Die organisatie moet er komen in plaats van Volkenbond. Die is er niet in
geslaagd om de vrede te bewaren en is sindsdien zowat ingesluimerd. Bovendien
zijn de VS er nooit lid van geweest, terwijl de Sovjetunie eruit is gezet.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, de Sovjetunie, Groot-Brittani? en
China werken nu aan een systeem van Verenigde Naties waarbij de vrede desnoods
met geweld kan worden afgedwongen en waarbij de grote mogenheden de rol van
politieman zouden spelen.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994