Maarschalk Ion Antonescu, de fascistische dictator, is afgezet en gearresteerd.
De koning heeft een wapenstilstand met de geallieerden aangekondigd.

De Sovjetunie eist dat het land in dat geval de oorlog aan Duitsland verklaart.

Voor Hitler is dit een harde klap. Niet alleen was Roemeni? de sterkste van de
weinige bondgenoten die Duitsland nog rest en komen de Duitse troepen in de hele
Balkan nu in moeilijkheden. Roemeni? is vooral de belangrijkste olieleverancier
van Duitsland.

EISENHOWER BEVEELT OPMARS NAAR BELGI?

De geallieerde opperbevelhebber, generaal Eisenhower heeft bevel gegeven voor
een snelle opmars van de Seine naar de Rijn, dwars door Belgi?.

Oorspronkelijk wilde Eisenhower pas oprukken als hij voldoende havens in handen
had. Dat is nog altijd niet het geval. Alle bevoorrading moet via Cherbourg en
de kunstmatige haven van Arromanches verlopen.

Maar door de snelle terugtocht van de Duitse legers zijn de geallieerden wel
verplicht de achtervolging in te zetten. Eisenhower verwerpt echter het plan van
generaal Montgomery om in EEN smalle strook door te stoten naar het ruhrgebeid,
het hart van de Duitse industrie.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994