DECEMBER 2014 (544)

terugblik 544Zeventig jaar geleden begonnen de Duitsers aan hun laatste wanhoopsoffensief in de Ardennen.
Het nog bezette deel van Nederland zuchtte onder het Duitse juk en de honger. Hongerwinter, wat verstaan we daar eigenlijk onder? Rudi Dolfin legt nit.
Hans van Lith vertelt ons over zijn jeugdherinneringen als jongen in hongerend Amsterdam. Geweldig dat wij oudere leden hebben die eigen oorlogservaringen met ons willen delen. Ons redactielid Peter Schaapman maakte enkele jaren geleden als WOII gids een stadswandeling door Amsterdam. Hij had een opmerkelijk gesprek dat een link opleverde tussen Rotterdam en Kleef in de Tweede Wereldoorlog. Hij deelt dit met ons.
Jac. Baart onderhoudt contacten met de Studiegroep Luchtoorlog (SGLO) en refereert aan het veertigjarig jubileum daarvan. In een korte terugblik licht hij toe dat Henk Kwik aan de wieg heeft gestaan van zowel de SGLO als de Documentatiegroep ’40-’45.

Volgend jaar hopen wij samen met u aandacht to schenken aan wat zeventig jaar geleden gebeurd is. Ook de Documentatiegroep ’40-’45 is bij de herdenkingen betrokken en zal hier in de Terugblik ruimschoots aandacht aan besteden.

Binnen de St. Herinnering LO-LKP wordt gewerkt aan de digitalisering van Het Grote Gebod, het gedenkboek van het verzet in LO en LKP. Dit gedenkboek werd in twee dikke banden voor het eerst gepubliceerd in 1951 en daarna driemaal herdrukt (1951, 1979, 1989). Een bescheiden voorproefje is al te vinden op www.hetgrotegebod.nl .

NOVEMBER 2014 (543)

cover 513In november 1944 vonden razzia’s plaats in een aantal grote steden en werden vele duizenden mannen weggevoerd – de vader van onze redacteur Dirk Docter was één van hen. Adam van der Linden laat enkele voorbeelden zien van brieven waarmee de weggevoerde mannen het thuisfront een teken van leven wilden geven.

Ruurd Kok laat ons weer een stukje lokale oorlogsgeschiedenis zien, hoe belangrijk het is om deze gebeurtenissen goed vast te leggen.

Vorig jaar was Henny Meijer bij de onthulling van de nieuwe Waalbrug in Nijmegen, hij plaatst dit in het historisch kader met extra aandacht voor uitgereikte hoge onderschei­dingen.

René Taselaar schreef een artikel over de Gedenkplaats Haaren, welke mannen hebben daar gevangen gezeten en hoe wordt de herinnering levend gehouden? Ook geeft hij een aanvulling op een artikel uit 2013.

Onze vice-voorzitter Hans Onderwater was even in Groot-Brittannië voor Operatie Manna en doet hier verslag van.

Volgend jaar zal de bevrijding 70 jaar geleden groots gevierd worden op veel plaatsen in het land. Een aanzet werd gegeven door de onthulling van een luistersteen in Mesch­ Zuid-Limburg. Kees van Ginnike was daarbij en doet verslag in deze Terugblik.

Het artikel over Zwarte Zaterdagen leverde een reactie op in de vorm van een mooi affiche uit de oorlogsjaren, wij laten het u zien.

OKTOBER 2014 (542)

img005In deze Terugblik  ’40-’45 wordt uiteraard aandacht geschonken aan wat er zeven decennia geleden gebeurde. In dit nummer gaan we ook een stapje verder terug in de tijd en belanden in de meidagen van 1940, toen in Schiedam bij een scheepswerf een eerste contract werd ondertekend om opdrachten voor de bezetter uit te voeren.  Jac. Baart belicht in zijn artikel “Zakelijk bekeken” de handelwijze van de scheepswerf `Gusto’  te Schiedam en de gevolgen daarvan.

Rudi Dolfin laat aan de hand van postkaarten, -zegels en -plakkers zien welke propaganda er in Nederland gemaakt werd voor de Duitsers en de NSB.

