Jeugdherberg in kasteel Colditz

De nieuw geopende jeugdherberg telt 161 slaapplaatsen die liggen in de verblijven van de toenmalige Duitse commandant en zijn staf.
Honderden gevangen geallieerde officieren zaten gedurende WO II gevangen in het Saksische kasteel dat stamt uit de middeleeuwen.
De eerste fundamenten dateren van 1046. Vooral in Groot-Brittannië heeft Colditz een naam.
Veel Britse officieren zaten er gevangen en ondernamen ondanks de vele gevaren toch ontsnappingspogingen.
De eerste gevangenen in Oflag IV C waren echter Polen die in november 1939 arriveerden.
Tussen juli 1941 en juli 1943 zaten er ook tientallen Nederlandse officieren gevangen.
Zeventien van hen deden een ontsnappingspoging.
Zeven daarvan waren een succes.
Begin jaren zeventig maakte de BBC een populaire tv-serie over het kasteel en zijn gevangenen.
bron: www.brabantsdagblad.nl

Barendrecht schrijft oorlogshistorie

Het beoogde boek zal de periode behandelen van de opkomst van de NSB in 1936 tot de processen tegen Barendrechtse NSB’ers in 1948. De gemeente is op zoek naar verhalen uit die jaren.

Auteur Onderwater acht de informatie van de Barendrechtse burgers uitermate waardevol. „De generatie van toen wordt steeds ouder. Nu kunnen we nog levende geschiedenis schrijven.”

Tijdens de lezing worden vrijdag ook foto’s getoond, aldus Onderwater. De schrijver hoopt dat inwoners hierbij gezichten en plaatsen zullen herkennen. Veel afbeeldingen die de bevolking te zien krijgen, bleven jarenlang verborgen in verschillende archieven. „Een groot deel van de foto’s is onderdeel van de Duitse verslaggeving.” Volgens Onderwater was het vinden van de platen „een kwestie van dieper spitten dan normaal.”

Het boek wordt samengesteld door zes lokale auteurs, onder wie burgemeester Van Belzen. Het verschijnt in mei volgend jaar.

In de Zuid-Hollandse gemeente werd tijdens de Tweede Wereldoorlog vooral gevochten in het dorp Smitshoek en bij de Barendrechtse Brug. Bij de slag om de brug vielen 23 doden.
bron: www.reformatorischdagblad.nl

Explosief gevonden bij spoor Oisterwijk

In opdracht van de gemeente voert aannemer Verhoeven Infra bv onderzoek uit naar resten van de in 1944 ontplofte Duitse munitietrein.
Dat gebeurt aan de Spoorlaan waar een groot parkeerterrein wordt aangelegd. Een deel werd in 1986 al gesaneerd.
Ren? Dijkmans van Reaseuro, dat de explosieven opspoort: "We kunnen de grond tot 3 meter diep vrijgeven."
Explosieven worden tijdelijk opgeslagen in een beveiligde bunker.
De Explosieven Opruimingsdienst moet nog bepalen of en wanneer het nu gevonden materiaal wordt vervoerd.
Kan dat niet, dan heeft het Oisterwijkse college een ‘plofplaats’ aangewezen om het te laten exploderen: tussen Oisterwijk en Heukelom waar de wijk Pannenschuur IV is gepland.
bron: www.brabantsdagblad.nl

Leeuwarder Courant belicht ‘foute’ krant

De Leeuwarder Courant is naar eigen zeggen de eerste krant in Nederland ,,die zijn betreurde oorlogsjaren in het volle licht zet”.
Onder de naam ‘De pers draaide door’ is er een tentoonstelling in het Verzetsmuseum Friesland in Leeuwarden, een website, een cd-rom en lesmateriaal voor basisscholen.

