Terugblik 554 November 2015

Op 10 en 11 november 1944 vonden in Rotterdam en Schiedam grootscheepse razzia’s plaats waarbij 55.000 mannen werden opgepakt en weggevoerd. Velen probeerden een levensteken naar huis te sturen. In dit nummer zo’n eerste levensteken en het Bevel wat huis aan huis verspreid werd.

Daarna deel drie van de serie over de redding van de Deense Joden. Het vierde en laatste deel verschijnt in het decembernummer.

Een lid van de Documentatiegroep ’40-’45 deelt met ons zijn jeugdherinneringen over de bevrijding van Venlo.

Aansluitend een bezoek aan het voormalig ‘Fliegerhorst’ Venlo om te zien hoe resten uit de oorlog een nieuwe bestemming hebben gekregen.

Niet alleen in onze zoekrubriek Ergens in Nederland wordt uw hulp ingeroepen om de locatie van een foto te ontdekken. Nu betreft het een foto gekocht via internet.( ondertussen al herkend als vliegveld Twente) Ook vraagt een lid hulp bij het vinden van gegevens over het verzetsverleden van zijn moeder.

Een toneelvoorstelling in Ravensbrück over de Wannsee-conferentie levert een aansprekend artikel op.

In het Airborne museum ‘Hartenstein’ te Oosterbeek is tot en met 31 december van dit jaar een tentoonstelling te zien over de broers Kuik, waardoor mogelijk een heel nieuw licht wordt geworpen op het verzet door tieners tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Als laatste een verslag van een bezoek van nabestaanden van een gesneuvelde parachutist aan de dropzone in Drenthe, waar deze vlak voor de bevrijding omkwam.

Onze jaarlijkse beurs in Fort Veldhuis van de Aircraft Recovery Group eind oktober was geslaagd. Prima georganiseerd , veel belangstelling en leuke, inhoudelijke gesprekken. En mooie vondsten zoals een pracht boek Feldzug im Osten en een proefschrift over vliegveld Deelen.

Ons bereikte het bericht dat plotseling is overleden ons lid en vaste gezicht op de beurzen Bart Leijthe, oud 56 jaar. Wij wensen zijn familie sterkte bij dit onverwachte verlies.

Leden ontvangen elke maand een emailnieuwsbrief. Bent u lid en ontvangt u niets, dan hebt u zich voor de nieuwsbrief afgemeld of wij hebben geen goed emailadres van u.

tb554

Let op: de beurs van 14 november gaat niet door!

Beste mensen.

De beurs van zaterdag 14 november a.s. gaat niet door!

Op die dag vindt er een veelvoud aan activiteiten plaats die de Tweede Wereldoorlog als thema hebben. Een aantal vaste aanbieders van de Documentatiegroep ’40-’45 kiest dáárvoor en het is aannemelijk dat ook een deel van onze bezoekers voor een alternatief kiest.

De eerstvolgende beurs van de Documentatiegroep vindt plaats op zaterdag 6 februari 2016.

Wilt u dit bericht ook doorgeven aan bekenden die mogelijk van plan waren onze beurs te bezoeken?

Bedankt en graag tot 6 februari 2016.

backgrounddocgroep

Themadag Vereniging Vrienden Airborne Museum

Op zaterdag 14 november organiseert de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum weer een themadag in de Concertzaal aan de Rozenstraat in Oosterbeek-laag, (Tegenover de N.H. kerk.)
De aanvang is om 10.30 uur ( zaal open om 10.00 uur)
De themadag is voor iedereen toegankelijk. De kosten zijn € 5, Vrienden Airborne Museum gratis.
Programma:

Van 10.00 uur tot 13.30 uur: Een presentatie over de toekomstplannen van het Airborne Museum door mevrouw Sarah Thurlings-Heijse, directeur van het Airborne Museum, gevolgd door een presentatie over de PR van het Airborne Museum door mevrouw Natalie Rosenberg,
PR medewerkster van het Airborne Museum
Daarna diverse activiteiten waaronder boekendienst van boeken over de Operatie Market Garden door Okko Luursema; Nico Schuurman is aanwezig om zijn educatieve stripboek “Ede 1944 & Market Garden” te signeren (plus een originele tekening voor de liefhebber);
Jan Dirks uit Vlaardingen toont voorbeelden van voor het verzet gedropt materiaal;
Wybo Boersma geeft uitleg over nieuwe uitgaven in 2015 over de slag om Arnhem.
Om 12.30 uur is de mogelijkheid om deel te nemen aan een lunch Deze kost € 12,50 en moet voor 10 november opgegeven worden via e-mail: w.boersma@wxs.nl of tel: 0318-639633.

Van 13.30 uur tot 15.00 uur geeft Gert Jan Vuyk een lezing met als onderwerp:

“ Montgomery en 2e SS Panzerkorps”.

In zijn memoires wijdt Montgomery het verlies van Arnhem o.a. aan de aanwezigheid bij Arnhem van het 2 SS Pz Corps. In deze lezing wordt er in gegaan op twee vragen.
Was het alleen bij Arnhem dat de aanwezigheid van deze Duitse troepen bijdroegen aan het verlies?
Wie wisten op welk moment omtrent deze aanwezigheid en wat werd er met die kennis gedaan? Een belangrijke rol daarbij wordt gespeeld door Ultra berichten.

Na de lezing zal indien mogelijk een dvd vertoond met betrekking tot het onderwerp van de lezing of met betrekking van ULTRA. De themadag is om 16.00 uur afgelopen.

Zie ook de website: www.vriendenairbornemuseum.nl

Stripboek_300

Foto afkomstig van Platform Militaire Historie Ede