De dader verliet meteen het hoofdkwartier om in Berlijn een staatsgreep tegen het nazi-regime te leiden. Hij was overtijgd dat Hitler dood was.


Maar de Fuhrer is er met lichte wonden en gescheurde kleren vanaf gekomen. Toevallig is de aktentas vlak voor de ontploffing enkele meters van Hitler weggeschoven. Een teken van de Voorzienigheid, zegt de nazi-propaganda.


Meteen na de aanslag op Hitler hebben officieren van de Wehrmacht gepoogd via een staatsgreep een anti-naziregering in Duitsland op de been te brengen.


Dat lijkt een halfslachtige onderneming te zijn geweest. In Berlijn reden troepen uit, maar lang niet alle strategische punten werden bezet.


De officier die propaganda-minister Goebbels moest arresteren was.. een overtuigde nazi. Goebbels slaagde er snel in hem te overtuigen dat hij van kamp moest veranderen.


Toen de radio bekendmaakte dat Hitler de aanslag heeft overleefd zonk de samenzweerders de moed in de schoenen. In feite was de putsch al voorbij.


De leider van het complot, oud-generaal Beck, heeft zich meteen een kogel door het hoofd geschoten.


Andere officieren, waaronder von Stauffenberg, zijn ter plekke gefusilleerd. Dat gebeurde op beven van een generaal die blijkbaar zo zijn eigen betrokkenheid in het complot wilde verdoezelen. Kort daarop kwamen SS-troepen de overgebleven putschisten arresteren.


In Parijs heeft de Duitse bevelhebber, generaal von Stulpnagel, de hele Gestapo in de gevangenis gezet. Maar ze zijn intussen al weer vrijgelaten, De opperbevelhebber in het westen, von Kluge is een tijd spoorloos geweest. Er zijn geruchten dat hij met de geallieerden wilde onderhandelen.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994