6 feb: Documentatiebeurs en expositie in Voorthuizen

Documentatiebeurs en mini-expositie

Op zaterdag 6 februari 2016 wordt de eerstvolgende Documentatiebeurs van de Documentatiegroep ’40-’45 gehouden in Het Trefpunt, Roelenengweg 25 te Voorhuizen.
De beurs duurt van 9.00 tot 12.00 uur.
Entree voor leden € 1,50, voor niet-leden € 2,50.

 

De beurzen die worden georganiseerd door de Documentatiegroep ’40-’45 en de Vereniging van Kranten- en Tijdschriften Verzamelaars zijn niet uitsluitend beurzen om te kopen, te verkopen of te ruilen. Het zijn vooral ontmoetingsbeurzen van mensen die interesse hebben in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, in militaria en aanverwante onderwerpen.
U kunt er terecht voor vragen waarvoor u al lang naar een antwoord zoekt of met antwoorden waar anderen al langer naar zoeken.

Ook zal een lid van ons een mini-expo houden van affiches betrekking hebbende op de voedseldroppings en buitenlandse voedselhulp.

 

 

IMG_0827_res

Reims-Champagne-Ardenne Battlefieldtour 2015

Een verslag van ons lid Hans Rombouts. Gids voor History on Site.

 

REIMS

Wie de naam “Champagne” hoort denkt meteen aan de mousserende wijnsoort die hoort bij deze streek tussen Reims en Verdun.

Deze streek heeft in beide wereldoorlogen een grote rol gespeeld.
Op onze historische reis van 17 t/m 21 Oktober 2015 hebben wij een aantal plekken bezocht over de roerige geschiedenis van deze streek.
Op weg naar Reims bezochten we Compiègne. Ik kijk naar het terrein en haal de beelden weer voor de geest, een zichtbaar tevreden Hitler die de Fransen hun nederlaag inwrijft door hetzelfde rijtuig te gebruiken waar in 1918 de Duitsers hadden moeten tekenen voor de onvoorwaardelijke overgave na WO 1. Een “zusje” van het bewuste rijtuig staat opgesteld in een tentoonstellingsruimte en is ingericht als het “capitulatie-rijtuig” van 1940. Buiten de nodige kanonnen en een Renault tank uit de Eerste Wereldoorlog en de plek op het middenterrein waar het rijtuig destijds stond.
Aan het einde van de laan die uitkomt op het midden terrein het grote monument met de tekst “ aan de heldhaftige soldaten van Frankrijk, verdedigers van vaderland en recht. Glorieuze bevrijders van Elzas en Lotharingen”. Op de foto’s uit 1940 staat een groep Duitse officieren bij datzelfde monument, voorzien van een grote vlag met swastika. Elzas en Lotharingen werd door de Duitsers in WO 2 beschouwd als Duits en de inwoners kregen dus te maken met dienstplicht en 140.000 mannen van deze streken werden verplicht opgenomen in de Wehrmacht.

 

Rijtuig Capitulatie
Rijtuig Capitulatie
Elzas Monument
Elzas Monument

In Compiègne zelf bevindt zich het voormalige doorgangskamp Royallieu dat van Juni 1941 tot Augustus 1944 door de Duitsers gebruikt werd om in totaal 45.000 mensen te deporteren naar het oosten.
De moderne entree is wat sober en de dames achter de balie vertellen de geschiedenis van het kamp.
Je krijgt een hoofdtelefoon mee met informatie die je zelf in kunt stellen.
Op het terrein achter de entree zijn een aantal voormalige barakken met daarin foto’s en films.
De “graffity” op de muren dateren uit de tijd dat Royallieu een Franse legerbasis was.
Toevallig wordt op een muur van de barak de film vertoont over de Franse capitulatie in juni 1940.
Beelden van het rijtuig dat versleept werd door de Duitse Wehrmacht.
Het rijtuig zou daarna naar Duitsland verdwijnen waar het tentoongesteld werd als bewijs van de overwinning van Duitsland. In 1945 brandde deze uit in de buurt van Crawinkel .
Een versierde ring van Wagons-Lit ligt nu in een museum in de buurt van Arnstadt.

reims-historyonsite003

In Reims brengen we o.a. een bezoek aan het Capitulatie Museum, dit is gevestigd in een schoolgebouw.
De zaal waar het Duitse leger in persoon van Generaal Jodl tekende voor de capitulatie van alle troepen in West-Europa op 7 Mei 1945 is behangen met grote wandkaarten van Europa.
Jodl had daar het volledige zicht op, een stuk psychologie van Eisenhower die hem wilde doordringen van de overwiningen van de geallieerden.

