Remagen en Koblenz – Battlefieldtour

Een verslag van ons lid Hans Rombouts.

 

Remagen-Koblenz 2015 (17)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Op 11 en 12 April van dit jaar zijn wij met  “History on Site” (historische reizen) naar Remagen en Koblenz  geweest.

Remagen-Koblenz 2015 (28)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

 

Hoewel de originele brug verdwenen is, valt er toch nog wel wat te zien van de beroemde Ludendorff-brug.

De oprit op de westelijke oever is nog grotendeels intact, vanuit het voorste stuk heb je uitzicht over de rest. Aan de overzijde is de opening van de spoortunnel zichtbaar, deze is nu in gebruik als champignonkwekerij.

Remagen-Koblenz 2015 (45)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Op beide oevers zijn de torens nog aanwezig die destijds de toegang vormden naar de eigenlijke brug.

In de torens op de west-oever bevindt zich het documentatiecentrum annex museum.

Honderden foto’s, maquettes en voorwerpen tonen de geschiedenis van de brug.

De brug schreef in 1945 wereldgeschiedenis, bij hun opmars over de grote rivieren in Duitsland werden de geallieerden steeds weer geconfronteerd met opgeblazen bruggen over Rijn, Moezel en Ruwer.

Dit verhinderde een snelle doorstoot naar het hart van het derde rijk.

Groot was dan ook de verassing toen op 7 Maart de Amerikanen een intacte brug aantroffen.

Hoe kon het zijn dat de Wehrmacht er niet in geslaagd was om ook deze vitale brug te vernielen?

Een van de belangrijkste oorzaken is wel het feit dat de springladingen onder de brug van inferieure kwaliteit waren. Helemaal ongeschonden was de brug na de poging om haar op te blazen niet, maar het brugdek was, met aanpassingen, nog goed te gebruiken.

Het door een explosie veroorzaakte gat in de oprit aan de westelijke kant was snel gedicht en met de inspanningen van de Amerikaanse Genie kon de brug al snel in gebruik worden genomen.

Toen de brug uiteindelijk op 17 maart instortte, waren er al duizenden manschappen en voertuigen naar de andere oever gebracht. Uiteraard hadden de Amerikanen reeds voor deze datum 2 drijvende pontonbruggen geraliseerd, hierdoor kon de stroom geallieerde militairen door blijven gaan.

Op de buitenzijde van de torens zijn een aantal gedenkplaten aangebracht  van o.a.  de Amerikaanse  9de ,  78ste   en 99ste    infanterie divisie.

Remagen-Koblenz 2015 (41)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Minder bekend is het feit dat zich in de nabijheid van de brug, krijgsgevangenenkamp “Goldene Meile” bevond. Door de erbarmelijke omstandigheden zijn  er veel van de gevangenen gestorven. Bij Bad Bodendorf liggen 1213 van hen begraven. Nu bevindt zich op het terrein van dit  kamp een camping met dezelfde naam. Slechts een monument herinnert aan het kamp.

Bij ons bezoek aan de begraafplaats viel ons de leeftijd op van hen die hier hun laatste rustplaats vonden, de jongsten in de dertig en veel van hen nog ouder.

Waarschijnlijk leden van Hitler’s laatste poging tot verdediging van het Reich d.m.v Volksturm.

 

KOBLENZ:

 

Deze historische stad op de punt van Rijn en Moezel heeft veel te lijden gehad van de bombardementen in  WO 2. Ook het grote standbeeld op de “Deutsche Eck” werd zwaar getroffen, het zwaar beschadigde beeld is dan ook na de oorlog verwijderd. Pas in  1993 werd er een nieuw beeld geplaatst.

Remagen-Koblenz 2015 (69)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Ons doel, de Wehrtechnische Sammlung van de Bundeswehr, was beslist de moeite waard.

Dit is een museum voor militaire technologie. Het WTS dient nog steeds als opleidingsinstituut voor militairen, maar is voor publiek toegangkelijk. De verzameling bestaat o.a. uit een groot aantal tanks, voertuigen, geschut, vliegtuigen etc.

