Eergisteren was hij als opperbevelhebber in het westen vervangen door
veldmaarschalk Walter Model, die Hitler hondstrouw is. Hij kon meteen opstappen.

Zijn vreemde ?verdwijning? op 15 augustus lijkt de aanleiding tot zijn otslag te
zijn. Hitler, die hem mogelijk al wantrouwde om zijn houding tijdens de putsch
van 20 juli, vreesde dat hij met de geallieerden contact had gezocht.

Een autopsie toont aan dat von Kluge (62) vergif heeft ingenomen. Hij laat een
brief na waarin hij Hitler smeekt om een einde aan de oorlog te maken.

19 augustus 1944 AMERIKANEN BEREIKEN DE SEINE

Het 15e korps van generaal Pattons leger heeft de Seine bereikt nabij
Mantes-Gassicourt, 50 km stroomafwaarts van Parijs. De rivier is onverdedigd.

In een paar weken tijd hebben Pattons tanks vrijwel heel West-Frankrijk tussen
Loire en Seine bevrijd. Door dit geweldige succes raakt de hele geallieerde
strategie in de war. Alhoewel ze nauwelijks voorbereid zijn heeft Montgomery
opdracht gegeven verder op te rukken: ?Dit is niet het ogenblik om te rusten en
onzelf geluk te wensen?.

In Parijs is het verzet openlijk op straat gekomen. Barrikaden worden opgericht
en proklamaties uitgehangen. De Duitse troepen reageren nauwelijks.


Bron: BRTN, Tim Trachet 1994