Capitulatie Museum Reims
Capitulatie Museum Reims

 

In het centrum van Reims, de gedenkplaats waar eens het hoofdkwartier van de Gestapo stond.

reims-historyonsite005 reims-historyonsite006

Boven de ingang staat: Square des Victimes de la Gestapo er achter een mini-plantsoen, compleet met kleine vijver en fonteintjes.
Aan de binnenzijde van de façade , bordjes met de namen van hen die door de Duitsers gedood zijn, door de Gestapo of in gevechten als lid van het FFI (vrije Franse leger).
Ook zijn leden van de “maquis” gedeporteerd naar Dora, Neuengamme en Mauthausen, waar zij de ontberingen en zware arbeid niet hebben overleefd.
Aan de Place de la Republique zie je het grote monument ter nagedachtenis van de slachtoffers van Eerste en Tweede Wereldoorlog. In het grasveld een bloembed met de jaartallen 1939 en 1945, een vignet met het getal 70 geeft aan dat dit vorig jaar gemaakt is.

 

Monument Reims 1939-1940
Monument Reims 1939-1940
Voormalig Gestapohoofdkwartier
Voormalig Gestapohoofdkwartier

FORT DE LA POMPELLE:

Niet ver van Reims staat het Fort de la Pompelle, dat ooit deel uit maakte van de verdedigingsgordel rond Reims. Dit bolwerk werd gebouwd van 1880 tot 1883, voorzien van 6 kanonnen van 155 mm en 4 van 138 mm. Tijdens WO 1 heeft dit fort ernstig te lijden gehad van de beschietingen door het Duitse leger, echter de weerstand werd niet gebroken en het bleef in Franse handen.
Tegenwoordig is er een tentoonstellingsruimte met allerlei attributen uit WO 1.
Je ziet duidelijk dat men nog druk doende is om alles nog te verbeteren en uit te breiden.
Buiten vind je een aantal Franse en Duitse kanonnen uit die tijd.

reims-historyonsite009 reims-historyonsite010 reims-historyonsite011 reims-historyonsite012

 

FERME DE NAVARIN, MARNE 14-18 EN BLANC MONT.

Tussen Suippes en Sommepy-Tahure liep in de Eerste Wereldoorlog de grens tussen de Franse- en Duitse linies. Een gebied waar, onder barre omstandigheden, zwaar gevochten is met weinig terreinwinst.
In Suippes is een bezoek aan het museum Marne 14-18 de moeite waard.
Naast het museum het monument voor de vier korporaals van Souain. Deze onderofficieren werden op 17 maart 1915 gefusilleerd, als voorbeeld voor de troepen die kort daarvoor geweigerd hadden zich nodeloos te laten afslachten. In datzelfde jaar waren een reeks Franse offensieven keer op keer mislukt, de Franse militairen werden regelmatig door eigen artillerie beschoten en de beloofde vernietiging van de vijand voor hen bleef uit. Niet gek dat men niet meer bereid was om uit de loopgraven te komen. De weduwe van Korporaal Maupas, Blanche, kreeg pas in 1934 voor elkaar dat het Hof van Justitie een uitspraak deed over de terdoodveroordelingen van deze militairen.
De rechtbank gaf het advies tot rehabilitatie.

reims-historyonsite013

Museum Marne 14-18
Museum Marne 14-18
Monument voor de 4 korporaals van Souain
Monument voor de 4 korporaals van Souain
reims-historyonsite016
Blanche Maupas

