Ook von Falkenhausen, de vroegere bevelhebber in Belgie, zou in het complot tegen het nazi-regime zijn betrokken. Zelfs de generaal die coupleider von Stauffenberg en zijn handlangers lieten doodschieten, is gearresteerd.


Sommige samenzweerders hebben gepoogd hun arrestatie te ontkomen.


Generaal von Tresckow, een vroegere chef van von Stauffenberg, liet een handgranaat in zijn hand ontploffen. Generaal von Stulpnagel, die de coup in Parijs leidde, heeft zich een kogel door het hoofd gejaagd, Hij overleefde het.. en is zwaargewond en blind in handen van de Gestapo gevallen.


Intussen heeft Hitler de befaamde pantser-generaal Heinz Guderian benoemd tot nieuwe chef van de generale staf. Hij moet het officierenkorps zuiveren.


En de gewone Duitser? Die mort wel over de oorlog, maar vindt de aanslag tegen de Fuhrer toch maar verfoeilijk.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994