Minuut stilte op set verzetsfilm Tom Cruise

Dit meldde Bild, de grootste Duitse krant, zondag. Op verzoek van de Amerikaanse acteur Tom Cruise, die de hoofdrol speelt van graaf Claus Schenk von Stauffenberg, werd een minuut stilte in acht genomen op de set ter nagedachtenis aan de geëxecuteerde verzetsstrijders. De filmopnames worden gemaakt in het historische Bendlerblock, waar Stauffenberg en drie medeverzetsstrijders op 21 juli 1944 werden doodgeschoten.
,,Vlak voordat wij begonnen met filmen, hebben auteur Christopher McQuarrie, regisseur Bryan Singer en Tom Cruise korte toespraken gehouden en dan om een minuut stilte gevraagd.
Uit respect voor de plaats, uit respect voor de prestaties van de mensen die daar zijn geëxecuteerd.
Dat was een zeer emotioneel moment”, aldus de Duitse acteur Christian Berkel, die in de film de rol speelt van een medestander van Stauffenberg. De opnames begonnen in de nacht van vrijdag op zaterdag.
Het Bendlerblock wordt nu gebruikt door het Duitse ministerie van Defensie.

De toestemming om er te mogen filmen, werd pas na een lang debat gegeven.
Scientology waar Tom Cruise lid van is, wordt in Duitsland in brede kring beschouwd als gevaarlijke sekte.

Eerste opera over leven Zarah Leander

Bij haar dood in 1981 werd Leander in Duitsland weer geaccepteerd als ‘gewone’ zangeres, maar in haar geboorteland Zweden bleef zij toch het label ‘nazi-ster’ houden. Het is opmerkelijk dat de opera dan toch in Stockholm wordt opgevoerd, terwijl er in Duitsland nog geen belangstelling voor is. Regisseur Claes Fellbom: ,,Omdat een Joseph Goebbels als tenor op het podium in Duitsland nu nog niet wordt geaccepteerd.”
Goebbels, ,,rijksminister voor Volksvoorlichting en Propaganda” onder ‘Führer’ (leider) Adolf Hitler, haalde Leander in 1936 naar Berlijn. In de Duitse hoofdstad werd de Zweedse zangeres met lage stem en vamp-uitstraling de bestbetaalde ster van de UFA-filmstudio’s.
De opera ,,Zarah – bewonderd en uitgespuugd” probeert empathie te kweken voor Leanders blindheid voor de jodenvervolging en andere misdrijven van het nazi-bewind. ,,Zij was geen monster, maar een normaal mens”, aldus Fellborn. Hij hoopt dat zijn opera uiteindelijk toch in Duitsland wordt opgevoerd – liefst in Berlijn. Het libretto in de Duitse taal heeft hij al klaar liggen.
bron www.brabantsdagblad.nl

Claim dreigt opnieuw Nederlandse musea

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) bevestigt dat het vorige week een vertrouwelijke brief over de claim naar de betrokken museumdirecties heeft geschreven. Het instituut beheert de kunstwerken die na de Tweede Wereldoorlog in staatsbezit zijn gekomen. Tot de geclaimde werken behoren schilderijen die in het Museum De Lakenhal in Leiden en in het Frans Halsmuseum in Haarlem hangen.

Vorig jaar kregen de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Goudstikker 202 door de nazi’s geroofde schilderijen terug. Die waren na de oorlog in Nederlands bezit gekomen. De museumwereld vreest dat de teruggave van de Goudstikker–collectie tot veel nieuwe claims zal leiden.

Minister Ronald Plasterk (Cultuur) heeft de Restitutiecommissie om advies gevraagd. Het onderzoek van de commissie naar de herkomst van de schilderijen kan maanden duren. Bij het Museum De Lakenhal gaat het om zeven schilderijen, waaronder werk van Gerrit Dou, Nicolaes Berchem en Jacob Ruysdael. Vijf schilderijen uit het Frans Hals Museum worden geclaimd, het museum wil niet zeggen welke dat zijn.

Kunsthandelaar Nathan Katz verkocht in 1940 een groot aantal werken aan Alois Miedl, die kunst voor het Führer–museum moest verzamelen. Na de oorlog werden ze door de Stichting Nederlands Kunstbezit teruggehaald naar Nederland. Katz vluchtte in 1941 naar Zwitserland. Hij overleefde de oorlog.

