Gepost op

Hitler stuurde zijn geesteszieke nicht Aloisia naar gaskamer

Volgens het Instituut voor Forensische Geneeskunde in M?nchen en het Obersalzberg Instituut in het Oostenrijkse Berchtesgaden werd Aloisia V. (49) eind november 1940, vanuit een psychiatrische inrichting in Wenen, overgebracht naar Kasteel Hartheim, bij Linz. Dat was een inrichting waar geestelijk en lichamelijk gehandicapten werden ?ge?limineerd?. Daar stierf Aloisia op 6 december 1940 in de gaskamer.
De Amerikaanse historicus Timothy Ryback en zijn Oostenrijkse collega Florian Beierl hebben, in samenwerking met de Duitse forensische arts Wolfgang Eisenmenger, sinds augustus 2004 onderzoek gedaan naar de zaak.
Aloisia V. had negen jaar van haar leven doorgebracht in de Weense inrichting Am Steinhof. Zij leed aan ?schizofrenie, gekoppeld aan radeloosheid en depressiviteit, verwardheid, stemmingswisselingen en waanvoorstellingen?. Zij vertrouwde haar artsen toe dat zij bang was voor spoken. Volgens haar medisch dossier had Aloisia geregeld hevige woedeuitbarstingen.
Overigens waarschuwen de wetenschappers ervoor om uit het ziektebeeld van Aloisia, die twee jaar jonger was dan Hitler, directe conclusies te trekken over de geestelijke toestand van de dictator zelf. Maar, stelt Eisenmenger, Hitler was aan vaderskant met haar verwant. In dat deel van Hitlers stamboom komen meerdere geesteszieken voor.

Bron: Brabants Dagblad

Gepost op

?Jodenvervolging is inktzwart hoofdstuk van geschiedenis?

Hij merkte op dat Nederland het grootste contingent buitenlandse SS?ers heeft aangeleverd. In het nieuwe Holocaust-museum is een brief te zien waarin SS-leider Hanns Rauter de Nederlandse politie prijst voor haar inzet bij de opsporing en arrestatie van ondergedoken joden.
Premier Balkenende herinnerde er gisteren aan dat van de 140.000 joden die voor de oorlog in Nederland woonden er honderdduizend de bezetting niet hebben overleefd. ?Tot onze schaamte waren er een Tweede Wereldoorlog en een Shoa (holocaust) voor nodig om ons Europeanen te doen begrijpen dat er universele waarden zijn die we nooit moeten opgeven?, zei hij. ?Vrijheid. En respect voor menselijke waardigheid. Gelijkheid en solidariteit.? Hij riep op tot strijd tegen het apart zetten van groepen in de samenleving. ?Want het was de systematische segregatie die de basis vormde voor de massale vervolging en vernietiging van de joden in de Tweede Wereldoorlog.? De premier eindigde zijn korte toespraak met een citaat uit het Dagboek van Anne Frank en de verzuchting: ?Moge er nooit meer ?wij? en ?zij? zijn. Alleen maar ?ons?.?

Bron: Brabants Dagblad

Gepost op

Nederlandse Marokkanen bezoeken met dubbeldekkers Kamp Westerbork

Voor het zelfbewustzijn van Marokkaanse Nederlanders en voor hun imago is het goed om dat daar naar voren te brengen. Anderzijds laten de deelnemers aan de busreis ook zien dat ze wel degelijk ge?nteresseerd zijn in mensen die naast hen wonen.?
De trip mag ook gezien worden als een afwijzing van anti-semitisme, zegt Chraou. ?De Marokkaanse jongeren die twee jaar geleden na de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam met kransen voetbalden zijn niet representatief. Ook het beeld dat moslims en joden niet met elkaar overweg zouden kunnen is de grootst mogelijke onzin.?
Diversity Affairs wil Marokkanen van meerdere generaties betrekken bij de busreis. Onder meer leerlingen van ROC?s nemen deel aan het project, zo is volgens Chraou de bedoeling.

