Na 74 jaar karabijn opgegraven in Leersum

Een Nederlandse karabijn uit het begin van de Tweede Wereldoorlog is na 74 jaar opgegraven in de bossen bij Leersum op de Utrechtse Heuvelrug. Het wapen wordt geschonken aan een museum, meldde Staatsbosbeheer maandag.

De nu bijna 90-jarige Albert Veldhorst zag in de meidagen van 1940 dat een vluchtende Nederlandse militair zijn uitrusting weggooide. Hij wilde niet dat de Duitse bezetters die spullen in handen zouden krijgen en verstopte de uitrusting in een weiland van de boerderij waar hij destijds woonde. De actie liet hem en zijn jongere broer, nu 83 jaar, nooit meer los.

Met hulp van een boswachter is de jongere broer gaan zoeken op de plek van de boerderij, waar ondertussen bossen zijn gegroeid.

Bron: RD.nl

Geroofd erfgoed Tweede Wereldoorlog sneller terug

Het wordt makkelijker voor EU-lidstaten om geroofd cultureel erfgoed terug te halen. Woensdag stemde het Europees Parlement in Straatsburg in met deze plannen. Er is al een principeakkoord met de EU-lidstaten. De nieuwe regels moeten de illegale handel in bijvoorbeeld schilderijen of archeologische vondsten aan banden leggen.

Het land dat vermoedelijk geroofd erfgoed bezit, zal voortaan moeten aantonen dat het alles heeft gedaan om de herkomst na te gaan en dat het niet weet dat een stuk geroofd is. Ook krijgen landen langer de tijd om teruggave te vragen. Bovendien gaan alle objecten die door een land zijn bestempeld als nationaal erfgoed vanwege de historische, artistieke of culturele waarde onder de nieuwe regels vallen.

Onder de nieuwe richtlijn vallen alleen cultuurgoederen die na 1993 zijn ontvreemd. Kunst die is gestolen door bijvoorbeeld de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, valt er dus niet onder.

Bron: RD.nl

De Russen van Assen

russenvanassen

 

In de weken voor 4 mei zond Omroep Max een documentaire uit over de vergeten Russen van Assen. Ook in Assen waren  krijgsgevangen uit de Sovjet-Unie.

Assenaren weten dat zich nog te herinneren. In de documentaire wordt het verhaal verteld van een soldaat die onderdak vond bij een Asser familie en van een zoon, die zijn vader zoekt.

Ons lid Remco Reiding gaat op zoek naar nabestaanden van een slachtoffer, dat begraven ligt in Leusden.

Klik op de foto om de documentaire te bekijken.

Doelstellingen van de Documentatiegroep ’40-’45

  • Het bevorderen van de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, zijn oorzaken en zijn gevolgen in de meest ruime zin
  • Zij tracht zowel individueel als gemeenschappelijk deze interesse op alle mogelijke manieren te wekken, te ontwikkelen en te onderhouden en laat zich leiden door de verhoudingen zoals die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot uiting kwamen
  • Zij gaat daarbij uit van de rechtvaardigheid van het verzet der geallieerden tegen de agressie van de As-mogendheden
  • Zij acht elke vorm van oorlogsmisdaad of vervolging van ras, geloofs- of levensovertuiging ontoelaatbaar
  • Zij houdt het inspirerende voorbeeld voor ogen van degenen die zich hebben verzet tegen onmenselijkheid en onderdrukking en tegen nationaal-socialisme en fascisme
  • Zij wil de offers die velen in deze strijd om de vrijheid brachten, in dankbare herinnering blijven gedenken en ziet het ziet als haar verantwoordelijkheid en als een ereschuld tegenover de gevallen, allen en alles te weren wat onwaardig en met het bovenstaande in strijd is

T34-tanks blijven in Berlijn

Twee Sovjettanks uit de Tweede Wereldoorlog blijven bij de Brandenburger Tor in Berlijn staan. De regering van Duitsland respecteert deze bijzondere vorm van herdenking van de Sovjetmilitairen die in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld, liet een woordvoerder van de Duitse regering woensdag weten.

De kranten Bild en Berliner Zeitung zamelen handtekeningen in onder een petitie waarin het weghalen van de twee T-34’s wordt verlangd. De aanleiding is de Russische houding tegenover Oekraïne. „In een tijd waarin Russische tanks het vrije, democratische Europa bedreigen, willen we geen Russische tanks bij de Brandenburger Tor”, stellen de kranten.

De regeringswoordvoerder verwees naar een verdrag dat Duitsland en de toenmalige Sovjet-Unie in 1990 sloten. Daarin beloofde de Duitse regering het gedenkteken ter herinnering aan de gesneuvelde militairen in stand te houden. Rond de tanks liggen ongeveer 2500 Sovjetmilitairen begraven.

Bron: RD.nl

Ons lid Remco Reiding Koninklijk onderscheiden 

Op 9 mei 2014 was het Overwinningsdag in Rusland. Gelijktijdig worden op het Russisch Ereveld in Leusden de daar begraven Russen herdacht.

