Estlandse stad haalt monument voor Waffen-SS weg

Het monument, een Estlandse soldaat in SS-uniform met een machinepistool die op het oosten is gericht, had een inscriptie met de tekst: Voor alle Estlandse soldaten die in de Tweede Vrijheidsoorlog voor hun vaderland en een vrij Europa tussen 1940 en 1945 zijn gevallen. Organisaties van veteranen hadden het initiatief voor het gedenkteken genomen. Zij hebben ingestemd met het besluit van het gemeentebestuur.

Ongeveer 100.000 inwoners van de Baltische staat zouden in de Waffen-SS aan de zijde van de nazi’s hebben gestreden. Een deel van hen zou vrijwillig tot deze elite-eenheid zijn toegetreden. Tijdens de Duitse bezetting, van 1941 tot 1944, werden in Estland ongeveer duizend Estlandse en verscheidene duizenden buitenlandse joden vermoord. Maar de historici zijn het erover oneens of de Waffen-SS bij de slachtingen betrokken was.

Overlevenden herdenken deportatie uit Westerbork

Overlevende B. Minco verhuisde in de oorlog van ,,een Westerborkse cel naar een kamp met frisse lucht en mensen om je heen”. Dat leek in eerste instantie een verlossing: ,,Slechter dan de geestdodende eenzaamheid kon toch niet, dacht ik.” Minco werd naar Mauthausen gebracht. Hij is een van de weinigen die de Duitse concentratiekampen heeft overleefd.

Ook F. Schwarz overleefde de gruwelheden. Hij ziet de beelden van Westerbork weer voor zich. Op het eerste transport moesten 1100 mensen mee. ,,De honderd uit Westerbork lopen voorop, daarna de 950 uit Amsterdam, tenslotte de kleintjes op een vrachtwagen. Het is geen opwekkend gezicht. Voor zover mij bekend is er van de hele groep slechts ??n teruggekeerd.”

Bezoekers

De herdenking trok een kleine 2000 belangstellenden. Enkele bezoekers vielen maandag tijdens de herdenking flauw. Een combinatie van emoties en de fel brandende zon, oordeelde een eerstehulpmedewerker.

Bezoekers trokken in defil? langs het monument. Joden, zigeuners, ouderen, maar ook velen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben meegemaakt. Ze legden bloemen bij het monument ‘Tekens’ in het voormalige doorvoerkamp. Ondertussen klonken beladen en melancholische klanken van het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando.

Na afloop van de herdenking werden de aanwezigen rondgeleid over het kampterrein. Oud-kampgevangenen vertelden over hun ervaringen en emoties.

Bron: Sp!ts

Belgische banken betalen aan Joodse gemeenschap

Eerder werd er al een akkoord gesloten tussen de Belgische overheid, verzekeringsmaatschappijen en Joodse vertegenwoordigers om 56 miljoen euro te betalen als herstelbetaling voor bezittingen die tijdens de nazi-bezetting verloren zijn gegaan. Gedurende de Tweede Wereldoorlog is de toentertijd uit 40.000 mensen bestaande Joodse gemeenschap in België bijna al haar bezittingen kwijtgeraakt.

De Belgische minister van Financiën, Didier Reynders, zei dat de regering ook in gesprek is met de Belgische zigeunergemeenschap om tot een schadevergoedingsregeling te komen voor eigendommen die tijdens de oorlog verloren zijn gegaan.

Nederland geeft oorlogskunst terug

Een woordvoerster van het ministerie van Cultuur bevestigde dit gisterochtend. De overheid baseert haar besluit tot teruggave op het advies de commissie Polak. Die behandelt sinds begin van dit jaar restitutieverzoeken voor oorlogskunst. Met het besluit is een precedent geschapen voor andere slepende kwesties inzake oorlogskunst en teruggave aan erfgenamen. Het overheidsbesluit biedt ruimte voor andere aanvragen voor restitutie. Er zijn nog geen andere verzoeken.