Remagen-Koblenz 2015 (102)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours 
Remagen-Koblenz 2015 (202)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Veel van het tentoongestelde materiaal is (deels) opengewerkt.

Remagen-Koblenz 2015 (135)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Naast de vele grote stukken geschut, vliegtuigen, voertuigen en tanks, zijn er ook allerlei andere zaken te zien die bij het Duitse leger gebruikt zijn.

Remagen-Koblenz 2015 (157)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Naast de grote hallen  vindt men verdeeld over vier verdiepingen,kleinere voorwerpen, zoals radioapparatuur, uniformen, pistolen, geweren, mortieren en nog veel meer.

Remagen-Koblenz 2015 (172)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

Een bezoek dat meer dan de moeite waard is!!

Remagen-Koblenz 2015 (207)-tweede-wereldoorlog-battlefieldtours

 

Informatie  over het WTS kunt u vinden op:  http://www.vffwts.de/de/ueberdiewts.html

De website van het bezoekerscentrum van de brug:  www.bruecke-remagen.de/

 

Meer weten over de reizen van History-on-Site ?   zie www.historyonsite.nl.

 

Hans Rombouts

Battlefield Tourguide

 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging voor leden: Nederlandse Validation van Assignment 1 voor de Guild badge

Onderstaand kregen we via ons erelid Wybo Boersma. Wellicht zijn er leden van de Documentatiegroep ’40-’45 die hierin geïnteresseerd zijn.

International Guild of Battlefield Guides.

Zaterdag 18 juli 2015:

Er zijn drie leden van de Internationale Guild of Battlefield Guides die aangegeven hebben Assignment 1 in het Nederlands willen doen. Hiervoor is op zaterdag 18 juli de gelegenheid in het Airborne Museum in Oosterbeek.

Assignment 1 is de eerste van negen Assignments die met goed gevolg afgelegd moeten worden om de Guild Badge van de Guild of Battlefield Guides te krijgen. Van de bijna 400 internationale leden van de Guild hebben 69 de badge waaronder 3 Nederlanders. Assignment 1 is een voordracht over een slag of slagveld die 20 minuten  mag duren met een speling van 2 minuten korter of langer. Verder dient deze voordracht aan een aantal andere eisen te voldoen. Het Assignment wordt afgenomen door een gekwalificeerde validator met een 2e validator. Hierbij is ook een vertegenwoordiger van de GBG uit Engeland aanwezig. Toehoorders zijn leden van de GBG maar ook leden van de Vereniging Vrienden van het Airborne Museum zijn uitgenodigd.

Het programma is als volgt:

09.00 – 09.30: Ontvangst in het Airborne Museum, Utrechtseweg 232, 6862 AZ Oosterbeek.

09.30 – 10.30:  Assignment 1: Edwin Popken: “Operatie Churchill, de aanval in en door de
Hochwald gap tijdens de operatie
Blockbuster, 2 maart 1945.”

10.30 – 11.00: Koffie/thee pauze

11.00 – 12.00: Assignment 1: Jip Meijer: “De Duitse landingen op het vliegveld Valkenburg,
10 mei 1940.”

12.00 – 13.00: Lunch in  restaurant Laura @ Hartenstein(eigen kosten)

13.00 – 14.00: Assignment 1: Bert Eikelenboom: “De Horrocks boom.”

14.00 – 16.00: Battlefield wandeling langs het Noordoostelijk deel van de Perimeter in
Oosterbeek onder leiding van Luuk Buist

16.00 – 17.00 : Social drinks in restaurant Hartenstein

Organisation: Wybo Boersma, Luuk Buist

Validators     : Wybo Boersma, Willem Klein.
Vertegenwoordiger namens de Guild of Battlefield Guides:
Chris Scott, Fellow of the International Guild of Battlefield Guides

De toegang is gratis. De lunch is op eigen kosten.

Catering: De koffie en thee wordt door het Airborne Museum aangeboden
Gezien de beperkte ruimt in de educatieve lokaal in het Airborne Museum is vooraf opgave nodig. Geef daarbij ook aan of er gebruik gemaakt wordt van de lunch.