Na de bevrijding kwamen Katz en zijn broer Benjamin in opspraak, nadat zij een onjuiste claim voor 28 zeventiende–eeuwse meesterwerken hadden ingediend bij de Stichting Nederlands Kunstbezit. Deze organisatie had tot taak de door de nazi’s gestolen kunstwerken bij de eigenaren terug te bezorgen.
bron: www.reformatorischdagblad.nl

Scholieren herdenken bevrijding Oss

De bijeenkomst bij het Monument voor Vrijheid, Verdraagzaamheid en Vrede aan de Professor Regoutstraat werd bijgewoond door oud-militairen, de wijkstichting, belangstellenden en leerlingen van de basisscholen De Nieuwe Link en De Teugelaar.
Dat er dit jaar ook basisschoolleerlingen aanwezig waren, was niet zonder reden. "We willen de gedachte aan de mensen die voor onze vrijheid gestreden hebben levend houden. Ook wanneer de oud-militairen en wij er straks niet meer zijn. Daarom is het belangrijk om dit aan de kinderen door te geven, want zij zijn de toekomst", aldus Boerboom. Vice-voorzitter van de wijkstichting Schadewijk, Henk Grondman, voegt daar aan toe: "De bevrijding van Oss wordt door de gemeente altijd kalm en matig herdacht, wij wilden iets meer doen."
De aanwezigheid van de kinderen werd ook door de oud-militairen zeer op prijs gesteld. "Wij zijn ook al op leeftijd. Binnenkort kunnen we dit niet meer doen en we hopen dan ook dat iemand anders het van ons over zal nemen. Dan zijn wij erg gelukkig", zegt oud-militair Gremmen.
De kinderen mochten tijdens de herdenking bloemen leggen bij het monument en droegen twee touwen die versierd waren met vlaggetjes. Aan het eind van de herdenking knoopten de leerlingen de touwen aan elkaar om op die manier symbolisch hun verbondenheid te laten zien.
Tijdens de herdenking hielden zowel Anne-Marie Boerboom als oud-militair Gremmen een toespraak. Na de toespraak werden er kransen gelegd bij het monument. Eén van de kransen was van de gemeente Oss, die zelf niet vertegenwoordigd was. "Dat er niemand van de gemeente of de wijkraad is gekomen is wel een domper op dit alles. Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst", aldus oud-militair Leo Schrans. Voorlichter Bram de Winter geeft bij navraag namens de gemeente de volgende reactie: "Wij zijn nooit bij deze herdenking aanwezig. Wij herdenken op 4 en 5 mei."

STIWOT viert vijfjarig jubileum in Liberty Park Overloon

STIWOT werd in januari 2002 opgericht door Frank van der Drift als beheerstichting voor de website www.go2war2.nl, een online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog. Nu, vijf jaar later, beheert STIWOT zes websites over deze oorlog die dagelijks bezocht worden door meer dan 6000 mensen.

Door meer dan twintig vaste vrijwilligers wordt de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog vanuit diverse gezichtspunten voor het voetlicht gebracht. Dat gebeurt, naast Go2War2.nl, onder meer via www.oorlogsmusea.nl, een website over musea, monumenten en andere bezienswaardigheden, en www.ww2awards.com, een online database over onderscheidingen en hun ontvangers.

Afgelopen januari is het vijfjarig bestaan van STIWOT betrekkelijk rustig voorbijgegaan, maar nu gaat dit jubileum gevierd worden op een speciale meeting. Die zal gehouden worden op:

Zaterdag 3 november 2007, 10.00 tot 17.00 uur in het Liberty Park te Overloon.

Naast presentaties van diverse van onze internetprojecten heeft STIWOT een interessant programma opgezet.

Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:
– De Grebbeberg mei 1940, lezing door Stichting de Greb
– Zoektocht naar vader en B17, lezing door Adrian Caldwell
– Oorlogservaringen, lezing door de Amerikaanse veteraan T.C. Gibbs
– Puzzeltocht door het museum voor jong en oud met mooie prijzen
– Demonstraties vuurwapenspecialist
– Demonstraties 1:6 RC tanks

De komende weken zal het programma nog verder aangevuld worden en zullen de tijden waarop de diverse activiteiten plaatsvinden worden ingevuld. Volg hiervoor de berichtgeving op www.stiwot.nl.

Wij hopen u op 3 november in groten getale te kunnen ontmoeten.

