Adrianus Tielemans

In Oosterhout Nb op de R.K.begraafplaats Leysseenakkers, bevindt zich een bijzonder graf van Fredericus Hoekstra,Sergeant van 30 RI gesneuveld te Nederweert op 10 mei 1940, oud 32 jaar. begraven te Oosterhout 20 mei 1941.

Dit grafmonument heeft tevens aan een van de kanten de volgende tekst:

“Mede ter herinnering aan Adrianus Tielemans geboren te Oosterhout 2 december 1909,voor het vaderland gevallen in den strijd om den grebbeberg vermoedelijk op 13 mei 1940, begraven op het grebbekerkhof te Rhenen IVe Hollandsche graf no. 29.

Hij ruste in Gods vrede”.

Op de bovenzijde een “kop” met Nederlandse Helm.

De aanduiding “Hollandsche Graf” is hierbij gezet omdat op het huidige ereveld bij de Grebbeberg ook Duitse Militairen begraven waren, deze zijn na de oorlog overgebracht naar Ysselstein LB.

(zie de site van de Oorlogsgravenstichting

 

Hans Rombouts
Voorzitter

DECEMBER 2013 (533)

terugblik decemberHet laatste nummer van 2013 is geheel gevuld met een veelomvattend artikel over de geallieerde bombardementen op Wilton-Feijenoord Rotterdam in 1942-1943, van de hand van kenner Jac. Baart. Jac. behandelt uitgebreid de voorbereiding, de uitvoering, de ‘daders’ en de rampzalige gevolgen. Voor wie al bekend of juist helemaal niet bekend is met deze materie: absoluut de moeite waard om te lezen. Jac’s artikel is voorzien van vele foto’s en kaarten.

Een “verloren generatie” – Nieuwe Joodse begraafplaats Praag

praagbegraafplaats-samuel-pimsenstein

Op 11 oktober j.l. bezocht ik , tijdens een mede door mij georganiseerde reis naar Praag e.o., de nieuwe Joodse Begraafplaats.
Deze begraafplaats grenst aan het Dorinth Hotel “Don Giovanni” in de wijk Vinohrady.
Wat mij opviel bij veel van de graven van de Joodse burgers van Praag, was het feit dat er een extra tekst op de grafsteen of op een losse stenen plaat was aangebracht.
De tekst bevatte veelal de namen van familieleden (kinderen?) van de overledenen met een overlijdensdatum die ligt in de oorlogsjaren 1940-1945.
Ook was er de plaats van overlijden vermeldt, zoals b.v. Auschwitz, Terezin en het KZ Tabor.
Ook op de binnenzijde van de muur rondom zijn plaquettes aangebracht ter herinnering aan de joodse burgers van Praag die nooit terug keerden.
Aan hen is een laatste rustplaats op deze begraafplaats niet gegund, alleen hun naam herinnert nog aan hun bestaan, een “verloren generatie”?

Hans Rombouts

 

praagbegraafplaats-pressburg praagbegraafplaats-rafaelschaechter