Opgaven voor 1 juli per e-mail: w.boersma@wxs.nl

 

Guild-of-Battlefield-Guides

 

TERUGBLIK JUNI 2015 (550)

 

terugblik 550 juniOp 2 mei 2015 vond de herdenking van de Voedseldroppings in Rotterdam Terbregge plaats. In dit nummer een verslag van onze voorzitter Hans Onderwater, tevens voorzitter van het herdenkingscomité Manna/Chowhound. Veel belangstelling op die dag ook voor ons speciale Mannanummer van april, waardoor vijf nieuwe leden van de Documentatiegroep ’40-’45 konden worden ingeschreven.
Op de binnenzijde ziet u de poster van de tentoonstelling over `De Aanval’ (in mei 1940 op Rotterdam) die u tot oktober kunt bezoeken. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam stond bij de opening van die tentoonstellingvoor een Heinkel, enkele dagen later keek hij met vele anderen naar het overvliegen van de door een Spitfire geescorteerde Lancaster, die de hongerende bevolking van Nederland eind april-begin mei 1945 voedsel bracht. Eerder, op 27 maart, opende de burgemeester het tot educatief centrum omgebouwde Museum Rotterdam ’40-’45 NU.
Een tamelijk onbekend onderwerp wordt belicht in dit juninummer met een onderzoek van ons lid Geert Seffinga. Hij beschrijft hoe Duitse frontkranten in treinwagons gedrukt werden.
Rudi Dolfin laat de reacties zien die hij kreeg op zijn serie over de propagandakaarten. Diete Oudesluijs vertaalde voor dit nummer een artikel van Irmtraudt Kuss over de heropening van de tentoonstelling over het concentratiekamp en de gevangenis van Sonnenburg in het Muzeum Martyrologii in Polen. U leest hoe daar wordt omgegaan met de geschiedenis en de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog.
Jac. Baart heeft een enorme kennis over de Tweede Wereldoorlog, met name op maritiem gebied. Dit keer wijdt hij een artikel aan de restanten van de evacuatie via Duinkerken in 1940: scheepswrakken op de kust van Zuydcoote in Belgie.

Trouws herschrijving van verzetsgeschiedenis

Op 16 mei j.l. berichtte Trouw op de voorpagina en in de Verdieping over een publicatie van dr Bank over de houding van Europese kerken tijdens WO2.
De wijze waarop Trouw-redacteur G.-J. Kleinjan meende deze berichtgeving te moeten presenteren riep veel kritische reacties op. Dit zowel vanwege de inhoud alsook vanwege de kop, die zonder feitelijke onderbouwing aan gereformeerden het etiket “deutschfreundlich” op plakt.
Daarop stuurde ons lid Joke Scheepstra op 18 mei aan de krant een ingezonden stukje toe wat wij graag met u delen:

“Gereformeerd verzet
Volgens Bank (Trouw za. 16 mei) is het aandeel van gereformeerden aan het verzet op lokaal niveau niet te onderschatten maar werden zij landelijk teveel in beslag genomen door theologische verschillen.
Maar de oprichters van de Landelijke (!) Organisatie voor hulp aan onderduikers (mw H.Th. Kuipers-Rietberg en ds F. Slomp) waren gereformeerd. Zij vonden hun medewerkers overal maar vooral in de kerkelijke kring waarmee zij de meeste contacten hadden. Ds Slomp (“Frits de Zwerver”) motiveerde met zijn preken tal van gemeenteleden tot verzet. “Beurzen” van de LO waar onderduikers werden uitgewisseld vonden in gereformeerde kerken plaats. LO-medewerkers ruilden daar voedselbonnen onder het mom van kerkenraadsvergadering: bij onraad werden de bonnen door bijbels vervangen en ging het gesprek over geestelijke zaken zolang dat nodig was. Van de zes mensen die leiding gaven aan de Landelijke (!) Knokploegen waren vijf gereformeerd. Dankzij gereformeerde kosters fungeerden preekstoelen als wapenopslagplaats.
Waar de grootste verzetsorganisatie van ons land wordt gereduceerd tot acties van individuen op lokaal niveau wordt ernstig tekort gedaan aan het principiële karakter en de landelijke betekenis ervan.

