Oorlogsschip Hitler dreigt te lekken

De Blucher leidde in april 1940 een konvooi in de haven van de Noorse hoofdstad Oslo. De Noren bestookten het schip vanaf het land met torpedo’s waarna het zonk. Daarbij kwamen 830 mensen om. Het incident, dat symbool staat voor het Noorse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, vertraagde de Duitse invasie in Noorwegen. De Duitsers hielden het land uiteindelijk bezet tot 1945.

De Blucher is 208 meter lang en ligt al 62 jaar op een diepte van ongeveer 70 meter. In 1994 is er uit voorzorg een grote hoeveelheid olie uitgepompt. Een Noorse milieuorganisatie zei dinsdag dat het wrak sneller uiteenvalt dan verwacht. „We hebben grote scheuren ontdekt”, aldus een woordvoerder. De Noorse autoriteiten bekijken wat ze gaan doen.

Yad Vashem moet documenten over Bonhoeffer vrijgeven

Yad Vashem heeft besloten Bonhoeffer niet de eretitel ”rechtvaardige onder de volkeren” toe te kennen, omdat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog geen Joden zou hebben geholpen. De Wereldunie van het Liberale Jodendom is het met die beslissing niet eens. Via de rechter heeft de unie nu afgedwongen dat ze inzage krijgt in de documenten die aan het besluit ten grondslag liggen.

De protestantse predikant en theoloog Bonhoeffer werd op 9 april 1945 wegens hoogverraad opgehangen in het concentratiekamp Flossenburg. De nazi’s verdachten hem van betrokkenheid bij de mislukte aanslag op Hitler in 1944. Bonhoeffer behoorde tot de ”Bekennende Kirche”, het deel van de Evangelische Kerk in Duitsland dat zich tegen Hitler verzette. In 1943 werd hij gearresteerd, nadat hij predikanten ertoe had opgeroepen Hitler niet te gehoorzamen. Bonhoeffer noemde Hitler de antichrist.

Yad Vashem verleent niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse medeburgers hebben gered of geprobeerd te redden, de eretitel ”rechtvaardige onder de volkeren”. Van Bonhoeffer is echter, aldus het centrum, alleen bekend dat hij heeft gepleit voor een tot het christendom bekeerde Joodse vrouw die werd vervolgd vanwege haar Joodse afkomst.

Diverse getuigen hebben echter verklaard dat Bonhoeffer een hoofdrol speelde in het over de grens smokkelen van veertien Duitse Joden in 1942. Ook stelde hij al in 1941 het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte van het begin van de deportaties. In 1935 verhinderde hij dat de Bekennende Kirche anti-Joodse wetten zou ondersteunen.

Demontage bom Venlo geeft geen problemen

De bewoners van dertig huizen in de Venlose wijk ’t Ven moesten gistermorgen hun woning verlaten. Bewoners van nog eens 75 woningen in de buurt mochten niet meer de straat op en moesten ramen en deuren gesloten houden.

Specialisten van het Explosieven Opruimingscommando EOC demonteerden de ontsteking van het gevaarte. De bom is in een beveiligde wagen naar het gebied Californië tussen Venlo en Sevenum gebracht en rond 15.00 uur veilig tot ontploffing gebracht.

Het was de 157e bom die de landmacht sinds de Tweede Wereldoorlog in Venlo opgeruimd heeft. Nadat deze Amerikaanse vliegtuigbom begin deze week bij graafwerkzaamheden werd gevonden, zetten specialisten van de landmacht er een hut van containers overheen. De containers werden gevuld met zand en stro. Zand vanwege het gewicht, en stro om bij een onverhoopte explosie de scherven op te vangen. Specialisten van het EOC maakten gistermorgen de ontsteking met behulp van een robot vanuit een verderop gelegen container onschadelijk.

In totaal zette de gemeente 45 politiemensen en twintig stadswachten in voor het ontruimen van de wijk ’t Ven en het afzetten van de gevaarlijke gebieden in Venlo en Californië.

Volgens een woordvoerder van de brandweer was de bom tijdens de oorlog gedropt door een geallieerd vliegtuig, dat in problemen was geraakt toen het door afweergeschut was getroffen. De bom kwam daarbij terecht vlak bij een klooster in ’t Ven, een agrarisch gebied aan de Duitse grens dat toentertijd nog nauwelijks bewoond was. Blijkbaar heeft niemand daar iets van gemerkt, want het explosief werd pas enkele dagen geleden ontdekt.