Ongeveer 15 jaar geleden trok ons lid Remco Reiding zich het lot aan van de nabestaanden van deze onbekende Russen en heeft intensief gezocht naar familieleden van de slachtoffers die hier zijn begraven. Dankzij zijn speurtochten heeft Remco al meer dan 180 families kunnen inlichten over de laatste rustplaats van hun dierbaren. Hij wil nog tenminste 200 Russische families opsporen.

Voor zijn werk is Remco Reiding 9 mei na de herdenking op het Russische Ereveld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Zie ook de videoreportage en http://www.kindvanhetereveld.nl/

Remco, van harte gefeliciteerd met de onderscheiding en dank voor al je inspanningen om nabestaanden zoveel jaar na de oorlog zekerheid te geven over hun hier begraven familieleden.

Het bestuur van de Documentatiegroep ’40-’45.

 

MEI 2014 (538)

4045001In dit meinummer totaal verschillende artikelen, voor elk wat wils. Op de omslag een foto waar twee Duitse parachutistenofficieren zich kort na de strijd in mei 1940 laten fotograferen bij de uitgeschakelde Panhard pantserwagens van 5.GRDI in Zevenbergsche Hoek.
Allert Goossens beschrijft de acties van het Franse leger in de meidagen van 1940 in Noord-Brabant richting Moerdijkbruggen, gerelateerd aan het in Nederland gevoerde militaire beleid. Klopte de door Nederland gevoerde basisstrategie wel? Een verhelderende uitleg over de beslissingen die genomen werden. Ook hier wordt duidelijk dat niet elke verandering, de wisseling van het opperbevel, een verbetering is.
Wim Spoormaker vertelt over een Rotterdams autobedrijf in de oorlogsjaren. Rode draad is de geschiedenis van een jonge automonteur, zijn werk vanaf 1940 in het autobedrijf, opgepakt tijdens de novemberrazzia’s in 1944, uiteindelijk terechtgekomen in Neuengamme en overleden in kamp Sandbostel.
In Hendrik-Ido-Ambacht werd in maart 2014 een speels monument onthuld. Hans Onderwater was erbij en vertelt over de aanleiding en de onthulling.
De rubriek ‘Ergens in Nederland’ roept veel reacties op en leidt zelfs tot het schrijven van nieuwe artikelen, zie het kerkschip in maart en de klokkenroof in april. Nu een nieuwe aflevering met zoekfoto’s, waarbij uw hulp wordt ingeroepen.
Bij de oproepen wordt zoals gebruikelijk weer een beroep gedaan op uw specialistische kennis, wie kan hier antwoord op geven?
Leendert Smit heeft nog een kleine aanvulling op zijn artikel over de liquidatie in Wijk bij Duurstede.

Bunkers Middelburg worden monument

Een stadspark vol bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in Middelburg wordt een cultuurhistorisch monument. Op 24 mei wordt het officieel in gebruik genomen.

Landgoed Toorenvliedt was 
ooit het militaire hoofdkwartier van de Duitsers in Zeeland. Die hadden het complex na de 
invasie gevorderd en bouwden op het landgoed elf bunkers, die onderdeel werden van de Atlantikwall. Het landhuis Huize Toorenvliedt diende als militair kantoor.

Bron: RD.nl

Bezoek Duitse en Nederlandse scholieren aan oorlogsmonument

Ze werden per antiek legervoertuig vervoerd. Duitse en Zeeuwse scholieren brachten gisteren samen een bezoek aan een Zeeuws oorlogsmonument in het kader van een uitwisselings­project. Ze waren onder de indruk, maar er werd ook gelachen.

Het Calvijn College in Krabbendijke en een middelbare school in Oberhausen in het Duitse Ruhrgebied hebben gezamenlijk een lesprogramma opgezet over de Tweede Wereldoorlog. Leerlingen van beide scholen verdiepen zich in die periode en gaan bij elkaar op bezoek om ervaringen uit te wisselen….

Bron: RD.nl

Veel belangstelling tijdens Bevrijdingsdag Wageningen

tweede-wereldoorlog-wageningen-20143

 

Op 5 mei 2014 was de Documentatiegroep ’40-’45 weer aanwezig met een uitgebreide kraam op de festiviteiten rond Bevrijdingsdag in Wageningen. Hier werd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog de capitulatie ondertekend.

Door de vele originele documenten kwamen er bij de bezoekers veel herinneringen en vragen boven, die daarop met ons werden gedeeld. Zeer bijzonder om te zien hoeveel informatie nog ligt te wachten om onderzocht te worden: het verleden van opa, oma vader of moeder, maar ook oud-klasgenoten en dienstmakkers. De Documentatiegroep ’40-’45 roept iedereen op om documentatie niet weg te gooien, maar te delen, zodat dit niet verloren gaat.

De dag eindige met het traditionele defile. Dit jaar waren er ook een aantal Britse veteranen uit de Tweede Wereldoorlog in Londense taxi’s.