S.E. Scheepstra, Kampen,
Bestuurslid St. Herinnering LO-LKP “

Zij laat ons verder weten:
“Anderen reageerden in dezelfde sfeer. Maar geen van deze reacties-met-corrigerende-feiten werd geplaatst.

Op za. 23 mei j.l. schreef redactielid Monic Slingerland (die als kind gereformeerd was maar later katholiek werd) dat op de berichtgeving van 16 mei veel reacties kwamen. En die konden natuurlijk niet allemaal geplaatst worden. Het verbaast haar (en andere redactieleden) dat katholieken en hervormden wel wisten dat hun kerk niet zo dapper was indertijd, maar gereformeerden die constatering minder goed verdragen.
Let wel: de weergave van Slingerland doet het voorkomen alsof de presentatie in Trouw op feiten berust (het gebrekkige beeld dat aan Bank werd ontleend wordt een “nuchtere analyse” genoemd) terwijl “felle” reacties van betrokken lezers tot hun subjectieve beleving worden gereduceerd, als ware het een verwerkingsprobleem. Zij heeft geen affiniteit met (de geschiedenis van) de gereformeerde kerken en gaat klakkeloos voorbij aan de mogelijkheid dat het juist dat gebrek aan kennis is dat haar verbazing veroorzaakt.
Vervolgens nodigt Slingerland lezers uit om te reageren op de vraag of ook zij zich “gekwetst voelen” door wat zij kwalificeert als “het bommetje van Bank”.
Antwoorden op die vraag mochten ook nu weer slechts ca. 150 woorden tellen. Een keuze daaruit zou op wo. 27 mei worden geplaatst.
Eerst hoopte ik even dat ook de eerder bij Trouw binnengekomen reacties langs deze weg alsnog voor plaatsing in aanmerking zouden komen.
Later drong door dat deze vraagstelling wellicht juist bedoeld kon zijn als legitimatie om die eerdere stukken ongebruikt opzij te leggen.
Daarom reageerde ik opnieuw in ca. 150 woorden, nu als volgt:

Loos alarm
Hoezo “bommetje”? Bank bestudeerde synodeleden maar zag kennelijk de kerken en hun leden over het hoofd. Dat is geen bommetje maar een blundertje en dus loos alarm. De neiging tot wegkijken was sterk, ook bij gereformeerden. Dat is bekend en begrijpelijk. Maar de grootste verzetsorganisatie, de LO (Landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers) met gewapende tak LKP (Landelijke Knokploegen) ontstond in gereformeerde kring, had overwegend gereformeerde medewerkers, vergaderde in gereformeerde consistories en verborg, dankzij gereformeerde kosters, wapens e.d. onder gereformeerde preekstoelen.
Gedenkboek Het Grote Gebod vermeldt personalia van 1671 LO-LKP medewerkers die het leven verloren, zie www.LO-LKP.nl (deel 2 pag. 617-642). Daarvan waren 495 hervormd, 345 katholiek en 614 gereformeerd.
Je zult maar zonder vader, opa of ander familielid, of met hun oorlogstrauma’s, zijn opgegroeid en in Trouw (!) moeten lezen dat de principiële kant van hun verzet weinig om hakken had. En daar overheen deze vraag of dit pijn doet….? Schrijnender kan het niet.
Drs S.E. Scheepstra, Kampen
theoloog en bestuurslid St. Herinnering LO-LKP.”

Maar ook deze reactie werd niet geplaatst.
Het is de zoveelste keer dat Trouw er blijk van geeft niet goed geinformeerd te zijn over het klimaat en de denksfeer waaraan de krant zelf ontsproten is, en weigert om correcties op onvolledige en onevenwichtige berichtgeving aan lezers door te geven. Zo wordt “verzetsgeschiedenis” herschreven met meer aandacht voor emoties-van-nu dan voor feiten-van-toen. Dat levert een onjuist beeld op.”

aldus Joke Scheepstra.