Miljoenen dollars voor slachtoffers holocaust

Dat is het resultaat van langdurige onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van de nabestaanden, het Joods Wereldcongres, Duitse verzekeringsmaatschappijen en een aantal andere betrokkenen.

Het akkoord is totstandgekomen onder leiding van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Lawrence Eagleburger, die voorzitter was van de internationale commissie voor verzekeringsclaims uit de holocaustperiode (ICHEIC).

Het akkoord wordt gefinancierd door de Duitse stichting ”Herdenking, Verantwoordelijkheid en Toekomst”, die financieel mede wordt gevoed door Duitse verzekeringsmaatschappijen en de Duitse regering. Tot nu toe zijn er in Duitsland 7844 claims ingediend wegens nooit uitbetaalde polissen en meer dan 18.000 in andere, vooral Oost-Europese landen.

Als onderdeel van het akkoord is overeengekomen dat er een lijst wordt gepubliceerd van alle Joodse polishouders van een levensverzekering die door de nazi’s zijn vermoord, om eventuele nabestaanden in de gelegenheid te stellen een claim in te dienen.

Bom legt treinen rond Kijfhoek stil

Tegen 16.00 uur stelde de Explosieven Opruimingsdienst vast dat het voorwerp op rangeerterrein Kijfhoek geen explosief was. Het treinverkeer kon vervolgens weer op gang komen, meldt de Railverkeersleiding.

Het terrein rond het explosief was in een straal van 100 meter afgezet. De NS zette bussen in. Reizigers liepen een vertraging op van maximaal drie kwartier. Reizigers op het traject hadden nog tot in de avondspits te maken met vertragingen.

Vaticaan opent vooroorlogs ‘Duits’ archief

Het archief is voor historici interessant, omdat de latere paus Pius XII in die periode ambassadeur van het Vaticaan (nuntius) in Duitsland was. Diverse historici en joodse critici beschuldigen Pius XII ervan gezwegen te hebben over de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De stukken in het archief werpen wellicht een licht op de houding van kardinaal Eugenio Pacelli, de latere paus Pius XII, tegenover het opkomende nationaal-socialisme in Duitsland. Hij was daar van 1922 tot 1929 nuntius.

Bron: Sp!ts

Rabbi Warhaftig (96) overleden

Rabbi Warhaftig is verder bekend als de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog een Japanse diplomaat overhaalde de instructies van diens regering te negeren en te helpen bij het onderduiken van Joden. Daardoor ontkwamen duizenden mensen aan de dood.

Warhaftig werd in 1906 in Polen geboren. Met zijn gezin vluchtte hij naar Estland, een dag voor de Duitsers Polen binnenvielen. Vanuit Estland kreeg hij via de Nederlandse ambassade 1400 visa, zodat evenzoveel Joden naar Curaçao konden. Via de Japanse diplomaat Senpo Chinne Sugihara kreeg hij 3500 visa. In 1942 ging hij naar New York, van waaruit hij Joden stimuleerde naar Israël te emigreren. Van 1949 tot 1981 was Warhaftig parlementslid; in 1956 hielp hij mee de Nationale Religieuze Partij op te richten. Van 1962 tot 1974 was hij minister van Godsdienstzaken.

NIOD zet foto?s op internet

Het is een doorsnee van de hele collectie oorlogsfoto’s die het NIOD in bezit heeft. De 3000 foto’s zijn nog maar een begin. Hoeveel er uiteindelijk op internet zullen komen, staat nog niet vast. Voorlopig in elk geval niet alle 100.000, want dan zou het zoeken een te langzame aangelegenheid worden.

Volgens woordvoerder Barnouw is het plaatsen van foto’s op internet een combinatie van service aan belangstellenden en bescherming van het materiaal. De foto’s zitten nu weliswaar in zuurvrije hoezen, maar het is toch beter voor het behoud als ze definitief in de geklimatiseerde kelders van het NIOD worden opgeborgen.

Het NIOD is daarom druk doende alle ruim 100.000 foto’s te digitaliseren. Ook overzichten van bibliotheek, knipseldienst en andere archieven komen op de nu in reconstructie zijnde site van het NIOD (www.niod.nl).