Het artikel van Ruurd Kok over zijn deja-vu ervaring op de erebegraafplaats bij Mindelunden  (een voorstad van Kopenhagen) is hopelijk een stimulans voor onze lezers. Hebt u ook wel eens zo’n ervaring tijdens uw vakantie? Deel die net als Ruurd met ons.

Naast de herdenkingen met betrekking tot het naderende einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944, krijgt momenteel ook nadrukkelijk het begin van de Eerste in 1914 veel aandacht. Toen bleef Nederland neutraal. Om ons land beter te kunnen verdedigen, werden naast het mobiliseren van de reguliere strijdkrachten de Vrijwillige Landstormkorpsen opgericht. Tijdens de mobilisatie van 1939 groeide de Vrijwillige Landsterm en was onder meer tijdens de meidagen actief bij de luchtwacht en luchtafweer.

Na de oorlog, in 1948, werd het Korps Nationale Reserve opgericht. In ons blad een kort overzicht en een oproep om te helpen ontbrekende gegevens toe te voegen aan het overzicht wat zal resulteren in een gedenkboek.

Ooggetuigenlezing Sobibor van Yehudith Heymans

Zaterdag 11 oktober werd in Herinneringscentrum Kamp Westerbork stil gestaan bij de opstand in het vernietigingskamp Sobibor, die op 14 oktober 1943 begon.

Yehudith Heymans-Gudema, zelf holocaust-overlevende, verloor haar ouders, broer en grootouders in Sobibor en wist tot 2006 vrijwel niets van haar familiegeschiedenis. Over deze zoektocht en haar geschiedenis hield zij een lezing.

Mede door hulp van leden van de Documentatiegroep ’40-’45, die over een eigen archief beschikken, verkreeg zij informatie.

 

Sainte-Mere-Eglise, Normandië

In de afgelopen 20 jaar ben ik al meer dan 18 keer in Normandie geweest in het kader van de tweede wereldoorlog. De laatste jaren als reisleider/gids.

In die tijd heb ik al veel bijzondere dingen gezien, je zou kunnen zeggen dat dit “stille getuigen” zijn van de slag om Normandie. Vaak niet bekend bij de toerist die deze historische streek bezoekt.

In de komende serie laat ik u zien dat, als je er oog voor hebt, er nog veel te zien is.

Naast de tour naar deze beroemde streek in Frankrijk, organiseer ik ook andere “slagveldreizen” naar Duitsland, Polen, Tsjechie, Belgie, Engeland en Duitsland.

Normandie.

Ste Mere Eglise.
Iedereen de de film “de langste dag” gezien heeft kent de scene van de landende Amerikaanse para’s op het marktplein met kerk en natuurlijk John Steele die op uiterst onfortuinlijke wijze aan de spits van de kerk bleef hangen.
Al sinds jaar en dag hangt er dan ook een pop aan de kerktoren die deze beroemde para uitbeeld.
Dezelfde kerk heeft nog wat andere “specials”. Op de kopse kant van de kerk, waar de hoofdingang was, is wel een heel bijzonder ornament te zien.
Een van de stenen druiventrosjes die rond de ingang zijn aangebracht heeft een wel heel aparte transformatie ondergaan, het is nu een doodskopje.
Het verhaal wil dat een Duitse militair met zijn bajonet dit veroorzaakt heeft! (zie foto).

hansromboutsste-mere-eglise06

 

De sporen van de strijd zijn ook terug te vinden in de gebouwen en hekwerken rond het plein.
De kogelinslagen in het huis met de schoorsteen en de spijlen van het hek.
(zie foto’s).

De dorpspomp bij de kerk die in de nacht van de landingen werd gebruikt om branden te blussen, is nog aanwezig op het plein, vaak verscholen achter geparkeerde auto’s.
Bij deze pomp is een bord geplaatst met daarop informatie over de gebeurtenissen in 1944.

hansromboutsste-mere-eglise03

Andere monumenten; gedenksteen voor Aexandre Renaud, burgemeester van Ste Mere Eglise in WO 2,
Monument (achterzijde veehal) voor de tijdelijke eerste Amerikaanse begraafplaats.

 

Hans Rombouts
Historyonsite.nl

Actie: wordt nu lid voor 2015 en krijg 2014 gratis

Laatste kwartaal 2014 gratis!

