Japan erkent biologische experimenten in China

De 180 nabestaanden vroegen elk ruim 80.000 euro smartengeld en excuses van Japan wegens de moedwillige dood van hun geliefden. Volgens de nabestaanden was er tussen 1940 en 1942 in twee Chinese provincies sprake van acht massale uitbraken van pest en cholera, veroorzaakt door een Japanse inzet van biologische wapens. Biologische oorlogsvoering was ook toen al internationaal verboden.

De rechtbank verwierp de claim omdat de internationale wetten het niet zouden toestaan dat individuen compensatie vragen bij een land wegens schade die is geleden in oorlogstijd. De Japanse advocaten noemden het ,,positief” dat de rechtbank de wandaden wel heeft erkend.

Verbitterde reacties

Maar de nabestaanden reageerden ronduit verbitterd. Buiten het gerechtsgebouw demonsteerden Chinezen en Japanners die vonden dat Japan zijn wandaden nu eindelijk moet toegeven.

Japanse rechtbanken hebben het merendeel van alle klachten verworpen die ooit zijn ingediend over Japanse wandaden in de eerste helft van de vorige eeuw. Volgens Japan zijn alle zaken over oorlogsvergoedingen met China geregeld in een gezamenlijk akkoord uit 1972 waarin beide landen diplomatieke betrekkingen aanknoopten.

Bron: Sp!ts

Deelnemers Airborne Wandeltocht blijven droog

De eerste wandelaars gingen zaterdagochtend al om acht uur van start voor een wandeling van tien tot veertig kilometer. De route voerde de deelnemers langs markante punten van de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, zoals de Ginkelse Heide en het Airborne kerkhof in Oosterbeek, waar ruim 1700 Britse en Poolse militairen begraven liggen. De meeste deelnemers konden de tocht zonder problemen uitlopen.

De netto-opbrengst van het wandelevenement gaat naar veteranen van de Slag om Arnhem. De Airborne Wandeltocht vormt ieder jaar het begin van de herdenking van de wereldberoemde slag in 1944.

Bron: Sp!ts

Oranjepost wordt geveild

,,Het gaat hierbij om een unieke verzameling, die je niet zo snel nog een keer bij elkaar kan krijgen” stelt directeur S. Bulterman van het veilinghuis woensdagmiddag. Aanstaande zondag beginnen de kijkdagen. Bezoekers kunnen lezen hoe toen nog prinses Beatrix meewerkte aan vermoedelijk een studentenalmanak.

De collectie van 108 enveloppen met koninklijke zegels, stempels en brieven werden de laatste vijftig jaar door een Nederlander verzameld. Volgens Bulterman moet de collectie minimaal zesduizend euro opbrengen.

Oudste brief

De oudste brief is een korte zakelijke brief van koning Willem II, over na zijn dood te regelen geldzaken. Ene Landr? Vlijmen krijgt verder geluk toegewenst van kroonprins Alexander en Juliana bedankt een vriendin voor haar mooie kaart en wenst haar nog veel plezier bij haar verblijf op Stoke Lodge. ,P> Het is niet de eerste keer dat er Oranjepost onder de hamer komt. In het verleden is al vaker een stapeltje geveild, soms onder grote belangstelling. E?n en ander gebeurde altijd tot afgrijzen van het hof, dat de verhandeling van priv?post maar niets vindt.

Bron: Sp!ts

Duits protestants persbureau stelt verzetsmythe bij

Dat heeft hoofdredacteur Thomas Schiller van het persbureau maandag verklaard.

EPD neemt daarmee afscheid van de mythe dat het persbureau in 1937 om politieke redenen zijn werkzaamheden moest beëindigen. Uit archiefonderzoek is gebleken dat EPD nog tot 1939 aan de dagbladen en tot 1941 aan de kerkelijke pers berichten heeft geleverd. De reden voor de tijdelijke stopzetting van de berichtgeving tijdens de Tweede Wereldoorlog was niet de vermeende kritiek van EPD op het nazi-regime maar de heersende papierschaarste.

Bron van de verzetsmythe is de voormalige, in 1977 overleden EPD-hoofdredacteur Focko Lüpsen. De Britse bezettingsmacht verleende hem in 1947 op basis van zijn verhalen over de verzetsrol van EPD en die van hemzelf vergunningen voor diverse protestantse publicaties. Uit de archieven en uit gesprekken met tijdgenoten blijkt echter niet dat EPD en Lüpsen een bijdrage aan de ondergrondse pers hebben geleverd. Een en ander kwam aan het licht bij de voorbereiding van een boek over de geschiedenis van EPD, waar de vorige hoofdredacteur dr. Hans Hafenbrack aan werkt.

EPD, opgericht in 1910, is het oudste persbureau in Duitsland. Het heeft ongeveer tachtig redacteuren in dienst. De centrale redactie is gevestigd in Frankfurt am Main.

Voorzitter Manfred Kock van de Evangelische Kerk in Duitsland, de grootste protestantse kerk van het land, is blij dat EPD nu open met „de schaduwzijde van zijn verleden” omgaat. De „geschiedvervalsing” is volgens hem niet volledig te wijten aan enkelingen die de waarheid hebben verzwegen. „Velen in de Evangelische Kerk hebben het Hitler-regime gesteund of zich eenvoudig aangepast.”