Op de website www.depersdraaidedoor.nl staan 2800 berichten, artikelen en advertenties die een beeld geven van de Leeuwarder Courant in oorlogstijd en het leven tijdens de bezettingsjaren.
Daarbij zitten verslagen van Elfstedentochten, maar ook redevoeringen van nazi-propagandist Jozef Goebbels en oproepen aan Joden om zich te melden.
bron: www.brabantsdagblad.nl

Vliegtuigbom uit WOII gevonden in Hulten

De omgeving wordt zaterdag in een straal van negenhonderd meter ontruimd.
Alle 187 bewoners moeten voor 09.00 uur hun huizen verlaten.
Ook de bedrijfspanden in de omgeving moeten gedurende de ontmanteling leeg zijn. Verder zijn de wegen afgesloten en is er geen treinverkeer mogelijk tussen Breda en Tilburg. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden tot uiterlijk 14.00 uur duren.

Het is niet de eerste keer dat er in de omgeving een vliegtuigbom wordt gevonden.
De nabijgelegen vliegbasis Gilze–Rijen was tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers omgebouwd tot een van de grootste van Europa.
Het gebied rond de vliegbasis heeft daarom veel te verduren gehad van bombardementen van de geallieerden.
bron: www.reformatorischdagblad.nl

Stichting Menno van Coehoorn viert 75 jarig bestaan

De stichting kent diverse boekpublicaties, maar ook procedures werden gevoerd om verdedigingswerken te behouden, soms met succes, soms ging iets later alsnog verloren.
De overheid ziet Menno van Coehoorn steeds meer als gesprekspartner.
Het Documentatiecentrum aan de Mariaplaats te Utrecht is volledig digitaal ontsloten.
Ook functioneert de website www.coehoorn.nl prima.
Wel behoeft internationale samenwerking verbetering.
De Stichting Menno van Coehoorn kon veel plaatselijke verenigingen helpen .
Regionale correspondenten zijn ogen en oren voor de stichting in het hele land..
De sprekers lieten zien hoe de verdedigingswerken er thans uitzien en ons inspireren voor de toekomst.
Prof. Dr. W. Klinkert benadrukte het bewaard blijven van verdedigingslinies als geheel in Nederland. Als het wordt versnipperd, verliest het zijn samenhang en verdwijnt een stuk cultureel erfgoed. Als voorbeeld werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie genomen en getoond hoe in de loop der geschiedenis de verdedigingslinies werden vervangen door een mobiel veldleger en vestingwerken. Amsterdam kreeg een eigen verdediging, de stelling van Amsterdam, waarbij Schiphol het militaire vliegveld binnen die stelling werd.
Gedeputeerde W.C. Luijendijk van de provincie Noord-Brabant toonde hoe men daar een eigentijdse samenhang geeft aan overblijfselen van de Zuider Waterlinie.
“het pad van de versteende ridders” is een fiets- en wandelroute langs oude verdedigingswerken in Noord-Brabant zie ook www.forten-brabant.nl
Ir. D. Sijmonds liet zien hoe de Nieuwe Hollandse Waterlinie 85 km lang, 5 km breed, in te passen is in de huidige tijd door een ruimtelijk regiem waarbij de hoofdverdedigingslijn geaccentueerd wordt, hetgeen is vastgelegd in Panorama Krayenhoff.
Dr. J.P. Rehwinkel, burgemeester van de vestingstad Naarden toonde hoe vestingwerken behouden kunnen worden, ook door herbestemming en hoe het toerisme ontwikkeld kan worden. In Naarden kan men nu met de mobiele telefoon een hoorspelwandeling door de oude vesting maken.
Ir. Broesi heeft een kaart van Nederland gemaakt waar het militair erfgoed versus ruimtelijke en toekomstige ontwikkelingen is afgebeeld.
Aan prof. Drs. A.L.L.M. Asselbergs de taak om samenhang te brengen in de verschillende benaderingen van de vorige sprekers.
Een bijzonder leerzame, interessante jubileumviering, waarbij iedere symposiumganger na afloop een jubileumgeschenk ontving: een prachtige kaart met de vestinglandschappen in Nederland, de vestingen en linies met een uitgebreide toelichting.
De Documentatiegroep ’40-’45 feliciteert de Stichting Menno van Coehoorn met haar 75 jarig jubileum en dit prachtige symposium.

