Vier jaar lang vielen de Finnen vanuit Wyborg de Russen aan in Leningrad terwijl diezelfde stad door de Duitsers in het zuiden werd belegerd. De Duitsers zijn al enkele maanden weg. Nu de Finnen uit de Karelische landengte zijn verdreven heeft de Sovjet-vloot weer vrijge toegang tot de Finse Golf.


De Finse troepen zijn in paniek weggevlucht. Voor Finland lijkt de oorlog verloren. De roep om de alliantie met Duitsland te verbreken wordt luider


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994