Daarmee hebben de Duitsers hun laatste aanvoer van aardolie verloren. Ze zijn nu aangewezen op dure synthetische olie die ze uit steenkool maken.


De Duitse troepen zijn op verscheidene plaatsen ingesloten door de Roemenen, die intussen officieel in oorlog met Duitsland zijn. Sommige Duitsers vluchten zuidelijk, naar Bulgarije, waar ze meteen ontwapend worden. Hun legers vormen een nieuwe linie in de Karpaten, waarachter ze ?voorlop toch nog- steun van de Hongaren krijgen.


Bron: BRTN/Tim Trachet 1994