Enkele dagen geleden heeft het Rode Leger de rivier overschrden die het als de grens met Polen beschouwt, De Poolse regering in Londen erkent die grens niet. Die dateert van 1939, toen Duitsland en de Sovjetunie samen Polen veroverden en opdeelden.


Moskou beschouwt enkel het Duitse deel als ?Polen?. Het wil zijn eigen deel behouden. Er wonen trouwens voornamelijk Witrussen en Oekraieners.


De Sovjetunie erkent trouwens de Poolse regering in Londen niet meer. Voor haar is die te ?reactionair?.


Eergisteren werd door de Poolse communistische partij een ?Pools Comit? voor Nationale Bevrijding? opgericht. Dat comit? gaat zich in Lublin vestigen en wordt door Moskou behandels als een voorlopige regering voor de bevrijde Poolse gebieden.


Overigens zijn er nog steeds Duitse troepen in het door de Sovjetunie geannexeerde deel van Polen. Maar hun toestand lijkt meer dan hopeloos.


Gisteravond zijn acht ingesloten Duitse divisies ten westen van Lvov verpletterd. Zee waren door de snelle Russische opmars ingesloten. Daarbij zijn 38.000 Duitsers gedood en 17.000 gevangen genomen. De stad Lvov zelf wordt nu in snel tempo omsingeld.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994