Nu zelfs op een open brief hierover aan eindredacteur C. van der Laan niet inhoudelijk werd gereageerd menen wij er goed aan te doen hierover op deze plaats te berichten.

Koningspaar dankt Verenigde Staten

14825189260_cd28d229bb_b

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen hun officieel bezoek aan de Verenigde Staten maandag met een kranslegging op de nationale begraafplaats Arlington. Daar heeft het koningspaar ook een ontmoeting met een aantal Amerikaanse veteranen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland vochten.

Het bedanken van de Amerikanen voor hun aandeel in de bevrijding is naast het bevorderen van de handelsbetrekkingen een van de hoofddoelstellingen van het driedaagse bezoek. De koning en koningin komen later op de dag ook veteranen tegen wanneer ze de honkbalwedstrijd Washington Nationals tegen Toronto Blue Jays bijwonen, waar de oudstrijders na de derde inning speciaal worden geëerd.

President Barack Obama heeft aan het einde van de ochtend ruim een half uur uitgetrokken voor een ontmoeting in het Witte Huis en in de middag gaat het gezelschap ook naar het Amerikaanse Congres voor ontmoetingen met de leiders van Senaat en Huis van Afgevaardigden.

Bron: RD.nl

photo credit: Commémoration de la libération d’Evreux – DodgeWC51 via photopin (license)

Beurs Voorthuizen 13 juni a.s.

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in Het Trefpunt te Voorthuizen een grote beurs georganiseerd door de Documentatiegroep 40-45.

Tijdens deze beurs worden vooral boeken, kranten, tijdschriften e.d. aangeboden. Maar de beurs is er niet alleen voor aanschaf of verkoop van documenten of andere papieren. Ook kunt u er terecht voor vragen over zaken die de Tweede Wereldoorlog betreffen, vragen waar u mogelijk al lang mee rondloopt maar waar u geen passend antwoord op krijgt.
Veel aanwezige leden van de Documentatiegroep 40-45 zijn specialist op vele terreinen dus de kans op een gedegen antwoord is heel groot.

De beurs wordt gehouden in Sportcentrum Het Trefpunt, Roelenengweg 25 in Voorthuizen, ‘s ochtends van 9.00 tot 12.00 uur.

Entrée voor leden van de Vereniging is € 1,50, voor niet-leden € 2,50 (kinderen gratis!).
Voor eventueel verhuur van tafels kunt u contact opnemen met de beursorganisator: 0341-422405 (dagelijks na 18.00 uur).

beurs tweede wereldoorlog

VS betaalden ruim 20 miljoen aan nazi’s

De Verenigde Staten hebben na de Tweede Wereldoorlog ruim twintig miljoen dollar (18,3 miljoen euro) aan uitkeringen en andere sociale voorzieningen uitgekeerd aan vermoedelijke Duitse oorlogsmisdadigers. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd nadat persbureau AP eerder over de betalingen had bericht. Het rapport dat door de onderzoekers is geschreven komt volgende week uit, maar is nu al in handen van AP.

Het geld ging naar meer dan 130 Duitsers die vermoedelijk oorlogsmisdaden begingen tijdens de oorlog, bewakers waren binnen de SS of vermoedelijk andere gruweldaden begingen. AP berichtte dat de overheid een maas in de wet gebruikte om nazi’s over te halen het land te verlaten. Als ze vrijwillig vertrokken mochten ze hun uitkeringen behouden. Het ministerie van justitie ontkent dat het uitkeringen als prikkel gebruikte om van de nazi’s af te komen.

De betalingen werden begin dit jaar gestaakt, toen een nieuwe wet inging: de No Social Security for Nazis Act. Het ging om nog slechts vier nazi’s die uitkeringen kregen.

Bron: RD.nl

Duitsland stopt vervolging SS-commandant

17262469030_75726591ee_b

Justitie in Duitsland staakt de vervolging van een 93-jarige oud-SS-commandant voor zijn rol in een massaslachting in Italië in 1944. De man, Gerhard Sommer, is dement en is daardoor ongeschikt om terecht te staan, zo liet justitie donderdag weten.

