Van de 369 parlementsleden die in 1940 in het Parlement zetelden waren er
vandaag 270 aanwezig. De meeste anderen zijn gestorven, zitten in de gevangenis
of zijn naar Duitsland gevlucht of gedeporteerd?

De voorzitters van de Kamer (de katholieke Frans van Cauwelaert) en de Senaat
(de liberaal Robert Gilon) hebben hun functie opnieuw opgenomen.

Van Cauwelaert hield een rede waarin hij de hoop uitsprak dat de naar Duitsland
weggevoerde koning weldra zou terugkeren.

Bron: BRTN 1994