Albert Helman in het verzet tegen de Duitsers

Albert Helman (1903-1996) was Nederlands eerste belangrijke migrant-schrijver. De uit Suriname afkomstige Helman was een bijzonder productief en veelzijdig man. Behalve schrijver (bekendste roman: De stille plantage uit 1931) was hij muziekcriticus en kunstredacteur. Hij gold als avant-gardist die zowel in Nederland als in Suriname een centrale rol in het culturele leven speelde. Helman streed tegen het Franco-regime in Spanje en tegen het Duitse nazisme, hij eiste zijn plaats op in de Mexicaanse revolutie en bemoeide zich actief met de Surinaamse politiek: hij was o.a. minister en diplomaat. Van Kempens biografie van Albert Helman zal in 2009 bij Uitgeverij De Geus verschijnen.
Mevrouw Cecilia Van Vliet-Lichtveld, dochter van Helman/Lichtveld, zal bij de bijeenkomst aanwezig zijn.
Aanvang 14 uur  Toegang € 5,-    Reserveren gewenst

De Burcht – Vakbondsmuseum  Henri Polaklaan 9  1018 CP Amsterdam www.deburcht-vakbondsmuseum.nl

Het verhaal van een straat: Gijzelaars

Daar zaten twee groepen gijzelaars: de antiverzets-gijzelaars en de Indische gijzelaars.

Op 10 mei 1940 werd een aantal Duitse onderdanen in Nederlands-Indië gevangen genomen als reactie op de Duitse inval in Nederland.
Als reactie daarop arresteerde de Duitse bezetter in Nederland 461 mensen, waarmee ze een betere behandeling van die Duitse onderdanen in Nederlands-Indië wilden afdwingen, die het veelal slecht hadden.
Omdat de Duitsers niet geloofwaardig zouden overkomen als ze de Nederlandse gijzelaars slecht zouden behandelen, kregen de Indische gijzelaars de status van krijgsgevangenen.
Krijgsgevangen hadden privileges.

De antiverzets-gijzelaars hadden deze status niet.
Op 4 mei 1942 werden in heel Nederland 460 mannen opgepakt en ondergebracht in het Klein-seminarie Beekvliet.
Ze kregen te horen dat ze mogelijk met hun leven zouden boeten voor verzetsdaden van anderen.
In Beekvliet was eerst weinig geregeld om het leven van de gijzelaars invulling te geven. Maar al op 9 mei hield Anton van Duinkerken de eerste lezing over Brabantse humor.

Op 11 mei kwamen de Indische gijzelaars aan in het kamp die onder meer in Buchenwald hadden gezeten.
Daar hadden zij het zo vreselijk gehad dat Beekvliet in hun ogen meeviel.
Zij arriveerden met tuingereedschap, platen, een orgel en ruim tweeduizend boeken.
Op de antiverzets-gijzelaars kwamen zij gedurfd over toen ze meteen na aankomst vaderlandse liederen op het orgel gingen spelen.
Zij wisten na hun eerdere kampervaringen precies hoever ze konden gaan.
Deze Indische gijzelaars namen de leiding op zich voor het organiseren van allerlei activiteiten, zoals concerten en cabaret.

Na de represaillemoorden op een aantal gijzelaars op 15 augustus 1942 veranderde de stemming.
Daarv??r konden de gijzelaars niet geloven dat de Duitsers zomaar mensen zouden doodschieten als vergelding voor verzetsdaden.
Aanleiding was een mislukte aanslag in Rotterdam op een trein met Duitse soldaten.
Drie van deze vermoorde gijzelaars – Robert Baelde, Otto graaf van Limburg Stirum en Alexander baron Schimmelpenninck van der Oije – zaten in Beekvliet.
Op 16 oktober werden vijftien Nederlanders gefusilleerd, onder wie de Gestelse gijzelaar Jan van der Kerkhoff .
Naar hem, naar Van Limburg Stirum en Baelde zijn in Sint Michielsgestel straten vernoemd.
Alleen Schimmelpenninck van der Oye is nooit vernoemd, omdat zijn naam te lang zou zijn voor een straatnaambordje.
Aan de hand van deze serie is een fietsroute gemaakt.
Kijk op:
http://www.brabantsdagblad.nl/fietsroute
bron: www.brabantsdagblad.nl

Bomruiming in Eindhovense nieuwbouwwijk Meerhoven

De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) ruimt de blindgangers, twee Amerikaanse 500-ponders, op dinsdag 7 november.
Vanaf 08.00 uur worden de twee wijken afgesloten voor het publiek.
De verwachting is dat de bommen aan het eind van de middag zijn geruimd.