Dirk Docter

Nationale Actie ?NIET WEGGOOIEN!?

Film, foto en geluid
Hoeveel oude filmrolletjes met historische opnames, negatiefstroken, bakelieten grammofoonplaten en bestofte fotoalbums liggen er nog op zolders of verstopt in lades? Dragers waarvan de inhoud een waardevolle kijk kan geven op een voorbij tijdperk.
De actie ‘NIET WEGGOOIEN!’ staat dit jaar in het teken van (amateur)film, foto’s en geluidsfragmenten. Met als doel het publiek bewust te maken van het belang dit audiovisuele materiaal als erfgoed van de oorlog te bewaren en te behouden om het vervolgens te ontsluiten voor iedereen.
Bezoekers krijgen op deze dag informatie van deskundigen, verbonden aan de deelnemende instellingen en musea, over het behoud van het materiaal. En zij zijn in de gelegenheid hun eigen film-, foto- of geluidsmateriaal over te dragen aan de deelnemende organisaties.

Bijzondere presentaties en unieke beelden
Tijdens de actiedag op 3 mei a.s. kan het publiek uiteenlopende presentaties, lezingen en unieke filmvertoningen bijwonen rond het centrale thema. Bijdragen hiervoor komen van onder andere onderzoekers, cineasten, documentairemakers, filmacteurs, archivarissen en ‘ooggetuigen’. Presentaties worden verzorgd door o.a. Hans Keller (documentairemaker), Hans Goedkoop (presentator van ‘Andere Tijden’) en Thom Hoffman (filmacteur o.a. ‘Zwartboek’). De dag wordt afgesloten met een panelgesprek, met o.a. Joop van Zijl.

De toegang tot het speciale programma ‘NIET WEGGOOIEN!’ is gratis. Ook bezoekers die geen materiaal bij zich hebben kunnen dit programma volgen. Voor een bezoek aan de Beeld en Geluid experience geldt de normale toegangsprijs. 
De musea en instellingen zullen zich gezamenlijk in stands presenteren. ‘NIET WEGGOOIEN!’ wordt financieel mogelijk gemaakt vanuit het programma ‘Erfgoed van de Oorlog’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Gegevens en meer informatie
Tijdstip: donderdag 3 mei 2007, 10.30-17.00 uur
Locatie: Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Mediapark, Sumatralaan 45
Hilversum (vlakbij station Hilversum-Noord)
Zie www.beeldengeluid.nl voor een routebeschrijving
Het volledige programma is te zien op: www.niod.nl

Deelnemende instellingen en musea:
Verzetsmuseum Friesland,
Oorlogs- en Verzetsmateriaal Groningen,
Herinneringscentrum Kamp Westerbork,
Anne Frank Stichting,
Joods Historisch Museum,
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD),
Verzetsmuseum Amsterdam,
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid,
Verzetsmuseum Zuid-Holland,
Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort,
Museum Bronbeek,
Airborne Museum ‘Hartenstein’,
Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945,
Nationaal Monument Kamp Vught,
Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum

9 juni Excursie wijk Lombok Arnhem


SS-troepen in actie op de Utrechtseweg Arnhem (collectie W. Boersma)