(ANP)

Bron: Sp!ts

Japanse premier mijdt monument

Koizumi legde bloemen op een begraafplaats en woonde samen met de Japanse keizer Akihito een plechtige bijeenkomst bij in een hal buiten het keizerlijke paleis, waar de capitulatie van 57 jaar geleden werd herdacht. Hij bood nogmaals zijn excuses aan voor het leed dat Japan in de oorlog veroorzaakte, speciaal in de buurlanden, en beloofde de pacifistische grondwet hoog te houden.

De premier wekte vorig jaar de woede van China en Zuid-Korea op toen hij enkele dagen voor de jaarlijkse herdenking een bezoek bracht aan Yasukuni, dat in de ogen van veel nationalisten en oorlogsveteranen een heilige plek is waar niet alleen de doden worden geëerd maar ook het Japanse oorlogsverleden. Het monument is gewijd aan bijna 2,5 miljoen oorlogsdoden, onder wie veertien terechtgestelde oorlogsmisdadigers. Het trok donderdag duizenden bezoekers, onder wie vijf ministers en de burgemeester van Tokio.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken gaf een verklaring uit waarin het Japan oproept nu eindelijk concrete maatregelen te nemen om zijn geschiedenis „oprecht” onder ogen te zien.

Krijgsgevangene keert na zestig jaar terug

Steeg toonde zich zeer emotioneel toen hij oog in oog stond met zijn familie, die had gedacht hem nooit meer terug te zien. Hij zoende zijn kleinkinderen, hun partners en de weduwe van zijn zoon die kortgeleden stierf. De Oostenrijker kon moeilijk uit zijn woorden komen, maar zei dat het goed voelde om weer thuis te zijn.

Steeg was leraar toen hij in 1940 mee ging vechten met Hitler. Hij vocht eerst in Frankrijk en werd later naar het oosten gestuurd, waar hij in 1943 in handen viel van troepen van de Sovjet-Unie. Ze brachten hem onder in een werkkamp in de Russische provincie Smolensk, waar hij tot 1950 bleef. In dit kamp ontmoette hij een vrouw met wie hij later trouwde. Ze kwam uit Wit-Rusland, waar het paar zich uiteindelijk vestigde.

De voormalige Sovjetregering weigerde Steeg destijds terug te laten keren naar Oostenrijk. In plaats daarvan gaf ze hem de nationaliteit van de Sovjet-Unie. Steeg was bang voor de autoriteiten daar en durfde om die reden niet terug te gaan. Bovendien had hij inmiddels een gezin met drie kinderen.

Een Oostenrijks onderzoeksinstituut kwam Steeg niet lang geleden op het spoor en ijverde voor zijn terugkeer. Ook het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken bemoeide zich ermee, en dat leidde ertoe dat Steeg afgelopen vrijdag in het vliegtuig met bestemming Wenen kon stappen. Daarmee had Moskou de laatste Oostenrijkse krijgsgevangene uit de Tweede Wereldoorlog laten gaan.

Franz Steeg is al enige tijd ernstig ziek en zal in een verzorgingstehuis gaan wonen waar hij de medische zorg krijgt die hij nodig heeft. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen 150.000 Oostenrijkse soldaten in handen van het Sovjetleger. De omstandigheden waaronder zij moesten leven waren aanzienlijk zwaarder dan hun collega’s die in het Westen werden gearresteerd.

Erven Gutmann krijgen oorlogskunst terug

Een woordvoerster van het ministerie van Cultuur bevestigde donderdagmorgen dat de Gutmann-collectie teruggaat naar de erfgenamen. Het is voor het eerst dat het ministerie van Cultuur een grote claim op dit gebied honoreert op advies van de commissie-Polak. Deze commissie onderzoekt sinds begin dit jaar restitutieverzoeken voor oorlogskunst.

De familie Gutmann uit Heemstede moest in de periode 1940-1942 van de nazi’s haar kunstverzameling aan hen verkopen. Het ging om schilderijen, meubelstukken, serviesgoed en bestek. Na de oorlog kwam de verzameling in handen van de Staat.

Het is niet bekend wat het besluit om de collectie van de familie Gutmann terug te geven aan de erfgenamen, betekent voor andere claims. Daarbij moet worden gedacht aan de Koenigscollectie en de collectie-Goudstikker.

Bron: Sp!ts