Meerhoven wordt gebouwd op het gebied waar tijdens de Tweede Wereldoorlog vliegbasis Welschap lag.
Het vliegveld werd toen gebruikt door de Duitsers en is een aantal keer gebombardeerd door de geallieerden.
De kans dat in de toekomst nog meer blindgangers worden gevonden in de directe omgeving van Meerhoven, is groot.
bron: www.brabantsdagblad.nl

Aannemer weigert te graven tussen explosieven

De gemeente ontkent de aantijgingen.
Een erkend onderzoeksbureau heeft de bodem vooraf onderzocht en heeft verklaard dat er veilig in Malburgen gegraven kan worden, aldus een verklaring woensdag.
Jacobs Infra heeft de Raad van Arbitrage ingeschakeld, terwijl de gemeente een nieuwe aannemer zoekt.

Malburgen is een naoorlogse wijk uit de jaren vijftig aan de voet van de John Frostbrug, middelpunt van de Slag om Arnhem in 1944.
De verpauperde wijk wordt gerenoveerd en opnieuw opgebouwd.
Omdat de wijk frontgebied is geweest, is het gebruikelijk dat voorafgaand aan grondwerkzaamheden onderzoek wordt gedaan naar mogelijke oorlogsrestanten.
bron: www.brabantsdagblad.nl
In de Vissenbuurt was de aannemer bezig met graafwerkzaamheden voor de aanleg van nieuwe riolering.
Jacobs Infra stelt dat het vooraf niet wist dat er mogelijk explosieven in de grond zouden zitten.
Nadat de bouwvakkers meermalen op overigens ongevaarlijke projectielen waren gestoten, hebben zij vorige week het werk neergelegd.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de aannemer wel van de mogelijke oorlogsresten wist.
Toen bleek dat er niet met de bouwvakkers te praten viel, heeft de gemeente deze week besloten een nieuwe aannemer te zoeken en de werknemers van Jacobs Infra verboden de bouwplek te betreden.
De gemeente verwacht dat het werk enkele maanden stil zal liggen

Eerherstel voor ‘laffe’ Britse soldaat uit WOI

Een Britse soldaat uit de Eerste Wereldoorlog die werd geëxecuteerd wegens lafheid heeft eerherstel gekregen. Dat maakte de Britse minister Des Browne van Defensie dinsdag bekend.

Farr was in 1915 vijf maanden behandeld wegens shellshock, een oorlogsneurose van militairen die niet tegen de herrie van inslaande granaten kunnen.
Toen hij na de behandeling weigerde naar het front terug te keren, werd hij gefusilleerd. Zijn 93-jarige dochter voerde een lange procedure met het ministerie van Defensie in Londen voor eerherstel.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 306 militairen uit Groot-Brittannië en het Gemenebest geëxecuteerd wegens lafheid, maar vooral wegens desertie of het negeren van bevelen.
Sinds de jaren negentig wordt aangenomen dat mensen met shellshock lijden onder een posttraumatisch stresssyndroom (PTTS).

bron: www.brabantsdagblad.nl

Nederland herdenkt capitulatie Japan

Centrale plek van de herdenking is als ieder jaar het Congresgebouw (World Forum Convention Center) in Den Haag, in combinatie met het nabijgelegen Indisch Monument.
Onder de sprekers in het Congresgebouw is Joost van Bodegom (1936), de nieuwe voorzitter van de Stichting Herdenking 15 Augustus. Tijdens de Japanse bezetting is hij met zijn moeder, broer en zus geïnterneerd geweest in Midden-Java. Zijn vader was krijgsgevangene in Birma.
Aan het woord komt ook Yvonne Keuls, in 1931 in Batavia (Jakarta) geboren. Vanaf 1938 groeide ze op in Den Haag. Ze is onder meer bekend van boeken over haar Indische familie.
Het vrouwenkoor Malle Babbe uit Haarlem zorgt voor de muzikale omlijsting. Het koor kreeg bekendheid door de vertolking van Song of Survival, oorspronkelijk gezongen door vrouwen in een Japans interneringskamp op Sumatra.
Aansluitend is er de plechtigheid bij Het Indisch monument aan de Teldersweg, dat in 1988 werd onthuld. Jaroslawa Dankowa had het ontworpen.
Het vrouwenkoor Malle Babbe zingt ook daar en auteur Adriaan van Dis, bekend van onder meer de novelle Op oorlogspad in Japan, houdt een voordracht.
Dominee Pieter Lootsma spreekt een overdenking uit en Annemarth Hiebendaal, leerling 5 vwo van het Vrijzinnig Christelijk Lyceum, leest een gedicht.
De plechtigheid wordt bijgewoond door onder anderen premier Jan Peter Balkenende en minister Henk Kamp van Defensie, vicevoorzitter Herman Tjeenk Willink van de Raad van State en Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas.