Het 1e en 3e parachutistenbataljon kwam op 18 september vast te zitten in huizen op anderhalve kilometer van de brug. Slechts een deel van het 2e bataljon plus toegevoegde eenheden bereikten de Rijnbrug in Arnhem.
Generaal-majoor Urquhart raakte verwikkeld in de straatgevechten bij het St. Elisabeths Gasthuis en was gedwongen zijn toevlucht in een woonhuis te zoeken. Gedurende de volgende 15 kritieke uren van de slag was hij niet in staat leiding te geven aan zijn divisie.
Op de avond van 17 september installeerde de 16e Parachute Field Ambulance zich in het
St.Elisabeths Gasthuis en begon met het behandelen van gewonden.
Op 18 en 19 september probeerden het 1e, 3e en 11e  parachutistenbataljon en het 2e bataljon, The South Staffordshire Regiment tevergeefs de Duitse linies te doorbreken. Na felle gevechten met Duitsers in het gebied van de wijk Lombok, rond het St. Elisabeths Gasthuis en de straten Onderlangs en Bovenover was de strijd aan het einde van de middag van 19 september voorbij. Van de vier bataljons die naar Arnhem waren getrokken om de Britten bij de brug te versterken keerden niet meer dan 500 man naar Oosterbeek terug.
De 1e Britse Luchtlandingsdivisie had het initiatief in de operatie verloren en zou het ook niet meer herwinnen.


Britse Krijgsgevangenen (collectie W. Boersma)

De wandelexcursie begint om 13.30 uur bij het buurthuis in Lombok ’t Huukske , Mauritsstraat 22, 6812 BS Arnhem en eindigt om 17.00 uur. Vanaf 13.00 uur is buurthuis ’t Huukske  geopend.

De kosten zijn per deelnemer €. 17,50. Hierbij is inbegrepen koffie bij aankomst, de rondleiding en een speciaal vervaardigde gids met achtergrondinformatie.
Opgave voor 1 juni 2007 door telefonische opgave bij het Airborne Museum “Hartenstein” tel: 026-3337710 of per e-mail info@airbornemuseum.com en gelijktijdige overmaking van €. 17,50 op girorekening: 4403641 t.n.v. Vereniging Vrienden v/h Airborne Museum te Oosterbeek onder vermelding van: Battlefield tour 9 juni.

De inschrijving is in volgorde van binnenkomst van de giroafschriften. Er zijn in het totaal 75 plaatsen. Alleen als er geen plaats meer is krijgt u bericht.

Voor meer informatie kunt u tijdens de kantooruren contact opnemen met het Airborne Museum in Oosterbeek, tel 026 – 3337710, e.mail: info@airbornemuseum.com
of W.Boersma, tel/fax: 0318-639633, e-mail: w.boersma@wxs.nl  

Duizend dagen Indië

‘Duizend Dagen Indië’ is het dagboek dat Jan van Trigt schreef, toen hij in 1945 naar Nederlands-Indië ging. Geboren in Rotterdam, dook hij onder in Berkel en Rodenrijs om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Daar sloot hij zich aan bij het plaatselijk verzet, werd ingeschreven bij de Binnenlandse Strijdkrachten en ging vervolgens als oorlogsvrijwilliger met het 4e (later 8e) bataljon Stoottroepen in januari 1946 met de ‘Alcantara’ naar Indië. Hij zette vanaf zijn vertrek als 22-jarige uit Nederland zijn ervaringen dagelijks op papier en hield dat vol tot hij 3 jaar later terug was, thuis in Rotterdam. Hij verbleef op Malakka, Celebes, Bali en Sumatra en hoewel in dienst als administrateur, heeft hij ook op eigen verzoek deelgenomen aan diverse acties. Jan keerde uiteindelijk in 1948 terug met de ‘Indrapoera’.

Inge Wolters-van Trigt (dochter van Jan) heeft het initiatief genomen het dagboek, dat 60 jaar in de kast lag, te herschrijven. Zij deed dat in samenwerking met Tom Visser. Bewerken was nodig omdat het oorspronkelijk een document was voor Jans vriendin, die in Holland achterbleef en waarmee hij zich in Manado met de handschoen verloofde. Hij heeft uiteindelijk de verloving verbroken en wilde zijn hartsgeheimen niet openbaar gemaakt hebben. Wat rest is een indringend verhaal, dat inzicht geeft in zowel de geschiedkundige gebeurtenissen, als in heel persoonlijk drama. Jan biedt context, toont emoties, reflecteert en legt zichzelf geen politiek correcte formuleringen op. ‘Duizend Dagen Indië’ is een intrigerend dagboek, geschreven zonder blad voor de mond.