De massaslachting vond plaats op 12 augustus 1944 in Sant’Anna di Stazzema. De SS doodde in de Toscaanse plaats 560 Italianen, onder wie veel vrouwen, kinderen en bejaarden als reactie op activiteiten van het Italiaanse verzet.

Sommer is in Italië tot levenslang veroordeeld, maar Duitsland levert geen onderdanen uit. Als hij wel terecht had kunnen staan, had hij zich voor 342 gevallen van moord moeten verantwoorden.

Overlevenden en nabestaanden hadden een procedure aangespannen om justitie in Duitsland alsnog tot vervolging te dwingen. Het gerechtshof in het Duitse Karlsruhe besloot in augustus vorig jaar om Sommer te vervolgen. Dat besluit werd toen als „reusachtig succes” begroet, maar werd donderdag teruggedraaid.

De SS-Untersturmführer Sommer zou de eerste verdachte in Duitsland zijn geworden die vervolgd zou zijn voor zijn rol bij de zwaarste Duitse oorlogsmisdaad in Toscane tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bron: RD.nl

photo credit: German SS Black Visor cap via photopin (license)

2,3 ton uitgekeerd aan 485 nabestaanden WOII

5982850214_f6382898ab_b

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa heeft in 2014 ruim 232.000 euro uitgekeerd aan 485 rechthebbenden van levensverzekeringspolissen die na de Tweede Wereldoorlog nooit zijn uitgekeerd. Dat heeft het Verbond van Verzekeraars donderdag laten weten

Stichting Sjoa is voortgekomen uit een overeenkomst tussen het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg. Doel van de overeenkomst is de afwikkeling van levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter zijn beroofd.

De levensverzekeringen zijn na de oorlog niet uitgekeerd, bijvoorbeeld omdat de nabestaanden niet wisten dat omgekomen familieleden een polis hadden. De stichting onderzoekt dit en zorgt voor de afwikkeling. Sinds de oprichting in 1999 heeft Stichting Sjoa ruim 7,5 miljoen euro uitgekeerd aan Joodse slachtoffers en hun nabestaanden.

photo credit: Auschwitz-Birkenau via photopin (license)

Japanse historici steunen troostmeisjes

Duizenden Japanse historici hebben de Japanse regering en media opgeroepen te stoppen met het verdraaien van het verhaal achter de troostmeisjes, vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog werden gedwongen te werken in bordelen van het keizerlijke Japanse leger. Ontkennen van het bestaan van de seksslaven staat volgens de wetenschappers gelijk aan het sturen van de boodschap dat Japan de mensenrechten niet erkent.

„Deze houding trapt verder op de waardigheid van de slachtoffers die al veel verschrikkelijk lijden hebben ondergaan”, stellen zestien onderzoeksgroepen met in totaal 6900 wetenschappers in een uitgegeven verklaring. Naar schatting 200.000 vrouwen uit Korea, China en Nederlands-Indië werden gedwongen te werken als troostmeisje.

De kwestie van de troostmeisjes en de Japanse opstelling daarin, is al tientallen jaren een heet hangijzer in de relaties met Korea, China en in mindere mate met Nederland. Tokio kwam in 1993 met een spijtbetuiging, maar dreigt die telkens weer in trekken. Conservatieve krachten in Japan probeerden ook dit jaar premier Shinzo Abe zover te krijgen in toespraken over het einde van de oorlog die verontschuldigingen in te trekken.

Dit voorjaar probeerde de Japanse regering en een groepje historici die door de overheid worden aangemerkt als experts op het vlak van troostmeisjes, nog teksten over het heikele onderwerp in een Amerikaans boek te laten aanpassen. Volgens emeritus hoogleraar Ikuhito Hata van de Nippon University waren de vrouwen gewoon prostituees en is het aantal van 200.000 schromelijk overdreven. De uitgever ging er niet op in.

Bron: RD.nl