bron: Brabants Dagblad

Gepost op

Wereldwijde zoektocht naar collectie joodse kunsthandelaar Goudstikker

De Amerikaanse advocaat Lawrence M. Kaye maakte gisteren bekend dat de erven een grote zoektocht zijn begonnen naar de schilderijen. Ruim zeshonderd zouden er inmiddels zijn opgespoord.
Het Isra?l Museum in Jeruzalem heeft al besloten dat het een tekening van Edgar Degas aan de erven Goudstikker afstaat. De erven hebben nu negen schilderijen en een tekening terug.
Over veertig andere schilderijen lopen onderhandelingen met de huidige eigenaars, naast musea en kunsthandelaars ook priv?verzamelaars. Het Mauritshuis bezit een schilderij van Jan van Goyen uit de Goudstikker-collectie.
Oorlog
De nieuwe eisen staan los van de juridische strijd van de erven met de Nederlandse staat om teruggave van 235 schilderijen uit de Goudstikker-collectie die na de oorlog in bezit kwamen van het rijk.

Bron: Brabants Dagblad

Gepost op

Verzetsmuseum mag van provincie in bos bouwen

Dat is nodig omdat voor de bouw van een overdekte vleugel aan het gebouw ??n hectare naaldbos in het natuurgebied Overloonsche Duinen moet worden gekapt.

Marshallcollectie

Het nieuwe paviljoen moet plaats gaan bieden aan driehonderd Amerikaanse legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, behorend tot de collectie van het generaal George C. Marshallmuseum dat uit Zwijndrecht vertrekt.
Deze uitbreiding is nodig om het museum aantrekkelijker te maken en daardoor in stand te kunnen houden. Het kampt met een teruglopend aantal bezoekers en afnemende inkomsten uit entreegelden en subsidies.
Het gevolg hiervan is een structureel exploitatietekort, waardoor het museum inteert op zijn vermogen en met sluiting wordt bedreigd.
Vorige maand maakte staatssecretaris C. Ross-van Dorp (Welzijn) bekend dat zij geen financi?le steun meer wil geven aan de educatieve taak van het museum, waaraan jaarlijks zeshonderd schoolklassen een bezoek brengen. Een meerderheid van de Tweede Kamer, heeft daar bezwaar tegen.

Kwaliteitsimpuls

Het paviljoen met de Marshallcollectie is het belangrijkste onderdeel van een kwaliteitsimpuls, die ook vernieuwing van het documentatiecentrum en vrije toegang tot het museumpark omvat. De gemeente Boxmeer werkt aan de samenstelling van een dagtocht die bestaat uit een bezoek aan het museum en aan ?Zoo Parc Overloon?, dat eveneens fors wil uitbreiden en eerder op bezwaren van de provincie stuitte.
Bij het museum is er volgens de provincie sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang dat de bouw van het paviljoen in het bos rechtvaardigt. Het verlies aan bos en natuur wordt gecompenseerd met de aanplant van twee hectare berken- en eikenbos op een voor dit doel aangekocht weiland.

Bos veilig stellen

De gemeente heeft inmiddels stappen gezet om dit compensatiebos op te nemen in een bestemmingsplan en daarmee veilig te stellen, waardoor aan alle voorwaarden voor de streekplanafwijking wordt voldaan. De provinciale planologische commissie (ppc) is gisteren akkoord gegaan met deze keuze. Volgens natuur- en milieudeskundige H. Kloosterboer was het mogelijk geweest om het paviljoen deels op een weiland te bouwen en daarmee bos te sparen. ?Dat had eerder onderzocht moeten worden. Inmiddels is het plan te ver gevorderd.?
Volgens de provincie moet het paviljoen met de Marshallcollectie dit jaar al zijn deuren openen.

Bron: Brabants Dagblad