Bij drie maanden lang verdedigde 3.500 Japanners de stad tegen een tienmaal
sterkere vijand, vaak met man-tegen-man-gevechten. Daarvanz ijn er nu 600 kunnen
ontkomen. De anderen zijn gesneuveld. De geallieerden tellen bijna evenveelslachtoffers van tropsche ziekten als gesneuvelden.

Door myitkyina in te nemen hebben de geallieerden voortaan een verbinding over
land tussen Brits-Indie en het binnenalnd van China. Tot nu toe moesten de
chinezen via een luchtbrug van materiaal en olie worden voorzien.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994