Monument de Navarin (4 km van Souain), is een groot monument annex “Ossuaire” (knekelhuis).
Dit punt werd tijdens het 2e Champagne offensief (september 1915) bereikt door de Fransen.
Rond het piramidevormige gedenkteken is het landschap niet meer gecultiveerd, duidelijk zijn de sporen zichtbaar van het toenmalige slagveld.
Het Ossuaire bevat de restanten van 10.000 militairen, wier beenderen nog lang na WO 1gevonden werden in de omgeving. Boven op het gebouw, staat een beeldengroep die drie patrouillerende soldaten voor moet stellen, met de gezichten van Generaal Gouraud, een broer van de beeldhouwer en Luitenant Quentin Roosevelt. De laatste, Amerikaans piloot en zoon van president Theodore Roosevelt, is gesneuveld in Noord-Frankrijk toen hij werd neergehaald in zijn vliegtuig.
Voor degenen die de Amerikaanse begraafplaats bij Colleville sur Mer (Normandie) hebben bezocht, Quentin is hier later herbegraven en rust nu naast zijn broer Theodore Roosevelt van de 4e Us infantery
Division.

Monument et Ossuaire de Navarin

Monument et Ossuaire de Navarin
Monument et Ossuaire de Navarin

 

Franse begraafplaats Minaucourt le Mesnil
Franse begraafplaats Minaucourt le Mesnil

De deelname van de Amerikanen aan de Eerste Wereldoorlog in 1917 zorgde voor een ommekeer in de strijd die uiteindelijk mede leidde tot de nederlaag van Duitsland in 1918.
Het monument ter nagedachtenis aan de gesneuvelde Amerikaanse soldaten staat op een hoogte bij Sommepy.

Amerikaanse monument Blanc Mont.
Amerikaanse monument Blanc Mont.

reims-historyonsite022

Een heel bijzondere site is die van Main de Massiges.
In de Eerste Wereldoorlog is er zwaar gevochten om deze stellingen.
Als je nu een bezoek brengt aan Main is het verrassend om te zien hoeveel er nog bewaard is gebleven.
Aan het begin staat een informatiebord dat het verhaal vertelt van de bloedige slagen uit die periode.
Je wandelt door de loopgraven die door een groep enthousiaste vrijwillgers opnieuw is uitgegraven en onderhouden. Het unieke is ook dat de bodemvondsten nog her en der in de loopgraven zijn blijven liggen. Een deel van het smalspoor traject is zichtbaar aanwezig.
Een echte aanrader! Bedenk wel dat de groep die het beheer heeft van de “main” eist dat je niets mee neemt. Zo hebben de volgende bezoekers ook nog iets te zien. Respecteer hun wens.

reims-historyonsite023 reims-historyonsite024 reims-historyonsite025 reims-historyonsite026 reims-historyonsite027 reims-historyonsite028 reims-historyonsite029 reims-historyonsite030

 

Heeft u nog plannen voor een bezoek aan dit deel van Frankrijk?

Kijkt u dan gerust eens op mijn facebook pagina. Ook in 2016 maken wij weer een aantal battlefieldtours naar interessante plekken uit WO 1 en 2.

Een vast item is de vierdaagse reis naar Normandië. Voor de D-Day geïnteresseerden willen wij een meerdaagse reis organiseren naar Zuid-Engeland.

Op de agenda staan o.a. het Southwick House, van hieruit werd operatie Overlord geleid.
In de buurt het D-Day museum met de Britse tegenhanger van het tapijt van Bayeux.

Een dag Portsmouth biedt u de mogelijkheid tot bezoek aan de Historic Dockyard.
Ook een bezoek aan het beroemde tankmuseum in Bovington hoort tot de mogelijkheden.

T.z.t. komt er meer informatie op de site: www.historyonsite.nl

Hans Rombouts Breda

Nederlandse gevangeniswezen tijdens de oorlog niet genazificeerd

Het gevangenispersoneel stond tijdens de bezetting niet open voor de Duitse militaristische gevangeniscultuur. Hiermee is de nazificatie van het Nederlandse gevangeniswezen uitgebleven. Dat blijkt uit het boek van NIOD-onderzoeker Ralf Futselaar over de geschiedenis van de Nederlandse gevangenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bij gevangenissen in de oorlog denkt men al snel aan onrecht en mishandeling. Toch was de werkelijkheid veel gecompliceerder. Het gevangenispersoneel leverde enerzijds diensten aan de bezetter die onderdrukking mogelijk maakten. Zij waren daarmee een cruciaal onderdeel voor de Duitse veiligheidsdiensten. Uit het onderzoek van Ralf Futselaar blijkt echter dat wanneer men de kans kreeg om de bezetter tegen te werken, of opgesloten verzetsmensen te helpen, ze deze meestal met beide handen aangrepen.

