Dat de geallieerden Itali? binnen zijn gevallen, heeft te maken met een verzoek van Stalin. Hij dringt er bij de geallieerden steeds op aan om een tweede front te vormen. Hij wil dat de Duitsers ook in het westen moeten vechten. Dat zal de druk op Rusland verlichten. De invasie in Noord-Afrika eind 1942 dient als voorbereiding. De onderneming krijgt de codenaam ?Operatie Toorts?. De grote invasie in Normandi?, die de geallieerden al enige tijd voorbereiden, wordt door deze operatie uitgesteld tot 1944. Het is vooral Churchill die Operatie Toorts doordrukt. Hij ziet het grote gevaar van een Russische overheersing in Europa. Hoewel is afgesproken dat de veroverde gebieden na de oorlog weer zullen worden verlaten, gelooft Churchill niet in de goede bedoelingen van Stalin.

Op 13 mei 1943 meldt Churchills lievelingsgeneraal Alexander: ?Wij hebben de kust van Noord-Afrika in ons bezit.? Hierna maken de geallieerden zich op om over te stappen naar Itali?, de ?zachte onderbuik van Europa.? Opperbevelhebber van deze ?Operatie Husky? is generaal Eisenhower. Operatie Husky is de grootste amfibieactie uit de Tweede Wereldoorlog. In eerste aanleg gaan acht divisies aan land – drie meer dan elf maanden later in Normandi?. Er nemen 3000 schepen en landingsvaartuigen deel aan de invasie op 10 juli 1943. Precies twee weken later wordt Mussolini gevangengenomen. Toch duurt het nog twee jaar voor de geallieerden de bovenkant van de Italiaanse laars bereiken. Op 4 juni 1944 houdt luitenant-generaal Clark van het vijfde Amerikaanse leger zijn triomfantelijke intocht in Rome. Om deze inname niet uit te stellen, laat hij zeer belangrijke kansen glippen. Hij had twee Duitse legers kunnen omsingelen en vernietigen.


Na de inname van Rome moeten de geallieerden nog een jaar vechten in Itali?. Hun tegenstanders geven zich pas over op 2 mei 1945. Dit is de eerste aflevering van een wekelijkse rubriek waarin wordt teruggeblikt op de gebeurtenissen die zich precies zestig jaar geleden afspeelden in de Tweede Wereldoorlog. Iedere week een nieuwe aflevering plus een kaartje van oprukkende troepen aan verschillende fronten.


Hieronder volgt een overzicht van de dagelijkse gebeurtenissen in de week van de inname van Rome: 30 mei
Duitse strijdkrachten vallen het Russische tweede Oekra?nefront aan ten noorden van Jassy in Roemeni?. In Itali? verovert het Britse achtste leger Arce. Bij Anzio bereikt het Amerikaanse 6e legerkorps Velletri.


31 mei
De geallieerden bereiken een doorbraak in Itali?.

1 juni
Brigadegeneraal Mike Clavert bereikt met de 77e brigade van de Chindits Lakum, nabij Mogaung in Birma. De nazi?s stellen het helpen van gestrande piloten strafbaar.


2 juni
Het ?Judendurchgangslager? te Vught wordt opgeheven. Van de 1900 aanwezige Joden komen er ongeveer 600 in Westerbork terecht. De overigen gaan naar Auschwitz. 3 juni
Na 64 dagen eindigt de slag bij Kohima met de terugtocht van de Japanse 31e divisie. Hitler geeft met tegenzin veldmaarschalk Kesselring toestemming Rome te ontruimen. Het Duitse veertiende leger trekt zich over de Tiber terug.


4 juni

De Amerikanen rijden Rome binnen: de eerste door de geallieerden veroverde hoofdstad van een asmogendheid. 5 juni
Generaal Eisenhower besluit tot D-day. De eerste Britse zweefvliegtuigen landen op Franse bodem in de voorbereiding op ?Operatie Overlord?. Veldmaarschalk Rommel gaat op vakantie.

Bron: Reformatorisch Dagblad