31 juli 1944: AMERIKANEN VEROVEREN AVRANCHES

De Amerikaanse tanks zijn zo snel opgerukt dat de Duitse linies werden voorbijgetoken. In de stad zelf waren er geen Duitsers. Later zijn Duitse kolonnes Avranches binnentrokken, niet om te vechten, maar om te? ontsnappen.


Voor de Duitsers is de chaos compleet. Veldmaarschalk von Kluge, die het nieuws van de val van Avranches nu pas vernam, moet toegeven dat het hele westelijke front is opengesscheurd.


Belangrijk is dat de bruggen over de See en de Selune intacht zijn, zodat de weg naar Bretagne open ligt.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994

EOD ruimt met succes drie blindgangers in Eindhoven

Bij een van de bommen is de ontsteking handmatig verwijderd. Het explosief wordt later op zee tot ontploffing gebracht. De twee andere bommen van een kleiner kaliber zijn ter plaatse opgeblazen. Tijdens de ruiming waren in de omgeving geen ingrijpende maatregelen nodig.


Op de plaats waar de nieuwe woningen komen, liggen vermoedelijk nog veel meer niet ontplofte bommen. De geallieerden hebben het vliegveld in de oorlog geregeld gebombardeerd. In het verleden zijn al tientallen explosieven onschadelijk gemaakt.


Bron: Reformatorisch Dagablad

Tentoonstelling ‘Vernichtungslager Sobibor’

Die 15-jarige jongen is Thomas Blatt uit Polen. Hij werd in Sobibor te werk gesteld en moest persoonlijke documenten verbranden van gevangenen en hun bezittingen sorteren. Later zou hij deelnemen aan de wereldberoemde opstand waar de film Escape From Sobibor over is gemaakt. De (geplande) opstand brak uit op 14 oktober 1943 onder de joodse gevangenen, met als doel in de verwarring te ontsnappen. De opstand en vlucht was uiteindelijk voor 47 mensen succesvol, onder wie Blatt. Een onbekend aantal gevangenen moest het direct of in de dagen erna met de dood bekopen.


Na de oorlog is Blatt altijd nog betrokken gebleven bij het gedenken van de verschrikkelijke praktijken die zich in Sobibor hebben afgespeeld. Zo heeft hij onder andere een website over Sobibor gemaakt en zet hij zich in voor het museum dat bij Sobibor is geplaatst.

De tentoonstelling heeft een grote Nederlandse inbreng. De periode die Jules Schelvis van Sobibor meemaakte komt bijvoorbeeld aan bod. Schelvis is een van de achttien overlevenden van de 34.000 Nederlandse joden die naar Sobibor werden gedeporteerd.


De tentoonstelling is een onderdeel van het Masterplan Sobibor, dat als doel heeft om Sobibor als gedenkplaats beter op de kaart te zetten. Het Masterplan voorziet verder in een nieuw herinneringscentrum en een verbetering van de de inrichting van het museum Sobibor. De expositie is mede mogelijk gemaakt door een financi?le bijdrage van de Provincie Noord-Brabant.


De rondreizende tentoonstelling Vernichtungslager Sobibor is van 8 juli tot 3 oktober 2004 in Nationaal Monument Kamp Vught te zien.

Bron: joods.nl

30 juli 1944: RUSSEN OVER DE WEICHSEL

Dat gebeurde op slechts enkele tientallen kilomters ten zuiden van Warschau. Nabij de stad Baranov wisten Russische troepen gisteravond een bruggehoofd van 14 km breed te vormen op de oostelijk oever van de Weichsel.


Sinds vanmorgen pogen Duitse tanks en infanterietroepen de overgestoken Sovjet-troepen te vernietigen. Tegelijk bestoken Duitse vliegtuigen de oversteekplaatsen om een verdere opmars te verhinderen. Maar het is nu al duidelijk dat de Duitsers daarvoor over onvoldoende manschappen beschikken.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994

Rel rond nazi-rechter in Duits kiescollege

De inmiddels 90-jarige Hans Filbinger moest in 1978 aftreden als premier van de deelstaat Baden-W?rttemberg, nadat was gebleken dat hij als marinerechter nog tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog betrokken was bij het vellen van doodvonnissen. De CDU heeft hem benoemd in het college dat de president kiest, de zogeheten Bundesversammlung. Die bestaat uit leden van de Bondsdag en uit andere politici en prominente figuren, aangewezen door de deelstaatparlementen. Paul Spiegel, voorzitter van de Centrale Raad van Joden en net als Filbinger voor de CDU lid van de Bundesversammlung, zei verrast te zijn door de keuze voor Filbinger. ?Ik begrijp niet waarom de christen-democraten in Baden-W?rttemberg voor hem hebben gekozen. Er moeten andere mensen te vinden zijn die niet zo?n verleden hebben.? Ook de regeringspartijen SPD en de Groenen hebben kritiek geuit op de keuze voor Filbinger.


