waar de diverse Duitse propaganda op staat vermeld aan de buitenkant. Verder staan er ook de aantallen slachtoffers van de verschillende kampen op en als je via een kijkvenster in de kast kijkt zie je een pop in kampkleding maar door de vele en grote spiegels zie je deze in het oneindige wat dan ook de vele slachtoffers symboliseert van de Tweede Wereldoorlog.
Ook het Oorlogs- en Verzetsmuseum uit Overloon was vertegenwoordigd, deze hadden er voor deze gebeurtenis zeldzame museumstukken tentoongesteld en ook speciale aanbiedingen voor onze leden.
Bij Andr? de Rijck zag men de illegale pers; naast de diverse illegale en soms zeldzame (braille-)kranten ook enkele persen waar tijdens de oorlog illegale kranten op werden gedrukt.
Ook de andere standhouders toonden het mooiste uit hun verzameling en het is teveel om op te noemen maar het volgende wil ik toch wel even kwijt:
Ik wil alle standhouders enorm bedanken voor hun inzet op deze feestdag, vele leden zijn door U op een voortreffelijke manier geïnformeerd, waardoor zij aan het eind van de dag met een zeer voldaan gevoel naar huis zijn gegaan. U hebt allen enorm uw best gedaan waardoor het ochtendprogramma een groot succes is geworden.
Aan het einde van het ochtendprogramma stond de verloting centraal waar zeer mooie prijzen te winnen waren. De lootjes werden dan ook in groten getale verkocht ten bate van de vereniging.


 

Het was ondertussen tijd geworden voor de lunch, dus iedereen ging naar de zaal waar onder het genot van soep, lekkere broodjes, een kroket, salade en ander lekkers geanimeerde gesprekken werden gevoerd.
Voor de standhouders en het organiserende comit? was dit de tijd om zo snel mogelijk alles ingepakt te krijgen en de zaal om te bouwen voor het middagprogramma.


 

Omstreeks 14:30 uur begon Dr. Otmar Schob zijn inleiding om daarna, begeleidt door mevrouw Witteveen op de piano, enkele liederen te zingen uit de Tweede Wereldoorlog.
Hij bracht o.a. ten gehore het Buchenwaldlied, Lili Marleen, We’ll meet again en de White Cliffs of Dover. Elk lied werd in het kort toegelicht, terwijl men dit uitgebreid in de speciaal geschreven gids kon nalezen.
Voor iedereen die hierbij aanwezig waren klonken de nummers bekend in de oren, na enkele nummers hoorde je al diverse mensen de liedjes zachtjes mee neuriën of –zingen.
Toen het concert afgelopen was, brak een daverend applaus los.
Leden die hierbij niet aanwezig waren hebben iets zeer moois gemist.
Na het schitterende optreden werden de heer Schob en mevrouw Witteveen door onze voorzitter bloemen overhandigd en werd hij bedankt voor het mooie optreden.

Hierna hield Ko Fioole een lezing over het onderwerp “Dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog”.
Wie nog nooit deze lezing van Ko heeft bijgewoond heeft echt iets geweldigs gemist.
De aanwezigen kregen een lezing waar ze nog lang aan zullen terugdenken.
Heel ad rem en met ontzettend veel humor behandelde hij diverse tentoongestelde voorwerpen uit zijn eigen verzameling en wist de aanwezigen vanaf het begin tot het eind te boeien. Het is bewonderenswaardig dat Ko na ruim 2500 lezingen nog steeds met veel enthousiasme en plezier zijn verhaal kan vertellen over de Tweede Wereldoorlog.
Helaas kwam naar mijn mening aan deze lezing te snel een eind.

Door de redactievoorzitter A. van Vaalen werd de afsluiting van deze dag ingezet.
Hij overhandigde onze voorzitter het jubileumnummer met daarbij enige uitleg over de moeilijkheden die de redactie heeft gehad met het tot stand komen van dit nummer.
Na overhandiging van het nummer neemt de voorzitter het woord en bedankt iedereen van de organisatie enorme inzet van de afgelopen dagen.
Hij ging verder met een grote verrassing voor ??n van de aanwezigen, na een korte intro waarin de oprichting van de vereniging nogmaals ter sprake kwam en de jaren die volgden werd dhr. J.Zwaan op het podium geroepen.
Dhr Zwaan werd benoemd tot erelid van de vereniging als dank voor zijn verdiensten voor de vereniging, niet alleen als hoofdredacteur en redactielid, maar ook als voorzitter van onze vereniging.
Hierna werden diverse mensen het podium opgeroepen met een persoonlijk dankwoord en kregen daarbij een bos bloemen.

  • J. Fioole kreeg de bloemen voor zijn enorme inzet tijdens het organiseren van deze jubileumdag en voor zijn lezing.

  • A. van Vaalen kreeg de bloemen voor zijn inzet in de jubileumcommissie en de redactie van het jubileumnummer.

  • J. Brons en zijn vrouw kregen de bloemen voor hun inzet in de jubileumcommissie.

  • Peter Krans kreeg de bloemen voor zijn inzet voor de website waardoor vele mensen zich aangemeld hebben aangemeld als nieuw lid

  • Jan Ploeg kreeg de bloemen voor zijn inzet voor het assisteren bij het maken van de website en het invoeren en opzetten van de database.

  • J. Versteeg kreeg de bloemen voor zijn inzet in de redactie.

  • de heren Jonasse, Taselaar en de Vries ontvingen bloemen als dank voor hun artikelen in het jubileumnummer. De heer Jonasse maakte van de gelegenheid gebruik om namens alle aanwezige leden iedereen te bedanken voor deze geweldige dag.

Hierop wilde de voorzitter de jubileumdag afsluiten, maar werd onderbroken door de vice-voorzitter H. Rombouts.
Deze beklom het podium en memoreerde dat de vereniging nu wel 40 jaar bestond , maar dat er ook leden zijn, die deze maand al 40 jaar lid van onze vereniging zijn.
Deze werden met een speciaal vervaardigde oorkonde en persoonlijk woord in het zonnetje gezet, onder hen natuurlijk ook onze voorzitter. Hierna overhandigde de voorzitter de allerlaatste bos bloemen aan mw. Marga Breij voor haar hulp en inzet op deze dag en haar werk tijdens elke bestuursvergadering als notuliste. Nu was het echt tijd om af te sluiten, alle aanwezigen werden hartelijk bedankt voor hun komst en bijna iedereen vertrok huiswaarts.
Nadat iedereen vertrokken was werd nog even door enkele (bestuurs-)leden de zaal opgeruimd, de wanden .

Algemene mening van iedereen: dat doen we over vijf jaar weer!

Dirk Docter

Foto’s: Herman van Benthem en Dirk Docter