Vandaag zal Marseile en Toulon bevrijd, waardoor er een eind is gekomen aan de Duitse bezetting van de Provence. De overige Duitse troepen trekken nu pijlsnel noordwaarts door de Alpen en de Rh?ne-vallei.


Aan de Atlantische kust hebben de Duitsers enkel nog enkele grote havensl als brest, Bordeaux en St-Nazaire stevig in handen. Ook de Britse kanaaleilanden hebben nog steeds een duits garnizoen. De binnenlanden van Zuid-Frankrijk worden nu snel door het verzet gezuiverd.


Bron: BRTN/Tim Trachet 1994