De CDU houdt voet bij stuk. CDU-leidster Angela Merkel zei de discussie onbegrijpelijk te vinden: Filbinger heeft zonder enig probleem deelgenomen aan de vorige drie presidentsverkiezingen. De oppositiepartijen CDU, CSU en FDP hebben een meerderheid in de Bundesversammlung. Hun kandidaat voor het presidentschap is de 61-jarige Horst K?hler, tot voor kort de topman van het Internationaal Monetair Fonds. Zijn tegenkandidate, en hoogstwaarschijnlijk de verliezer, is de een jaar jongere Gesine Schwan, afkomstig uit de voormalige DDR en rector van een universiteit in Frankfurt an der Oder.

Bron: Reformatorisch Dagblad

Hitler had bankrekening in Nederland

Chris Whetton, de Britse auteur die de zaak aan het rollen bracht, deed
uitgebreid historisch onderzoek voor zijn boek Hitler’s Fortune. Hij ontdekte
via archiefmateriaal van de Britse geheime dienst dat Hitler tot het begin van
de Tweede Wereldoorlog een bankrekening in Nederland had onder de naam Eber
Nachfolger uit M?nchen.

Op verzoek van Whetton is de Postbank is begonnen met het spitten in het oude
archief van een van haar rechtsvoorgangers, de Post-, Cheque- en Girodienst,
naar gegevens van een rekening van Adolf Hitler. Of er historisch materiaal
boven water komt, is maar de vraag, omdat het om ruim zestig jaar oude gegevens
gaat, aldus een woordvoerster van de bank. De bewuste rekening is allang
gesloten, maar onbekend is wanneer en waarom.

Het toendertijd neutrale Nederland herbergde voor de oorlog veel Duitse
bankrekeningen, zoals van Duitse joden. Het is niet bekend hoeveel nazi’s hun
geld bij Nederlandse banken hadden ondergebracht. Het is niet ondenkbaar dat
Hitler ook onroerend goed bezeten heeft in Nederland, maar daarvoor heeft
Whetton geen bewijzen kunnen vinden.

Whetton stuitte bij zijn onderzoek op een verband tussen de nazikrant V?lkischer
Beobachter en Eher Verlag, de uitgever van Hitler’s boek Mein Kamp. Toen het
woord ‘Eher’ niets opleverde, veranderde Whetton de zoekvraag naar ‘Eber’, en
kwam de informatie over de bankrekening aan het licht. De schrijver vond twee
documenten waarin sprake was van een PCGD rekening met nummer 211846 op naam van
Eber Nachfolger, woonachtig in M?nchen. In de archieven bleken zich ook
correspondentie te bevinden tussen "Neville Bland" en William Strang". De eerste
maakt melding van het feit dat een Nederlandse belastingbeambte ontdekt had dat
rekeninghouder Eber Nachfolger eigenlijk Adolf Hitler was. Rekeningen op naam
van niet bestaande personen waren niet geoorloofd.

Bron: joods.nl

Grootste D-day-herdenking in het teken van verzoening

De Franse president Chirac bedankte gisteren in zijn rede in het Normandische Arromanches de veteranen die betrokken waren bij de invasie. In zijn toespraak noemde hij ook Nederland als een van de landen die hun bijdrage hebben geleverd. De geallieerde invasie luidde het einde van de nazi-overheersing van Europa in.


Chirac reikte gisteren nadrukkelijk de Verenigde Staten de hand en wees de verzoening met Duitsland aan als een voorbeeld dat haat ?geen toekomst heeft en dat een pad naar vrede altijd mogelijk is.? De Franse president zei dat zijn land ?nooit zal vergeten wat het Amerika schuldig is? en noemde de Verenigde Staten ?zijn eeuwige vriend? waaraan Europa zijn vrede, vrijheid en democratie te danken heeft. ?In naam van elke Fran?aise en elke Fransman, de eeuwige dankbaarheid van onze natie?, aldus Chirac.


De Amerikaanse president Bush noemde Frankrijk gisteren ?de eerste vriend van de Verenigde Staten in de wereld?, een verwijzing naar de Franse steun tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in de 18e eeuw.


De Duitse bondskanselier Schr?der, die zelf zijn vader verloor aan het Oostfront, greep de gelegenheid eveneens aan om vrede en verzoening te prediken. ?Van nationaal-socialistische waanzin is Europees partnerschap gekomen. Laat ons deze herdenkingsdag gebruiken om de vrede te bevorderen.? Volgens de bondskanselier hebben ?de oorlogskerkhoven en de littekens van beide wereldoorlogen de volkeren van Europa, en in het bijzonder het Duitse volk, de plicht opgelegd om verzet te plegen tegen racisme, antisemitisme en totalitaire ideologie?n.?


Bij de offici?le internationale D-day-herdenking waren in totaal 22 regeringsleiders en staatshoofden uit zestien landen aanwezig. Behalve de Duitse bondskanselier was ook de Russische president Poetin een nieuwkomer. Niet eerder had een Russisch staatshoofd de herdenking bijgewoond. Volgens veel Russische militaire historici was de invasie in Normandi? in de strijd tegen de Duitsers van secundair belang, na de nederlagen die de Sovjet-Russische troepen hun bij Stalingrad en Koersk hadden toegebracht.


