De Eerebegraafplaats te Bloemendaal

Zij en de 371 haar omringende mannen kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven, vrijwel altijd als direct gevolg van hun verzetsactiviteiten. Zo waren zij actief in de illegale pers, verleenden zij hulp aan onder meer joodse landgenoten of waren zij betrokken bij gewapend verzet, inlichtingenwerk of spionage. Zij werden voor een groot deel in de duinen rondom Bloemendaal gefusilleerd of bij represailles doodgeschoten. Velen kwamen op andere plaatsen – zoals de Waalsdorpervlakte, de Leusderheide of kampen en tuchthuizen in Duitsland – om het leven.

In dit boek staan alle op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal begraven personen centraal. Naast een beschrijving van hetgeen een ieder van hen tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet heeft gedaan, wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de omstandigheden waaronder zij om het leven kwamen. Aan de ruim tweehonderd mannen die met hen werden gefusilleerd, maar na de oorlog niet op de Eerebegraafplaats zijn herbegraven, wordt eveneens aandacht besteed. Een speciale plek is ingeruimd voor de (ontstaans)geschiedenis van deze bijzondere en unieke ‘begraafplaats van het verzet’.

Boekpresentatie
Op 30 november 2005 om 14.30 uur werd het boek gepresenteerd in de Grote of St. Bavo Kerk, Oude Groenmarkt 23, 2011 HL, Haarlem. Het eerste exemplaar van het boek werd overhandigd aan de Commissaris van de Koningin van Noord-Holland, de heer mr. H.C.J.L. Borghouts. Geert Mak hield een korte toespraak . 

Titelgegevens:
Titel: De Eerebegraafplaats te Bloemendaal
Auteurs: Peter H. Heere en Arnold Th. Vernooij
Verschijningsdatum: 30 november 2005
Uitvoering: genaaid gebonden, met stofomslag
Omvang: 1164 pagina’s, waarvan 32 pagina’s met full colour illustraties
Formaat: 197 x 272 mm
Prijs: euro 55,-
ISBN: 90 12 09485 2

Jeugdboekje over ervaringen in de oorlog.


In zijn boekje “Gestolen Jeugd” schetst hij een beeld hoe oorlog overkomt in kinderogen. Eerst spannend, later komt de angst, de honger.
De heer Dobbelstein wil zijn herinneringen ook op de Vlaardingse scholen aan de jeugd gaan vertellen om hen zo duidelijk te maken, hoe de jeugd van kinderen beïnvloed wordt door een oorlog en dat wij er alles aan moeten doen om dit in de toekomst te voorkomen.
Wethouder Attema ondersteunt deze gedachte.
Hierna volgde een gezellig samenzijn, waarin men met de schrijver van gedachten kon wisselen.
Tevens werd gretig gebruik gemaakt van de gelegenheid om de prachtige  tijdelijke, tentoonstelling over de Vlaardingse kerken in het Streekmuseum te bekijken.

Het boekje “Gestolen Jeugd” is te koop in de Vlaardingse boekwinkels Den Draak en Pontier.

verboden klassieke muziek

activiteit
 lezing met muziekfragmenten over verboden klassieke muziek in de oorlog
 
datum
 zondag 5 februari 2006 om 14.00 uur
 
locatie
 OorlogsVerzetsMuseum Rotterdam, Veerlaan 82/92, 3072 ZZ Rotterdam,

010-484 89 31
 
bereikbaarheid
 * Openbaar Vervoer: Metro Rijnhaven, Buslijn 77, richting Katendrecht, Halte Rechthuislaan

* AUTO: Volg havennummer 1283
 
openingstijden
 Dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur, zondag 12.00-16.00 uur.
 

Herdenking van gevallenen fusillade

Vanmorgen werd de gruwelijke executie herdacht. Bij het monument aan de Woudweg werden kransen gelegd, onder meer namens het Comit? tot herdenking van de 22ste januari 1945 en het Dockingacollege, de school die met monument geadopteerd heeft.


Voorafgaand aan deze sobere plechtigheid legden de wethouders Jacob Appelhof en Sicco Boorsma (zie foto) van de gemeente Dongeradeel om tien uur een krans bij het oorlogsmonument aan de Noorderdwinger, waarna een moment van stilte in acht werd genomen.

Foto: Jochum Boomsma – www.boomsma.org

Bron: Nieuwe Dockumer Courant

Verzetsheld Frans van Riel overleden.

Levensgevaar.
 