„Onderzoek nodig naar invloed De Jong”

Dat is althans een stelling die nader onderzoek behoeft, vindt Boudewijn Smits. Hij doet promotieonderzoek naar leven en werken van De Jong, die in 2005 overleed. Dinsdagavond houdt hij er een lezing over in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Volgens Smits had De Jong de overtuiging dat hij moreel verplicht was het recht in het naoorlogse Nederland te laten zegevieren over het kwaad van het nationaalsocialisme.

„Elke publieke discussie over de Tweede Wereldoorlog sinds 1945 was op de een of andere manier verbonden met Loe de Jong”, zegt Smits. De Jong was geschiedschrijver, directeur van het toenmalige Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) en een bekend mediafiguur. „Toen het laatste, dertiende deel van de serie ”Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog” in 1988 verscheen, had De Jong decennia lang in het brandpunt gestaan van de collectieve verwerking van het oorlogsverleden”, aldus Smits. „De Jongs wetenschappelijke professionaliteit is onwrikbaar verbonden met het uitdragen van democratisch burgerschap.”

Ook zijn socialistische politieke overtuiging, zijn vooroorlogse journalistieke werk als buitenlandredacteur van opinieblad De Groene Amsterdammer en zijn persoonlijke ervaringen als Jood tijdens de oorlog hebben een grote rol gespeeld, zegt Smits.

Hoe groot de kwaliteit van het standaardwerk van De Jong ook is, het monument over de bezettingsjaren heeft aan actualiteit ingeboet, stelt Smits. „Hoewel geen enkele onderzoeker het zich tot in lengte van jaren zal kunnen permitteren om dit ijkpunt te negeren, is de serie op onderdelen weerlegd en gedateerd. In recentere monografieën worden nieuwe vragen gesteld die andere inzichten en feiten hebben opgeleverd.”
bron: www.reformatorischdagblad.nl

Gedenkzuil voor omgekomen vliegers na WO II

Op het monument staan de namen van 267 verongelukte vliegers en bemanningsleden.

Commandant luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Hans de Jong en initiatiefnemer commodore buiten dienst Steve Netto onthullen de gedenkzuil in het bijzijn van onder meer nabestaanden, oud-commandanten en collega’s.

Tijdens de ceremonie vliegen vier F-16’s in formatie over het monument als eerbetoon aan de omgekomen vliegers.

Mein Kampf wel in te zien, maar niet voor de verkoop

Hitler begon in 1924 met het schrijven van Mein Kampf tijdens zijn gevangenschap in Landsberg am Lech in de Duitse deelstaat Beieren. Rudolf Hess, secretaris van Hitler, en andere medegedetineerden bewerkten de publicatie. De deelstaat beschikt over het auteursrecht. De regering van Beieren staat noch kopiëren noch afdrukken van het boek in Duitsland toe en verzet zich ook in andere landen hiertegen.

In Nederland werd het boek in de Tweede Wereldoorlog vertaald door Steven Barends. Barends werd uiteindelijk veroordeeld en al zijn bezittingen vielen ten deel aan de Nederlandse Staat, waaronder ook het auteursrecht op de Nederlandse vertaling Mijn Kamp. „Als iemand in Nederland het boek dus wil drukken, roept de Nederlandse Staat dat dit niet mag", aldus Barnouw.

Barnouw vertelt verder dat het boek toegankelijk is in bibliotheken. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag heeft het omstreden boek in bezit. „Wanneer iemand het boek wil bekijken, moet deze persoon schriftelijk toestemming vragen. De algemeen–directeur bepaalt dan of het boek mag worden ingezien", aldus een woordvoerster. De zegsvrouw legt uit dat het boek in een speciaal deel van het magazijn is opgeslagen. Op de vraag of er veel aanvragen zijn voor Hitler’s Mijn Kamp wordt ontkennend gereageerd. „Er zijn weinig aanvragen van mensen die het boek willen inzien".

Wanneer de douane in Nederland het boek tegenkomt bij reizigers, wordt het in beslag genomen, laat een woordvoerder van de douane weten. Op internet is het mogelijk om het boek te lezen en zelfs tweedehands te kopen op sites. „Er zijn wel meer verboden spullen op internet te krijgen", liet voorlichter Barnouw weten. Volgens Barnouw zwerven er nog tienduizenden exemplaren rond. Hij noemt het een gekke situatie, een boek dat overal is in te zien, terwijl de handel is verboden. „Als je dichtbij België woont, kan je het boek zo op een antiekmarkt tegenkomen".