De Amerikaanse tanks zijn zo snel opgerukt dat de Duitse linies werden voorbijgetoken. In de stad zelf waren er geen Duitsers. Later zijn Duitse kolonnes Avranches binnentrokken, niet om te vechten, maar om te? ontsnappen.


Voor de Duitsers is de chaos compleet. Veldmaarschalk von Kluge, die het nieuws van de val van Avranches nu pas vernam, moet toegeven dat het hele westelijke front is opengesscheurd.


Belangrijk is dat de bruggen over de See en de Selune intacht zijn, zodat de weg naar Bretagne open ligt.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994