Paus probeerde Italië buiten WO II te houden

Dit meldde de Italiaanse krant Corriere della Sera zaterdag op basis van onderzoek van de pater jezuïet Giovanni Sale. Paus Pius XII heeft Mussolini in mei 1940 via „geheime kanalen” een „persoonlijke brief” doen toekomen waarin hij hem „smeekte” niet aan de kant van Duitsland deel te nemen aan de oorlog, aldus de jezuïet. Hij publiceerde zijn bevindingen in het meest recente nummer van ”Civilt? cattolica”, het tijdschrift van de jezuïetenorde.

Pius XII werd na de oorlog fel bekritiseerd omdat hij te weinig gedaan zou hebben tegen de Jodenvervolging.

Populairste Fransman wordt negentig

In oktober komt hij met zijn vrienden en ‘compagnons’ bijeen in het eerste huis van de Emmaüs-beweging, dat hij in 1949 in Neuilly-Plaisance bij Parijs stichtte. In de ook in Nederland bekende Emmaüs-gemeenschappen wonen armen, zwervers en andere ontheemden samen. Zij zamelen door rijkeren afgedankte goederen in en verkopen die tegen een lage prijs aan de armen. In de wereld zijn ongeveer 450 groepen, waarvan 110 in Frankrijk.

Abb? Pierre kwam als Henri Antoine Grouès ter wereld. Zijn pseudoniem kreeg hij als verzetsman in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft de ziekte van Parkison, maar leidt nog altijd een zeer actief leven. Midden juli was hij nog in Burkina Faso, waar in 2003 de wereldbijeenkomst van Emmaüs wordt gehouden. Na zijn terugkeer moest hij wegens maagklachten uit voorzorg enige dagen in het ziekenhuis verblijven. Het belette hem niet korte tijd later naar Roemenië en Polen te gaan, waar hij huizen van zijn beweging bezocht.

Bron: Sp!ts

Chinese claim na biologische besmetting verworpen

De 180 nabestaanden vroegen elk ruim 80.000 euro smartengeld en excuses van Japan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zouden in China in ’t diepste geheim experimenten met biologische wapens, zoals bacteriën, op Chinese gevangenen zijn uitgevoerd.

Japanse rechtbanken hebben het merendeel van alle klachten die ooit zijn ingediend over Japanse wandaden in de eerste helft van de vorige eeuw, verworpen.

Advocaat Papon eist nieuw proces

Papon zit een straf van tien jaar uit wegens zijn betrokkenheid bij de deportatie van zo’n 1700 Joden in de Tweede Wereldoorlog, toen hij politiechef was in Vichy, Frankrijk.

„Veel mensen in Frankrijk denken dat de zaak-Papon voorbij is”, zei Papons advocaat Francis Vuillemin. „Dat is niet zo.”

Volgens de Franse minister van Justitie, Dominique Perben, heeft het oordeel van het Europese hof geen grote gevolgen, omdat de wet waarop het betrekking heeft in 2000 is gewijzigd.

De nu 91-jarige Papon, die een straf van tien jaar uitzit wegens misdaden tegen de menselijkheid, had drie jaar geleden een klacht bij het hof in Straatsburg ingediend. Zijn advocaten hopen dat de uitspraak van donderdag tot gevolg heeft dat hun cliënt alsnog in beroep kan gaan tegen de veroordeling.

De Europese rechters vinden dat de indertijd geldende eis van de Franse overheid dat een verdachte zich bij de politie meldt aan de vooravond van de behandeling van een beroep in cassatie, in strijd met de Europese Conventie voor de Rechten van de Mens. In de Franse wet stond toen dat een veroordeelde de laatste nacht voor zijn beroep in een politiecel moet doorbrengen. Papons advocaten hadden in 1999 gevraagd voor hun cliënt een uitzondering te maken – wegens zijn zwakke gezondheid. De rechter had dat afgewezen.

De eis dat de verdachte zich aan de vooravond van zijn beroep moet melden, staat inmiddels niet meer in de wet. Die werd vorig jaar geschrapt nadat het Europees hof Frankrijk diverse malen had veroordeeld in vergelijkbare gevallen.

Papon is in 1998 veroordeeld wegens zijn pas in 1981 aan het licht gekomen aandeel in de deportatie van 1560 Joden uit de omgeving van Bordeaux in de Tweede Wereldoorlog. Hij was op vrije voeten wegens zijn slechte gezondheid. Op 21 oktober 1999 verwierp het hof van cassatie in Parijs het cassatieverzoek van Maurice Papon van zijn veroordeling in 1998. Het verzoek was volgens het hof niet geldig, omdat Papon niet bij de behandeling aanwezig was. Enkele uren na het besluit vaardigde de openbaar aanklager een internationaal arrestatiebevel tegen Papon uit. Die bleek naar Zwitserland te zijn gevlucht, maar werd snel gepakt en uitgeleverd.

Papon was al een keer eerder naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gestapt. Toen gingen de advocaten in beroep tegen het vonnis van tien jaar cel omdat zij de uitvoering daarvan wegens de hoge leeftijd en de slechte gezondheid van hun cliënt onmenselijk vonden. Het hof oordeelde in juni vorig jaar dat de straf niet onmenselijk is. Desondanks probeerde Papon onder de straf uit te komen. Woensdag wees een Franse rechter zijn verzoek om bekorting van de straf af. Tegen die uitspraak gaan zijn advocaten in beroep.

Papon heeft nooit enige spijt betuigd. Een schadevergoeding van een half miljoen euro aan nabestaanden, waartoe de rechter hem had verplicht, heeft hij nooit betaald; zijn vermogen had hij vlak voor zijn veroordeling verdeeld onder zijn kinderen.