Na de oorlog deed Frans van Riel dienst in onder andere Asten, later ging hij over naar de Verkeerspolitie met als standplaats Eindhoven, waar hij op 29 mei 1970 als Oppper met pensioen ging. Frans van Riel heeft geen gemakkelijk leven gehad. Gedurende de oorlog verkeerde hij constant in levensgevaar, hetgeen zijn sporen achterliet. Voor zijn verdiensten in oorlogstijd ontving hij zowel Nederlandse als hoge buitenlandse onderscheidingen uit Belgie, Frankrijk, Engeland en Amerika. Zo ontving hij het Mobilisatie-oorlogskruis en het Verzetsherdenkingskruis. De Belgische onderscheidingen: Gouden Kruis van het Geheim Leger, Ridder in de Orde van Erkentelijkheid, Herinneringsmedaille van den Oorlog 1940-1945, Medaille van de Weerstand. Voorts de Engelse onderscheiding King George VI Medal en de Amerikaanse onderscheiding Medal of Freedom. Verder de Franse onderscheidingen Medaille van de l’Union des Evades en de La Croix du Combattant de l’Europe.
 
 
Bron: Kempener Koerier nummer 2-11 januari 2006

Moedige daad van Brabander na ruim 60 jaar erkend

Het  "Certificate of Appreciation" is een specifieke blijk van waardering door de Amerikaanse Luchtmacht-organisatie AFEES (AirForces Escape & Evasion Society) en wordt  toegekend voor bijzondere hulp aan gestrand  of ontsnapt Amerikaanse vliegend personeel, dat in WO2 daardoor uit handen van de Nazi-Duitse bezetter kon blijven.

Op 20 October 1943 landden twee van vijf Amerikanen,  per parachute uit hun beschadigde B-17 bommenwerper ontsnapt, practisch voor de neus van de heer van Nunen, toen werkend op zijn vaders bouwland bij het kerkdorp Zijtaart.

Voor dat Duitse soldaten, die reeds op zoektocht naar de vijf waren hen konden vinden, bracht de heer van Nunen hen in veiligheid, zorgde voor wat eten, boeren-overall’s en klompen waarop de twee overigens nauwelijks konden lopen.

Navigator William J. Doherty uit Boston en schutter Frank Killarney uit New York werden door van Nunen tot het donker in bossages verborgen en later met behulp van gewaarschuwde verzetsmensen naar het later zo bekend geworden safehouse van de familie Otten in Erp gedirigeerd.

De naam van een van de twee, Doherty, heeft hij zijn verdere leven nooit vergeten.

Richard van Nunen, een bescheiden mens, zocht na het einde van de oorlog nooit naar openlijke erkenning voor zijn daad, waarop de Duitsers onverbiddelijk  de doodstraf toepasten. Hij was toen nauwelijks 20 jaar oud, doch besefte wel degelijk het risico. Bekendheid van zijn daden in oorlogstijd beperkte zich tot de familiekring.

 Een familielid, Mevr. van de Tillaar uit St. Oedenrode, dat over zijn daad hoorde, zocht begin 2005 o.a. op het Internet naar mogelijke informatie over wat er die 20e October 1943 in dat deel van Brabant aan oorlogshandelingen had plaatsgevonden en stuitte daarbij in het Internet-Archief van een Berlijnse krant op een artikel, waarin bijzonderheden werden gemeld over het die dag, 20 Oct. 1943, neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper in De Bilt en een Gedenkdag aldaar in 2003 voor vijf Amerikanen en drie burgers die daarbij omkwamen.

In het artikel waren via een geplaatste oorlogsfoto uit het Otten Archief  naast hun foto, de namen van deze twee Amerikanen genoemd.

Haar naspeuringen hierop in de zomer van 2005 leidden haar naar hobby-historicus Co de Swart uit Zeist die zo bleek,  een onderzoek naar de crash van een B-17 vliegtuig in zijn toen geboortedorp had verricht en de initiatiefnemer voor een Monument en de Herdenkingsdag in De Bilt was geweest.

Hierna werden de zaken snel overduidelijk, de Swart kende vanuit zijn eerder onderzoek in de USA de Killarney- en Doherty-families. Ten huize van van Nunen in Veghel opende de Swart zijn archief over die  20e October, contactte later zijn vrienden bij de 8e USAF Historical Society en AFEES, hetgeen op de 19e Januari a.s. zal leiden tot het aanreiken aan de heer van Nunen  van deze bijzondere blijk van waardering.  Meer dan verdiend!.

Bijzonder is, dat de heer van Nunen eveneens een speciaal voor hem op Thanksgiving Day 2005 in Amerika opgenomen ‘video’ed message zal worden overhandigd, vervaardigd door de twee dochters Pat en Joan van Navigator William ‘Bill’ Doherty.

Bron: C. de Swart