Wordt nu lid van de Documentatiegroep ’40-’45 voor 2015 en ontvang de Terugblik ’40-’45 van oktober, november en december gratis in uw brievenbus!

Klik hier om direct lid te worden.

Documentatiegroep ’40-’45
Platform voor kennis en verzamelen rondom de Tweede Wereldoorlog.

Extra voordeel

De eerste aanmelder van de actie is binnen! Hij kreeg daarom alle reeds verschenen nummers van 2014 cadeau. Wilt u dit ook?
Voor snelle beslissers hebben we een extra actie: voor EUR 55,- krijgt u en alle nummers van 2014 en bent u lid voor 2015.

SEPTEMBER 2014 (541)

terugblik septemberZoals alle media doen in deze maand besteedt ook de Terugblik aandacht aan de bevrijding van Nederland met een aantal interessante artikelen. In Limburg werd de grens overschreden door de geallieerde troepen, in Noord-Brabant leidden verkenningsacties tot een wilde geruchtenstroom en Dolle Dinsdag. NSB’ers sloegen op de vlucht, in Rotterdam stonden mensen aan de kant van de weg tevergeefs te wachten op de komst van de bevrijders. Helaas vele maanden en een Hongerwinter te vroeg. Al was Arnhem een brug te ver, toch liet operatie Market-Garden zien dat het einde van de Duitse overheersing in zicht was.  Een onbekend onderdeel van Market-Garden was de mislukte inzet van twee radareenheden. Wybo Boersma schreef er een uitstekend artikel over. Nu de bevrijding op zich liet wachten, traden de Duitsers steeds bruter op. In Leiden had dit de dood van twee jongemannen ten gevolge. Rene Taselaar zocht het voor ons uit. 75 jaar geleden brak de Tweede Wereldoorlog uit, Nederland wilde weer neutraal blijven en ging mobiliseren. Adam van der Linden toont de mobilisatie aan de hand van poststukken.

Lancasters boven Eastbourne

Twee Lancasters, één uit Canada en één van de Battle of Britain memorial Flight, vlogen boven Eastbourne, geëscorteerd door twee Spitfires. Een unieke gebeurtenis, voor het eerst in 60 jaar. Tienduizenden gaven de twee toestellen een daverend applaus.

JULI_AUGUSTUS 2014 (540)

Terugblik juli 2014Komende maanden worden herdenkingen gehouden gerelateerd aan wat zeventig jaar tevoren is gebeurd. Ook in de Terugblik besteden wij aandacht aan De Grote Oorlog. Honderd jaar geleden begon die Eerste Wereldoorlog. Nederland bleef toen neutraal, hoewel het wel degelijk de gevolgen van een wereldbrand aan den lijve ondervond. In deze Terugblik het artikel van Hans Onderwater over zijn opa Adrianus van Keppel, soldaat bij de ‘hondekanonnekes’.
In dit nummer deel II over de Britse Landmacht in Frankrijk in mei 1940 van Dik Winkelman. Deel III volgt in het volgende nummer, hou het in de gaten!
Misschien leest u dit nummer zittend in de zon, thuis of op uw vakantieadres. Maar zelfs als de regen met bakken uit de lucht valt, zal het artikel ‘Zwarte Zaterdagen in 1942’ van Alphons Siebelt over vakantieperikelen in oorlogstijd u boeien.
Op 25 juni j.l. mocht onze vicevoorzitter Hans Onderwater een veteraan, marinier uit de meidagen 1940, thans wonend in Canada, rondleiden door Rotterdam. Een verslag over deze unieke gebeurtenis treft u in dit nummer aan.
Komt u 2 augustus a.s. ook naar de boeken-, documentatie- en militariabeurs in het oorlogsmuseum te Overloon? Na verschijning van het juninummer van de Terugblik hebben zich nieuwe standhouders aangemeld, waardoor nog meer aanbiedingen op u liggen te wachten. Kom lekker neuzen tussen 11.00 en 16.00 uur en breidt uw verzameling of boekenkast uit. Een mooie gelegenheid om verzamelen te combineren met het ontmoeten van (bestuurs)leden en het bezoek aan het museum.