Dit werd gevoed door de oncollegiale houding van met name de Sicherheitsdienst. Ook door hun gruwelijke behandeling van politieke gevangenen – een nieuwe en in de ogen van Nederlandse medewerkers respectabele groep gedetineerden – werden de Duitse collega’s al snel als vijand gezien. ,,Zelf als zij, om de naoorlogse termen te gebruiken, het niets eens waren over wat precies ‘goed’ was, bestond er nauwelijks onduidelijkheid over wat ‘fout’ was.”

Gevangenissen in oorlogstijd besteedt niet alleen aandacht aan deze goed/fout/grijs-discussie. Naast de omgang met de politieke gevangenen en de Duitser bezetter zoomt Futselaar ook verder in op het leven van de ‘gewone delinquent’ en de noodzakelijke hervormingen van het gevangeniswezen die tijdens de oorlog hun aanvang vonden.

De oorlog betekende het einde van het systeem van eenzame opsluiting en het begin van resocialisatie. Het werd evident dat het Nederlandse gevangeniswezen aan hervorming toe was.

Presentatie Gevangenissen in Oorlogstijd 1940-1945
Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Ministerie van Veiligheid en Justitie en Uitgeverij BOOM.nl organiseren op dinsdag 10 november een bijeenkomst van 14.00-17.00 uur. Aansluitend vindt er een borrel in vergadercentrum Nieuwersluis, Zandpad 3, Nieuwersluis plaats.

Tijdens deze bijeenkomst spreken onder andere NIOD-directeur Marjan Schwegman en onderzoeker Ralf Futselaar over de invloed die de bezettingstijd, met de daarbij behorende veranderende verhoudingen en patronen, op het Nederlandse gevangeniswezen had. De presentatie vindt plaats in vergadercentrum Nieuwersluis , een unieke en – als voormalig militaire gevangenis – historische plek. http://www.niod.knaw.nl/nl/activiteiten/gevangenissen-oorlogstijd-1940-1945

Over de auteur
Ralf Futselaar is historicus en is als onderzoeker verbonden aan het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Hij publiceerde eerder over criminaliteit, racisme, kindersterfte, economische crises en gewelddadige vrouwen.

Dit boek is tot stand gekomen dankzij subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (nwo), het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Nationaal Gevangenismuseum. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het nwo-programma Dynamiek van de Herinnering.

100.000 bezoekers voor snel groeiend Verzetsmuseum

Het Verzetsmuseum Amsterdam heeft op 30 december 2015 de 100.000ste bezoeker ontvangen. Het Verzetsmuseum is de afgelopen jaren hard gegroeid, van ruim 63.000 in 2013, naar 87.000 in 2014, tot 100.000 in 2015. Ook het aantal jongeren dat het museum in schoolverband bezocht kende in 2015 een record van 20.085 bezoekers.

Liesbeth van der Horst, directeur: “Het jaar startte heel goed en in de zomer dachten we dat we de 100.000 zeker zouden halen, maar in het najaar liepen de cijfers terug waardoor het er toch nog om ging spannen. Gelukkig hadden we een goede Kerstvakantie zodat we de magische 100.000-grens op de valreep toch nog net hebben gehaald.”

De sterke bezoekersgroei is te danken aan het succes van Verzetsmuseum Junior dat in oktober 2013 open ging in nieuwbouw achter het museum. Maar het museum profiteert ook van de toegenomen belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog en het toenemende aantal toeristen in Amsterdam. Het Verzetsmuseum is zeer populair bij buitenlandse toeristen. Op Tripadvisor stond het museum in de top vijf van meest gewaardeerde musea in Amsterdam. Het museum werd genomineerd voor de European Museum of the Year Award en Verzetsmuseum Junior kreeg de Kidsproof Museumprijs, die voor het eerst werd gewonnen door een historisch museum.

‘Post’ per parachute voor Deelen

Een bijzondere lading ‘luchtpost’ voor militair luchtvaartterrein Deelen vanmiddag. De Koninklijke Luchtmacht dropte samen met de luchtmobiele brigade een aantal zware pakketten boven het Gelderse vliegveld. Zo´n ´airdrop´ was niet meer gedaan in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog.