Gegevens ‘Duizend Dagen Indië’
ISBN-10: 90-5911-513-9
ISBN-13: 978-90-5911-513-2
Nur 680
Uitgeverij ASPEKt
Geïllustreerd
Formaat 15,5 x 23,5 cm
Omslag Aspekt Graphics
Gouache omslag: G.P. Adolfs
Omvang: 403 pagina’s
Paperback € 24.95
Website: http://duizend-dagen.spaces.live.com

Wie is Jan Hillebrand:
Bij het zoeken naar achtergrondinformatie over de ‘Stoters’ stuit Inge op de volgende oproep op www.stoottroepers.nl:
22 juni 2005. Wij zoeken informatie over het sneuvelen van mijn broer!
Mijn broer is Evert Hillebrand geboren 30-01-1927, gesneuveld 10-08-1946.
Wij weten alleen dat hij gesneuveld is op Bali en daar ook begraven.
Er is nooit bekend geworden op welke manier mijn broer is gesneuveld,
Wij willen hierover graag informatie. Gr. Jan Hillebrand.

In ‘Duizend Dagen Indië’ staat deze gebeurtenis nauwkeurig omschreven. Op 11 augustus 1946 schrijft Jan van Trigt:

Een zwarte dag voor het bataljon. Evert Hillebrand van de 2e Compagnie is tijdens een nacht-patrouille door eigen vuur gesneuveld en wordt straks hier begraven. Het kwam zo. Al weken-lang opereerden in het gebied ten zuiden van de bergen een deel van onze patrouilles. Ze lagen verschillende keren in hinderlaag. Afgelopen nacht lag men er weer, samen met een stel Gadjah Merah. De vijand zou vast en zeker langs komen, waarboven onze jongens zich opge-steld hadden. Vooraan de Gadjah Merah en even verderop onze jongens, klaar om te schieten. De afspraak was dat ze zich niet zouden bewegen, zodat die kerels altijd gezien moesten worden, maar het ongeluk wil dat de Ambonezen toch gaan lopen en in de buurt van de jongens komen. Deze zien ze tegen het avondlicht komen en staan op. De Ambonezen, niet wetende dat onze jongens daar liggen, waren op hun hoede, direct werd een Sten afgevuurd, in de richting van het geluid. De kogels troffen Hillebrand dodelijk en twee anderen werden gewond. Nadat werd geroepen, hield het vuren op en kon contact worden gemaakt.
De ontsteltenis was natuurlijk groot. Diep verslagen gingen de jongens huiswaarts. Van de afsluiting kwam niets meer terecht, de extremosen waren gewaarschuwd en hielden zich koest. Lt. Koenen heeft weer een man te betreuren en het bataljon ook. Buiten de stad wordt hij begraven, er mag niet worden geschoten uit gevaar voor extremisten, die in de buurt zijn. Er is ontzettend veel belangstelling en Hillebrand komt naast jongens van de Gadjah Merah te liggen, die in de strijd om Bali zijn gesneuveld. De dominee spreekt en ook majoor Van Raalte, het is diep treurig dat we zo onze jongens kwijt moeten raken. Je viel als een goed vaderlander Hillebrand. Ik breng je mijn laatste groet.

We hebben direct contact opgenomen met Jan Hillebrand, die op zijn zoektocht naar gegevens onder meer naar Bali was afgereisd. Zo kon nog voor het verschijnen van ‘Duizend Dagen Indië’ helderheid worden gebracht in een zaak van 60 jaar oud. Een publicatie van onze actie in ‘Strijdend Nederland’ was weer aanleiding tot reactie door een oud-kameraad van Evert.

De Indië-dagboeken vertellen ons nog steeds nieuwe, ongekende verhalen!