15 augustus
In Breda werd dinsdag ook een Indiëmonument voor Zuid-Nederland onthuld.
Dat werd gedaan door loco-burgemeester van Breda, Marja Heerkens. Het monument van beeldend kunstenaar Wim Verhagen staat in de tuin van Huize Raffy, een tehuis voor bejaarde gerepatrieerden uit het voormalig Nederlands-Indië.
bron: www.brabantsdagblad.nl

NCRV belicht graven oorlogsslachtoffers op Java

Twee erevelden liggen in de Indonesische hoofdstad Jakarta.
Ook in Semarang zijn er twee te vinden. De andere bevinden zich in Bandung, Cimahi en Surabaya.
Namens de Nederlandse overheid beheert de Oorlogsgravenstichting, die dit jaar zijn zestigjarig bestaan viert, die velden op Java.
De filmmakers volgen een aantal nabestaanden die hun bezoek aan het graf van een familielid voorbereiden en ten uitvoer brengen.
Hun familielid is omgekomen tijdens de Slag in de Javazee, in de kampen van de Japanners op Java en in Japan of als militair tijdens de politionele acties, waarmee de Nederlandse regering het onafhankelijkheidsstreven van de Indonesiërs de kop probeerde in te drukken.
Vele honderduizenden nabestaanden, veteranen en toeristen hebben in de loop de jaren een bezoek aan de erevelden gebracht.
Die zijn daardoor uitgegroeid tot een deel van de Nederlandse geschiedenis in Zuidoost-Azië waarover in Nederland doorgaans weinig kennis bestaat.
bron: www.brabantsdagblad.nl

Het verhaal van de straat: Vliegveldweg te Schijndel

Het verhaal van 1 april 1945 is slechts ??n van de vele verhalen uit het oorlogsverleden van Schijndel.
Hoewel Schijndel volgens de plannen van de geallieerden niet erg belangrijk was, is er in de oorlog wel uitzonderlijk veel gevochten.

De reden is ’de Corridor’ die van Eindhoven via Sint-Oedenrode, Veghel, Uden, Zeeland en Grave leidde naar Nijmegen en Arnhem.
De Corridor was een van de belangrijkste aanvoerroutes van manschappen en oorlogsmaterieel van de geallieerden.
De Corridor was smal en moeilijk te verdedigen. Dat is de reden dat Schijndel, en vooral Wijbosch, lang gevechtsgebied geweest is.

De geallieerden zagen bij aankomst al het belang van Schijndel in.
Onder de eerste werkzaamheden die ze uitvoerden bij Schijndel was de aanleg van een vliegveld op de Wijbossche en Eerdse bergen, in oktober 1944.
De Wijbossche bergen, en in grote delen ook de Eerdse bergen, zijn allemaal ’gladgestreken’ voor het geallieerde vliegveld.
Vierhonderdvijftig meter van de Vliegveldweg verwijderd, ligt de Landingsweg.

Wie nu over die wegen rijdt, ziet niets meer terug van het Schijndelse vliegveld en al helemaal niets van de platgewalste Wijbossche bergen.
Het landschap is vlak.
Aan de straten waar ruim zestig jaar geleden een vliegveld lag, grazen koeien en groeit maïs.
De bergen van toen waren overigens geen enorme bouwwerken van moeder natuur.
De ’Wèpusseberge’ en de ’Irdseberge’ kunnen het beste vergeleken worden met duinen. Vandaar dat de nabijgelegen industriegebieden de namen Duin I, Duin II en Duin III dragen.

Het Schijndelse vliegveld werd vooral gebruikt om kleine vijandelijke doelen aan te vallen.
De waarschijnlijk belangrijkste missie van de troepen op het vliegveld, was het vrijhouden van de Corridor.
E?n van de belangrijkste punten die de geallieerden vrij wilden houden, was de brug over de Zuid-Willemsvaart bij Veghel, zodat manschappen en materieel vervoerd konden worden van Antwerpen naar Nijmegen en Arnhem.
Hiermee doorsnijdt de Corridor het zuidelijkste deel van Nederland en was zo een belangrijke spil in de oorlog.

Aan de hand van deze serie is een fietsroute gemaakt. Kijk op:
http://www.brabantsdagblad.nl/fietsroute

bron: www.brabantsdagblad.nl

Wrak Graf Zeppelin gevonden in Oostzee

Het wrak werd ontdekt op 12 juli door een Poolse maatschappij die onderzoek doet naar mogelijke oliereserves op zee.

Graf Zeppelin
De Graf Zeppelin werd in 1938 in Kiel gedoopt in aanwezigheid van Adolf Hitler.
Het was 262 meter lang en 36 meter breed.
Het was gebouwd om 42 vliegtuigen te kunnen dragen.
Het schip, een prestige-object van de Duitse marine, werd evenwel nooit in dienst genomen.
De bouw van het schip werd ook nimmer voltooid.

Het vaartuig viel in 1945 in handen van de Sovjets, die het tot zinken zouden hebben gebracht in de Oostzee.
De details van deze operatie zijn nooit aan het licht gekomen.
De Graf Zeppelin zou na een kort verblijf in Leningrad (het huidige St. Petersburg) uiteindelijk in augustus 1947 tot zinken zijn gebracht als onderdeel van een oefening van de Sovjet-marine.
bron: www.brabantsdagblad.nl