Uit een C-130 Herculestransporttoestel werden 4 pakketten van de laadklep gegooid. Beneden zag een groep genodigden hoe de honderden kilo’s zware vracht aan parachutes naar een afgesproken punt zweefde.

Uitzondering
De luchtmacht mag boven Nederland wel parachutisten laten springen, maar er is nog geen plek om met goederen te oefenen. Het was dan ook een uitzondering om dit op Deelen te beproeven, vertelt de gezagvoerder van de C-130 kapitein Gertjan. “We hebben dit werk al in Italië en Portugal geoefend. Om onze skills op peil te houden zou een oefenlocatie in Nederland een goede zaak zijn.”

Veilig en snel
De airdrop is van groot belang voor troepen in het veld die bijvoorbeeld munitie en brandstof nodig hebben. “Een vliegtuig kan relatief veilig en snel moeilijk toegankelijke gebieden bereiken”, aldus Gertjan. De dropping gaat in nauwe samenwerking met de zogeheten pathfinders van de Luchtmobiele Brigade. Zij begeleiden de piloten vanaf de grond en markeren de plek waar de spullen moeten neerkomen.

Hulp bieden
Ook bij humanitaire missies is de airdrop een goed middel om voedsel, medicijnen, dekens en andere goederen op de plaats van bestemming te krijgen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in de zomer van 2014 toen duizenden Yezidi’s in Noord-Irak op de vlucht sloegen voor terreurorganisatie ISIS en op een berg in de val zaten. Aan deze actie deden overigens geen Nederlandse vliegtuigen mee.

Deelen
Het militair luchtvaartterrein wordt momenteel vooral gebruikt voor oefeningen met helikopters, de Luchtmobiele Brigade en speciale eenheden. Er is geen permanente vliegende eenheid gevestigd. Als Deelen wordt gebruikt zijn er verkeersleiding en brandweer van Vliegbasis Gilze-Rijen aanwezig.

C.S. Lewis was geheim agent in WO II

De Ierse schrijver en apologeet C.S. Lewis heeft voor de Britse geheime dienst (M16) gewerkt. Dat schrijft de Amerikaan Hal Poe in het Amerikaanse tijdschrift Christianity Today. Poe is een kenner van Lewis en stuitte onlangs via de veilingsite eBay op een grammofoonplaat met daarop een toespraak van Lewis. De naam van de producent, Joint Broadcasting Committee, zei hem niets, en de titel van de toespraak, ‘The Norse Spirit in English Literature’, evenmin. Maar na enig onderzoek concludeert Poe nu: Lewis werkte voor de Britse geheime dienst (MI6).

Bron: Nederlands Dagblad

Terugblik 556 Januari 2016

Allereerst wil ik u namens de gehele redactie alle goeds voor 2016 toewensen.

Wij hopen, samen met het bestuur, de leden ook dit jaar veel moois aan te bieden: natuurlijk de maandelijkse Terugblik, maar ook de beurzen en themadagen, de website en onze Facebookpagina.

Graag doen wij ook nu een beroep op de expertise van onze leden, om artikelen in te sturen,
om elkaar te ontmoeten op beurzen en themadagen en bijdragen te leveren op internet.
In deze Terugblik vervolgt de geschiedenis van de Beutewaffen, nu het Nederlandse Vickers afweergeschut.

Een uitgebreide studie over kustbatterij Lindemann bij Calais, het grootste en modernste onderdeel van de Atlantikwall.
Waar kwam het geschut vandaan en hoe groot was deze kustbatterij eigenlijk?
Na de Boekendienst een artikel over archeologie gerelateerd aan de Tweede Wereldoorlog.
Wetenschappers houden zich hiermee bezig en zijn op een symposium bijeen geweest. Het verslag daarvan is ook voor u verkrijgbaar.

Ook nu weer een uitgebreid verenigingsnieuws met nieuwe leden.
De acties van de penningmeester op facebook en de website zijn succesvol. Prima idee om ook
de nieuwe leden op deze wijze kennis te laten maken met de vereniging en ons speciale nummer over de voedseldroppings.

tb556