In Colleville-sur-Mer hingen Amerikaanse en Franse vlaggen halfstok, als eerbetoon aan de zaterdag overleden Amerikaanse oud-president Ronald Reagan.


In Arromanches speldde Chirac bij veertien veteranen de versierselen behorende bij het Franse Legioen van Eer op. Vervolgens applaudisseerden Chirac, Bush en leiders van een groot aantal andere landen voor de veteranen, wier leeftijd uiteenliep van 79 tot 94 jaar. Onder de aanwezigen waren koningin Beatrix, premier Balkenende, de Belgische koning Albert II en premier Verhofstadt van Belgi?.

De ceremonie in Arromanches begon met 21 saluutschoten vanaf een Frans fregat. Kort daarop presenteerden zich een groot aantal veteranen voor de tribune met hoge gasten. De toeschouwers konden kijken naar een luchtshow waaraan, behalve een Frans stuntteam dat de lucht blauw-wit-rood verfde, ook een Nederlands team van vier F-16-straaljagers meedeed. Aan de vlootschouw nam het amfibisch transportschip de Rotterdam deel.


Voor de beveiliging van de meer dan twintig buitenlandse leiders die de herdenking in Normandi? bijwoonden, zetten de Franse autoriteiten 15.000 gendarmes en militairen in. In Parijs namen duizenden mensen deel aan een demonstratie tegen het bezoek van Bush, de oorlog in Irak en het Amerikaanse beleid in het Midden-Oosten.


Bondskanselier Schr?der legde gisteravond, in een gezamenlijke ceremonie met president Chirac, een krans bij een militaire begraafplaats in Ranville. Daar liggen behalve 2200 geallieerden ook 322 Duitse militairen begraven die tijdens of na D-day zijn gesneuveld.


Voor de ogen van honderden veteranen en de Britse kroonprins Charles waren zaterdag al bijna 500 Britse parachutisten op de kust van Normandi? geland vanuit Hercules-vliegtuigen en twee Dakota?s uit de Tweede Wereldoorlog.


Voor de veteranen was het een emotionele gebeurtenis om de jonge parachutisten te zien neerkomen op dezelfde plaats als waar zij zestig jaar geleden midden in het strijdgewoel terechtkwamen. De 6e luchtlandingsdivisie moest destijds de oostflank voor de geallieerden veiligstellen, terwijl de landingstroepen bruggenhoofden vestigden op het strand. De 80-jarige Colin Powell uit Norton zei dat er van zijn eenheid van 620 man nog maar 100 man over waren toen zij eenmaal op de grond stonden en bevel kregen de zwaar verdedigde plaats Breville in te nemen.


In Parijs ontvingen 99 Amerikaanse veteranen die aan D-day hebben deelgenomen zaterdag het Legioen van Eer. Onder de gelauwerden waren enkele vrouwen, de meesten voormalige militaire verpleegsters. De regering heeft gezegd met de 99 alle Amerikanen te willen eren die hebben geholpen Frankrijk van de nazi?s te bevrijden. Ook drie Australische veteranen kregen de onderscheiding. Op de binnenplaats van het Hotel des Invalides, waar de plechtigheid werd gehouden, speelde een militaire band het Franse en het Amerikaanse volkslied.


Bron: Reformatorisch Dagablad

Britten wilden met ?zelfmoordduiven? vijand bestrijden

In de dossiers wordt een plan omschreven om duiven te bewapenen met een capsule gevuld met zo?n 50 gram aan explosieven en een ziektekiem. ?Duizend duiven die ieder met 50 gram explosieven in interval op een bepaald doel landen, kunnen een erg vervelende verrassing zijn?, schreef luitenant-kolonel WDL Rayner van de Britse luchtmacht. Hij schreef niet welke ziektekiem hij aan de explosieven zou willen koppelen. Rayners idee ging niet door omdat de Britse binnenlandse veiligheidsdienst MI5 ertegen was. ?Rayner is altijd al een lastpost geweest als het om duivenzaken gaat?, schreef luitenant-kolonel Tommy Robertson van MI5.


Groot-Brittanni? maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gebruik van postduiven om berichten door te geven aan geheime agenten op het Europese vasteland. Tegen het einde van de oorlog zetten de Britten een duivencomit? op om uit te zoeken of de vogels in nog meer operaties konden worden ingezet. De Britse geheime diensten vreesden dat zij op duivengebied achter zouden komen te liggen op andere landen. Een van de idee?n aan het eind van de oorlog was om met explosieven bewapende duiven op zoeklichten af te sturen.

Bron: Reformatorisch Dagblad

29 juli 1944: OUD-MINISTER VERMOORD

Hiernaux (63) was directeur van de Arbeidshogeschool. De preciese reden voor de aanslag is niet bekend, maar aangenomen wordt dat het om een vergeldingsactie van de rexisten gaat.


De rexistische milities DSI en Formation B hebben al een tijd gedreigd met een contraterreur om te reageren op de aanslagen van het verzet. Vijf dagen geleden werd de burgemeester van St-Amand-les-Fleurus vermoord. Vorige week vond in Waudrez een driedubbele moord plaats. In beide gevallen zou de Formation B achter de aanslagen zitten.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994